Követendő példa

muhammed3Ahogy az összes prófétának, Mohamed Prófétának (Allah áldása és békéje legyen vele) is az volt a küldetése, hogy az Egyetlen Igaz Isten imádatára hívja az embereket. A tanításokat, melyeket ránk hagyott, ha valódi szellemüknek megfelelően és helyes módon valósítjuk meg, boldog életet biztosítanak ebben a világban, és mindemellett a halál utáni életben kétségtelen jutalmak várnak azokra, akik hisznek bennük.

Bővebben...

Jelleme

muhammed1Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) nagyszerű, kiváló ember volt, az elveibe vetett bizalmán és a mellettük való szilárd kitartásán keresztül olyan személyiséget testesített meg, amelyet a baráttal és az ellenséggel szembeni jó erkölcs és egyenes bánásmód ékesített, továbbá jellemző volt rá a szerénység és a könnyedség, ugyanakkor távol állt a körülményeskedéstől, az alakoskodástól és a színleléstől.

Bővebben...

Családtagjai körében

11Aki Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) magánéletét veszi szemügyre, csodálattal tekint arra a férfira, aki a zord sivatagi és hegyvidéki környezetből származott, melyet tudatlanság és zűrzavar jellemzett, és mégis példátlanul sikeres volt családi életében.

Bővebben...

Az emberekhez fűződő viszonya a békesség időszakában

Mohamed, a Küldött: az igazság és az igazságosság embere
Olyan ember volt, aki szerette az igazságot és az igazságosságot és aszerint ítélkezett. Nem vette figyelembe a szemrehányást, ha az igazságról volt szó. Senkinek sem hízelgett hatalma, vagyona vagy származása miatt. Aki pedig társadalmi helyzetét tekintve alacsony rangú volt, annak Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) a támasza volt mindaddig, amíg jogos követelésének érvényt nem szerzett. A magas rangú azonban mindaddig alacsony volt őelőtte, amíg vissza nem szerezte tőle mások jogos követelését.

Bővebben...

Mit mondtak róla a nem muszlimok?

A következő mondatok elfogulatlan kutatók és tudósok mondásai Allah Küldöttéről, Mohamedről (Allah áldása és békéje legyen vele):

• Mahatma Ghandi azt mondta a „Young India” című napilapban:

„Meg akartam ismerni annak az embernek a tulajdonságait, aki sok millió ember szívét hódította meg. Teljes mértékben meg vagyok arról győződve, hogy nem kard által szerezte meg az iszlám az általa elfoglalt rangot, hanem a Küldött egyszerűsége, ugyanakkor pontossága és ígéretének betartása által, továbbá őszinteségével barátai és követői iránt, bátorságával, valamint az Urába és az Üzenetbe vetett teljes bizalma által. Ezek azok a tulajdonságok, amelyek előkészítették az utat, és amelyek átlépték a nehézségeket, nem pedig a kard. Miután elolvastam a Küldött életéről szóló könyv második részét is, sajnáltam, hogy nincs még több könyv, amelyből még többet tudhatnék meg erről a nagyszerű életről.”

Bővebben...

Elérhetőségeink