Családtagjai körében

11Aki Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) magánéletét veszi szemügyre, csodálattal tekint arra a férfira, aki a zord sivatagi és hegyvidéki környezetből származott, melyet tudatlanság és zűrzavar jellemzett, és mégis példátlanul sikeres volt családi életében.

Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) a szeretet, a kedvesség, a melegség és a kifinomult érzelmek kifogyhatatlan forrása volt családja számára. Játszott és tréfálkozott is családjával, mély érzelmeiket szólította meg, és finom módon érzékeltette szeretetét irányukba. Ügyelt például arra, hogy ugyanabból a pohárból igyon, amelyből felesége ivott, amely szinte észrevétlenül öntött örömet szívébe, és érintette meg érzelmeit.

Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) példája volt a hűséges férjnek. Boldog családi életet élt, és sohasem felejtette el feleségét, Khadídzsát, és halála után mindig emlegette jótéteményeit, valamint jósággal fordult rokonaihoz. Ha valaki a jelenlétében megszólta őt, akkor haragra gerjedt. Abu Nadzsíh hagyományozta azt a Khadídzsával kapcsolatos történetet nővérével, Hálával, melyben Áisa, a Próféta későbbi felesége, azt találta mondani: „Az Isten felcserélte számodra az idős asszonyt (Khadídzsát értette alatta) egy fiatalra! Erre a mondatára olyannyira megharagudott a Próféta, hogy Áisa azt mondta: Esküszöm arra, Aki az igazsággal küldött el téged (Istenre), hogy innentől kezdve csak jót fogok mondani róla.” (a hiteles láncolat 1/426).

Annak ellenére, hogy a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) vállára súlyos terhek nehezedtek államférfiként és hadvezérként, illetve követőinek eszmei és erkölcsi tanítójaként, nem feledkezett meg arról, hogy szerető támasz legyen családja számára. Szolgálta feleségeit és segített nekik a házimunkában, éreztetve velük, hogy a nők mennyire fontosak és értékesek az iszlám vallásban. Al-Bukhári jegyezte fel al-Aszvadra való hivatkozással, aki azt mondta: „Megkérdeztem Áisát: Mit szokott csinálni a Próféta családja körében? Azt felelte: Családja szolgálatában munkálkodott, amikor pedig elérkezett az imádkozás ideje, imádkozni ment.”.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink