Az ideális muszlim nő 13. rész

muslimah2Ápolt a haja

A Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele)  arra tanította a muszlimokat, hogy ápolják a hajukat is.

Abu Hurejráva való hivatkozással jegyezték fel, hogy Allah Küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele) azt mondta: „Akinek van haja, az bánjon helyesen vele.” Az iszlám szerint a helyes bánásmód a haj tisztítását, fésülését, illatosítását, és formájának szépítését jelenti.

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 12. rész

muszlimah3A muszlima és önmaga

Bevezetés
Az iszlám azt kívánja a muszlimoktól, hogy kiemelkedők legyenek az emberek között, kitűnjenek ruházatukban és viselkedésükben azért, hogy olyan példát mutassanak, amely által érdemessé válnak az iszlám üzenetének továbbítására az emberek felé. Ibn al-Hanzalijjára való hivatkozással jegyezték fel, hogy a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele)  azt mondta társainak amikor azok utazni indultak, hogy meglátogassák testvéreiket: „Ti bizony testvéreitekhez mentek, ezért tegyétek rendbe nyergeiteket! Vegyetek fel szép ruhát, hogy olyannak tűnjetek fel az emberek között akár az anyajegy! Allah ugyanis nem szereti a csúfságot, sem pedig a förtelmességet.”

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 11. rész - Allahhoz való hűség

cikk5

Allahhoz való hűsége

A muszlim nő vallási identitása abban nyilvánul meg, hogy kizárólag csak Allahnak engedelmeskedik. Az Allahnak való hűség pedig előbbrevaló a hozzá legközelebb állóknál: férjénél és apjánál is. Ennek a hűségnek a megtestesítését látjuk a Próféta feleségének Ramlahnak (Allah Legyen Elégedett Vele) az életében, aki Habíbah édesanyja és Abu Szufján lánya volt (Abu Szufjan volt Mekkah őrzője, és a bálványimádók vezetője). Ramlah a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) unokatestvérének Ubajdullah ibn Dzsahs al-Aszadinak) volt a felesége, Ubajdullah pedig aki Zaynabnak, a Próféta feleségének volt a fiútestvére, és áttért az iszlámra feleségével együtt, míg édesapja, Abu Szufyan továbbra is hitetlen maradt. Ramlah és a férje Abesszínába költöztek az első muszlim kivándorlókkal együtt. Apját pedig Mekkában hagyta, a dühtől forrongva, hogy lánya muszlim lett és ő nem tud utána menni.

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 10. rész - A nők jogai az iszlámban

8-4

Nincs kétség afelől, hogy az igaz muszlim nőt muszlim személyisége különbözteti meg mindenki mástól. Ő pedig büszke arra az iszlám által a nőkre ruházott státuszra, amit a muszlim nők már azelőtt élvezhettek, mielőtt bármelyik más nemzet leányai. Tizenöt évszázaddal ezelőtt az iszlám a történelemben elsőként hirdette ki, hogy a nők teljes jogú polgárok. Ez évszázadokkal megelőzte mind az emberi jogi szervezeteket, mind pedig az “Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát”.

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 9. rész - Allah útján harcoló nők

Ideális muszlima 9. rész - Allah útján harcoló nők A korai muszlimák keveset gondoltak arra a szenvedésre és gyötrődésre, amit az iszlámért kellett elviselniük. Egyikük, Szumajjah, Ammár ibn Jászir édesanyja volt. Amikor a déli nap a legforróbban perzselt és a sivatag homokja legjobban égetett, Banu Makhzum kivonszolta őt, a fiát és férjét a sivatagba ahol forró homokot öntöttek és tüzes pajzsot tettek rájuk valamint égető kövekkel dobálták őket. Végül, hogy enyhítsék a szörnyű kínzást, Szumajjah férje és fia azt mondták amit a bálványimádók hallani akartak, habár nagyon nehezükre esett. Velük, és a hasonló helyzetekkel kapcsolatban Allah a következő aja-t nyilatkoztatta ki:
"Akik nem hisznek Allahban, miután már hívők voltak - kivéve, aki kényszerből cselekszik, és nyugodt az ő szíve a hitben " (Qur'an 16:106)

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 8. rész - Támogatja Allah vallását

idealis-muszlima-8

Azon munkálkodik, hogy Allah vallását támogassa

A legfontosabb Istenimádat amit a muszlim nő tehet az, hogy Allah  törvényeinek itt a földön való felállítására törekszik, ill. hogy azt az életmódot folytassa amit Ő határozott meg, hogy ez által az egyén, a család, a közösség és a nemzet életét is az Iszlám irányítsa.
Az őszinte muszlim nő érzi, hogy imádata nem teljes, ha nem azon fáradozik, hogy elérje azt a célt, amiért Allah megteremtette a dzsinneket és az embereket, vagyis hogy Allah hatalmát és fensőbbségét hirdesse a földön. Ez pedig az egyetlen módja annak, ahogyan az emberek igazán imádni tudják Allahot:

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 7. rész - Allahnak való megfelelés

idealis-muslima-7

Nem fog kezet egy nem mahram férfival
Természetes, hogy egy muszlim nő, aki nem keveredik a férfiakkal, nem akar kezet fogni bárkivel, aki nem a mahramja. A Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) tanítását és példáját követve, Bukhari számol be arról, hogy ’Aisha (Allah legyen elégedett vele) azt mondta:
„Amikor a hívő nők hidzsrát végeztek a  Prófétához (Béke és Áldás Legyen Vele), ő megvizsgálta és tesztelte őket a következő aja-nak megfelelően:
"Ti hívők! Ha hívő nők vándorolva jönnek hozzátok, vessétek alá őket próbának!" (Qur'an 60:10)

