Az imádkozás

793230 28617506Az imádkozás az iszlám második pilllére, és az iszlám kötelezettségei közül a leghangsúlyosabb. Az imádkozás a kapcsolatot jelenti az ember és az Isten között. Az imádkozás jelenti az iszlámban a hit fényét, és a Paradicsomba vezető utat, hiszen annak, aki tiszta szívvel és erős hittel végzi el az imát, jutalma az örök élet lesz a Paradicsomban.

Bővebben...

Rituális mosakodás (wudu)

Az imákat csak vallásilag tisztán lehet elvégezni. Ennek feltétele, hogy érvényes wuduval rendelkezzünk. A wudu állapotába akkor kerülünk, ha elvégeztük a filmen is látható rituális mosakodást. A rituális tisztaság addig örződik meg, amíg nem éltünk nemi életet, nem menstruáltunk, nem merültünk mély álomba, nem mentünk wc-re, nem szellentettünk vagy nem hánytunk. Ha ezek egyike sem történt meg a mosakodás tisztasága több imán keresztül is megtartható. Ha csak kis események történtek (mély álomba merültünk, wc-re mentünk, szellentettünk vagy hánytunk), akkor a wudut újra meg kell ismételni mielőtt imádkozhatnánk. A többi eseménynél rituális fürdést (guszl-t) kell végeznünk, aminek a leírását lásd az Imádkozás című letölthető könyvben.

Bővebben...

Egy isztanbuli utazás

istambulMuszlim lettem
Mint pici homokszem a sivatagban, úgy éltem én.
Felkapott és röpített a szél könnyedén.
Ma már szikla vagyok, rendíthetetlen, nagyhatalom.
Felfogom a szelet, nem engedem át magamon.
Szelia

Bővebben...

A hitvallás

sahada-elmondA hitvallás (as-sahada) a muszlimok erős hitét és bizonyságát fejezi ki Allah létezésében és abban, hogy egyedülállóságában kizárólag Őt illeti az imádat és az engedelmesség. Hisszük továbbá abban, hogy Mohamed (béke legyen vele) Allah küldötte, és abban is, hogy a könyve, a Korán, Allah szava.
A hitvallás az jelenti, hogy szívből és lélekből jövő hittel elmondjuk a következőket: „Asshadu alla iláha illá Allah wa asshadu anna Mohammadan raszúl Allah” [Tanúsítom, hogy nincs más isten csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő küldötte.]

Bővebben...

Egy popsztár története

yusuf-islamCat Stevens - Yusuf Islam - bemutatása

A volt angol popénekes, Cat Stevens, története sok tekintetben egyedülálló. Anglia központjában született egy görög étteremtulajdonos apa és egy svéd anya gyermekeként. Eredeti neve: Stephen Gerogia. 18 évesen vált híressé és a dalai – úgymint „Szeretem a kutyámat” és a „Matthew és fia” hírnevet és pénzt hoztak, de élete nehézségekkel és feszültséggel telt meg.

Bővebben...

Dr. Germánus Gyula Abdul Karim

germanusA világhírű magyar tudós, orientalista vallomása az iszlámhoz vezető útjáról

Ifjúkoromban történt, egy esős délutánon, hogy egy régi képesújságot lapozgattam. A korabeli hírek, események és messzi országok leírásai váltogatták egymást az oldalakon. Egy darabig egykedvűen nézegettem a lapokat, amikor tekintetem egyszerre csak egy fametszetre esett. A kép lapos tetejű házakat ábrázolt, amelyek közül itt-ott kerek kupolák emelkedtek lágyan a sötét égbolt felé. A látvány megragadta a képzeletemet.

Bővebben...

A tanúságtétel jelentése

sahadaA két tanúságtétel az iszlám első pillére, a vallás eredete és alapja. Ezek nélkül nem valósul meg sem az iszlám, sem a hit. Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Az iszlám öt dologra lett építve: annak tanúsítására, hogy nincs más isten kivéve Allah, és hogy Mohamed Allah küldötte, az imádkozás elvégzésére, a zakát (kötelező adomány) megadására, a (mekkai) Házhoz való zarándoklatra, és Ramadán böjtölésére.” (al-Bukhári és Muszlim).

Bővebben...

Elérhetőségeink