A horoszkópról és az asztrológiáról

csillagkepekA középkori muszlim asztronómusok pontos számításai alapján, és találmányaik segítségével az utazók a csillagok helyzete alapján tájékozódtak éjszaka, és képesek voltak meghatározni Mekka irányát is. Az iszlám böjthónap, a Ramadán kezdetének és végének meghatározása is csillagászati megfigyeléseken alapul. Mi muszlimok hisszük, hogy a rejtett dolgokat, mint például a jövőt egyedül Isten ismeri, és elutasítjuk azt, hogy a csillagok helyzetéből, vagy a horoszkóppal meg lehetne határozni a jövőt.Az iszlám szerint, aki megkérdez egy csillagjóst, vagy horoszkópot olvas, annak Isten negyven napig nem fogadja el az imádkozását,

Bővebben...

A szégyenérzet az iszlámban

11(2012. 09. 27-én, a magyarul beszélő muszlim férfiak találkozóján elhangzott lecke jegyzete)

A szégyenérzetet arabul így hívjuk: hajá'. Ez a kifejezés számos tulajdonságot takar, például: szemérmesség, tapintatosság, szerénység, lelkiismeretesség, önbecsülés. A szégyenérzet dicséretes jellemvonás, és annak ellenére, hogy az erkölcs és illemtan szabályai közé sorolandó, szorosan hitünkhöz tartozik, hiszen abból táplálkozik.

Bővebben...

Az irigységtől való megszabadulás útja az iszlámban

irigysegMagyarul beszélő muszlim férfiak találkozója - 2012. 04. 27.
(Budapest Mecset - Magyarországi Muszlimok Egyháza)

Az iszlám szeretetre és hittestvériségre tanít. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) mondta: „Nem teljes a hite annak, aki nem szereti a testvérének azt, amit magának szeret” (al-Bukhári, Muszlim). Az irigy ember sajnos sosem kívánja a hittestvérének azt, amit magának kíván. Ellenkezőleg, az irigy ember azt kívánja a hittestvérének, hogy meg legyen fosztva a jótól.

Bővebben...

Az önelszámoltatás jelentősége az iszlámban

merlegA hitben való megfelelő előrehaladás legjelentősebb feltételei közé tartozik az időnkénti önvizsgálat, önelszámoltatás, amely alatt gondolataink, magatartásunk, tevékenységeink, kapcsolataink, terveink felülvizsgálatát kell érteni, főként ami az Allahhal való kapcsolatunkat érinti. A magasságos Allah azt mondja: „Ó ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, és tekintsen előre minden lélek, miféle [cselekedetet] küldött holnapra (a Feltámadás napjára), és féljétek Allahot! Bizony, Allah jól ismeri azt, amit cselekszetek” (Korán 59:18)

Bővebben...

Vélemény a karácsonyról, és a karácsonyi gratulációról

Sokan kérdezték a napokban tőlem a mecsetünkben, hogy mit szabad tenniük a muszlimoknak karácsonykor, szabad e látogatni keresztény rokonaikat és gratulálni nekik ünnepük alkalmából vagy sem. Sok éve már, hogy alaposan kiveséztem ezt a kérdést, és megalapozott álláspontra helyezkedtem. Látva, hogy az interneten is felmerült ez a kérdés, és néhány testvérünk véleménye szöges ellentétben áll a középutat követők véleményével, ezért engedjétek meg, hogy megosszak néhány gondolatot ez ügyben. Arra kérek mindenkit, hogy tárgyilagosan nyilatkozzon, és érveit mindig támassza alá bizonyítékokkal. Allah jutalmazzon mindenkit!

Bővebben...

A harmónikus lelki élet az iszlámban

a-holnapi-napLelki élet az iszlám vallásban 

Egyre többször esik szó a médiában, az oktatási intézmények falai között és a közéletben az iszlám vallásról és a muszlimok vallásgyakorlatáról. Ez önmagában pozitív fejleménynek tekinthető, hiszen az európai emberek számára lehetőség nyílik az iszlám minél jobb megismerésére, a félelmek, az iszlámofóbia leküzdésére, valamint a vallások közötti párbeszédre és a társadalmi kapcsolatok erősítésére, az eredményes együttműködésre. Ugyanakkor sajnálatos módon gyakran hangzik el az a vélemény, hogy a muszlimok hitélete csupán formalitásokból, üres szertartásokból áll, melyeknek nincs valódi spirituális tartalmuk. Ezek az állítások azt a benyomást keltik, mintha vallásunk értelmetlen lenne, mintha mi muszlimok vakon, puszta megszokásból vagy fanatizmusból követnénk az iszlámot és gépiesen gyakoroljuk vallásunkat. 

Bővebben...

Olvasói levél a tanácsadásról

olvasoi-levelEgy testvérünk keresett fel a minap problémájával. Megkért minket, hogy levelét illetve a rá adott választ osszuk meg muszlim testvéreinkkel, hogy insa Allah mindannyian tanulhassunk belőle. Leveléből csak részleteket közölnénk, illetve a rá adott válaszunkat, amiben Dr. Mohamed Eisa testvérünk volt segítségünkre a Korán, hiteles hadíszok és vallástudósok véleménye alapján.

