Előszó

basmalaAz Irgalmas és Könyörületes Isten nevében. Hála legyen Allahnak, a Világok Urának, és kérjük Őt, hogy küldje áldását és békéjét prófétájára, Mohamedre.

A Ramadán hónap az Iszlámban rendkívüli jelentőségű. Allah ebben a hónapban küldte le kegyelme gyanánt az embereknek a Koránt, és ezzel megszabadított bennünket a kétségektől és a tévelygéstől. A Korán nyilvánvaló bizonyítékokat és tökéletes útmutatást tartalmaz az egész emberiség számára.

Bővebben...

1. fejezet

Asz-Szawm (a böjt) nyelvileg nézve: tartózkodás valamitől; vallásjogi értelemben pedig: istenszolgálat szándékával hajnalhasadástól napnyugtáig tartózkodni minden olyan dologtól, ami megtörné a böjtöt.

Bővebben...

2. fejezet

ima3Az éjszakai virrasztás (Kijámul-leil)

Allah a Koránban sok helyen dicsérte azokat, akik betartják az éjszakai virrasztást, pl.:

“Az istenfélők kertekben és forrásoknál lesznek, és átveszik azt, amit az Uruk adott nekik. Korábban ők jóravalóak voltak: éjszaka csak keveset aludtak, hajnalhasadáskor (Uruk) bocsánatáért könyörögtek...” (Korán 51: 15-18).

Bővebben...

3. fejezet - A böjtölés megszakításának adománya (zakátul-fitr)

A böjtmegtörés adománya kötelező minden muszlim számára. Ibn Omar – Allah legyen vele elégedett - azt mondta: „Allah Küldötte (béke legyen vele) kötelezővé tette a böjtmegtörés adományát. Egy egész száa-t(51) az aszalt datolyából, vagy egy egész száa-t az árpából, a szabad és a szolga, a férfi és a nő, a kicsi és a felnőtt muszlim után, és utasítást adott, hogy adják ezt ki, mielőtt az emberek elindulnak az (ünnepi) imára” (al-Bukhári, Muszlim).

Bővebben...

Mellékletek

A böjtölésről szóló Korán-idézet magyarázata

Allah, a Magasztos azt mondja a Koránban: „Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek éltek(54). Talán istenfélők lesztek(55).

[Böjtöljetek] bizonyos számú napot(56)! Ha valaki közületek beteg, vagy úton van, akkor [azonos] számú másik napig [kell böjtölnie]! Akik pedig (csak nehézség árán) képesek [böjtölni, de nem böjtölnek], azok megváltással tartoznak, [s ez] egy szegénynek a tápláléka(57). Aki pedig önkéntesen többet ad, az jobb neki és jobb nektek az, hogy böjtöltök, ha tudtok.

Bővebben...

Elérhetőségeink