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 6. rész - szemérmes öltözködés

idealis muszlima 6. reszNem üldögél egyedül egy „idegennel”

Az Allahnak és az Ő Prófétájának (Béke és Áldás Legyen Vele) való engedelmesség csak akkor teljesíthető, ha követjük a parancsait és távol maradunk mindattól, amit megtiltott. Ennek az engedelmességnek az egyik megnyilvánulása az, hogy a muszlim nő nem üldögél egyedül egy „idegennel” (edzsnebi) - egy olyan emberrel, akihez nem köti rokoni kapcsolat - mert ezt a tudósok közös megegyezéssel haramnak nyilvánították a következő hadísz alapján:

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 5. rész - böjt, zarándoklat, Allahnak való engedelmesség

idelis-muszlima-5.jpgNafil böjtöket tart

Az igaz muszlim nő, ha nem túl nehéz neki, Nafil böjtöt tart Ramadan hónapon kívül. ’Arafat’ és Ashura’ napján, valamint Muharram kilencedik napján is böjtöl, mivel az ezeken és az egyéb napokon tartott böjt egyike azoknak a jócselekedeteknek, amik jóváteszik a bűnöket, mint ahogyan a Próféta is mondta:

Abu Qutadah (Allah legyen elégedett vele) ezt mondta:
„Allah Küldöttét (Béke és Áldás Legyen Vele) megkérdezték az ‘Arafat napján való böjtölésről, és azt mondta: „Ezzel eltöröltetnek mind a múlt mind pedig az idei év bűnei.’”

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 4. rész - ima, zakat, ramadán

Az ideális muszlima 4. részMegfelelően végzi az imáit

Az igaz muszlim mindent megtesz, hogy megfelelően végezze imáit, mély koncentrációval, és precíz mozdulatokkal. Elgondolkodik azoknak az ájak-nak a jelentésén, amiket recitál, és azokon az Allah-ot dicsőítő szavakon amiket kiejt. Szíve Allah félelmétől, a hálától, és az őszinte imádattól teli. Ha a Sátán suttog valamit a fülébe amíg imádkozik, hogy elterelje a figyelmét, úgy tartja távol, hogy arra az ájara koncentrál, amit éppen recitál.

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 3. rész - Ünnepi és szunna imák

Ideális muszlima - 3. részRészt vesz az Eid (ünnepi) imákban

Az iszlám tiszteli a nőt, és az Istenimádatokat illetően a férfival egyenlővé teszi őt. A nőket az iszlám arra ösztönzi, hogy járjanak el az Eid ul-Fitr és az Eid ul-Adha (az iszlám két ünnepe) nyilvános összejöveteleire, hogy részt vehessenek ezeken az áldott alkalmakon. Ezt számos Bukhari-ra és Muszlim-ra való hivatkozással feljegyzett hadísz bizonyítja, amelyben azt láthatjuk, hogy a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) azt parancsolta, hogy minden nő jöjjön el ezekre az alkalmakra, beleértve a kamasz és pubertáskor előtti lányokat, azokat akik rendszerint otthon maradtak, és a szűzeket; még arra is utasítást adott, hogy a menstruáló nők menjenek el, hogy részt vegyenek ezen az örömteli eseményen, habár nekik az imahelytől távol kellett maradniuk.

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 2. rész - A nők mecsetbe járása

Ideális muszlima 2. részLátogathatja a Dzsumát, a (a közösségi) imát a mecsetben

Az Iszlám egyfelől felmenti a nőket attól, hogy a mecsetbe járjanak imádkozni, ugyanakkor megengedi nekik, hogy eljárjanak a dzsumára azzal a feltétellel, hogy megfelelően felöltözködnek, nehogy felhívják magukra a férfiak figyelmét. Mindazonáltal az is bizonyos, hogy az első muszlim nők a Próféta (béke és áldás legyen vele) mögött imádkoztak a mecsetben.

Bővebben...

Az ideális muszlim nő 1. rész - A muszlima és az Ura

Az ideális muszlima - 1. rész

Asszelamu aleykum kedves Testvéreink,

Bizonyára sokan olvastátok a Magyarországi Muszlimok Egyháza által kiadott, " A muszlim személyisége" című, masa Allah nagyszerű könyvet. Ugyan ebben a témakörben a szerző, Dr. Muhammad Ali al-Hashimi írt egy kifejezetten nők számára készült könyvet is, ami a muszlim nők életvezetéséhez ad segítséget. Kareemah testvérünk volt olyan kedves, hogy - ha Isten módot és lehetőséget ad számára - fejezetről fejezetre átsegít minket a nyelvi nehézségeken, és magyar nyelvre ülteti az angolul hozzáférhető művet. Most cikksorozatunk első részét olvashatjátok, amit Kareemah szabadideje ütemében folytatunk majd a továbbiakban, egészen a könyv végéig - insa Allah. Ezúton is köszönjük Testvérünk fáradozását. Allah segítse és vezesse munkájában és adjon áldást jótetteiért!

 

Bővebben...

Elérhetőségeink