Bővebben...

Előadás az Elrendelésről

elrendelesAn-Nawawijah gyűjtemény 19. hagyományának elemzése 2. rész

Biszmillahi ar-Rahmani ar-Rahím

Bizony a dicsőség Allahot illeti. Neki adunk hálát, az Ő segítségét kérjük. Allahnál keresünk menedéket a saját lelkünk gonoszától és a bűnös cselekedeteinktől. Akit Allah az igaz útra vezet, azt senki sem vezeti tévútra. Akit pedig Ő tévelygésbe küld, azt nem vezetheti senki. Tanúsítom, hogy nincs más jogosan imádható isten, kivéve az Igaz Isten, és tanúsítom, hogy Mohammed (szalla Allahu 'alejhi wa szelam - Allah áldása és békéje legyen rajta) az Ő szolgája és küldötte.

Bővebben...

Az emberi hálátlanság

Az emberi hálátlanságAz élet kacskaringós, zegzugos útjai, bárhogy is járjuk be, a sír felé vezetnek.
Ahhoz hogy az evilági életet nyugodt lelkiismerettel élhessük, az utolsó lélegzetünket is erős hittel érjük el és végül az örökkévaló életünkben elégedettek és boldogak lehessünk, a legbiztosabb út a hála, a türelem, az Allahról való gyakori megemlékezés irányába vezet.
A Mindenható Allah a Kegyes Koránban  tudomásunkra adta, hogy a földön és az égen, mindent az ember szolgálatára teremtett.
Bővebben...

Olvasói levél a hitehagyásról

olvasói levélNemrégiben érkezett hozzánk egy érdekes kérdés egy kedves új muszlim testvérünktől. Kérdését és a rá adott válaszunkat szeretnénk megosztani Veletek.

A kérdés:
"Nem tudom h hallottál-e erről a filmről:BEHIND THE SUN
Egy muszlim család egyik fia aki Amerikában tanul felvette a keresztény vallást, és mikor hazalátogatott és megtalálták nála a bibliát kitagadta az egész családja és még üldözték is..
Tudnál nekem erre valami magyarázatot adni???létezik ilyen? vagy ez is egyike a vallás befeketítésére?? Mert én azt tudom h az iszlám vallásban nincs erőszak....."

Bővebben...

Levél az utazónak...

Levél az utazónakBarátom, nézd a Napot, nézd a Földet, nézd a vizet, nézd a felhőket, de ne nézz hátra. Nem számít ki jön, az sem számít ki nem jön. Emlékezz, hogy a vándor változik, az út változik, de az uticél nem változik.

Ne a vándor által vedd észre az utat. Nézd az utat és vedd észre a vándort, aszerint értékeld a vándort. Nem az útnak nincs vándora, hanem a vándornak nincs útja, olyan, ami veszélyes; nincs útja, nincs célja, nincs terve, megtévesztett, bizonytalan és sodródó...
Bővebben...

Rágalmazás, pletyka

Rágalmazás, pletykaA nyelvnek vannak olyan bűnei amik veszélybe sodorhatják hitünket. Kétségbevonhatatlanul a szerveink közül a legtöbb bűnt elkövető a nyelv.

Tulajdonképpen a hallgatás is istenszolgálat. A nagy bűnök közül az egyik a rágalmazás, pletyka.

"A szavad tőled függ, amíg ki nem ejted, de ha egyszer kiejtetted, te függsz a szavadtól" ( Hz Ali - Allah elégedjen meg vele)

Bővebben...

Elmélkedés és tudatosság - tefekkur

agak.jpgAllah szemében két tényező van, amely meghatározza az emberi cselekedetek értékét: két határvonal ez, amelyet ha átlépünk, másfajta ’jutalmazási kategóriába’ kerülünk. A különböző jutalmazási kategóriákban ugyanannak a cselekedetnek egészen más értéke lesz. Az első ilyen tényező (határvonal) a hit, a maga 6 alaptételével, vagyis az

Bővebben...

Az isztihare

istihare.jpgAz isztihare szó azt jelenti, Allahtól tanácsot kérni. Megtudni, hogy egy cselekedet amit elterveztünk jó-e vagy nem, tanácsos –e megtenni vagy nem , ha tanácsos akkor azonnal tegyük vagy jobb még várni vele, és szívünk belenyugvását kérni ebbe a dologba.
Ha olyan kérdéssel kerül szembe az ember, amiben bizonytalan, a legjobb amit tehet, hogy Allah segítségét kéri, útmutatást kér Tőle, így elkerülve a hite esetleges megrendülését, hibák elkövetését vagy akaratlanul is a bűnbe sodródását.

A boldogság az isztihare imával valósul meg (Hakim)

Bővebben...

Elérhetőségeink