Bevezetés a hadísz tudományába

muhammedAllah bizony elküldte Mohamed Prófétát (Allah áldása és békéje legyen vele) az útmutatással és az igazság vallásával, és elküldte vele a Könyvet és a bölcsességet [a hikma], vagyis a Koránt és a Szunnát. (Korán 3:164, 2:151, 62:2, 2:231, 33:34.)

Bővebben...

A hadíszokkal kapcsolatos fogalmak

A hadíszokkal kapcsolatos fogalmakHadísz: A hadísz nyelvileg közlést jelent. Vallási értelemben pedig a Prófétára (Allah áldása és békéje legyen vele) való hivatkozást tartalmazó közlés, amely a Küldött (Allah áldása és békéje legyen vele) mondását, tettét, jóváhagyását, testi vagy erkölcsi tulajdonságát foglalja magába. Néha a szunna elnevezést használják a hadíszra, mivel Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) cselekedeteinek, mondásainak és jóváhagyásainak összességét hívjuk Szunnának. Így a szunna szinonimája a hadísznak.

Bővebben...

A hadísz dokumentálása

sahih-muslim-booksMohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) élete során a hadísz leírása két szakaszon ment keresztül:

Először meg volt tiltva a társaknak, hogy lejegyezzék a hadíszt, nehogy összekeverjék a hadíszt és a Koránt. Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Ne írjatok rólam, és aki a Koránon kívül mást írt tőlem, akkor az törölje le azt!” (Muszlim).

Később a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) engedélyezte ezt. Abdullah b. Amr azt mondta: „Mindent le szoktam írni, amit Allah Küldöttétől hallok, hogy megjegyezzem. A Qurais törzs azonban megtiltotta ezt nekem, és azt mondták: Mindent leírsz, hiszen Allah Küldötte egy ember, aki haragvásakor és megelégedettségekor is beszél?! Ezért abbahagytam az írást, de elmondtam ezt Allah Küldöttének (Allah áldása és békéje legyen vele), aki rámutatott a szájára és azt mondta: „Írjál! Esküszöm arra, Akinek a kezében van a lelkem, hogy csak az igazság jön ki innen!” (Abu Dáúd, Ahmed).

Bővebben...

A hadísz tudománya (musztalah al-hadísz)

keziratTermészetes volt, hogy a hadísz összegyűjtésével és dokumentálásával egyidejűleg megjelentek olyan tudományos (módszertani) szabályok, amelyek alapján meg lehet különböztetni az elfogadható hadíszt a többitől és az elfogadható hagyományozót a többitől.

Bővebben...

A hadíszok csoportosítása és kategóriái

lancTöbbféleképpen lehet osztályozni a hadíszt:

Az alapján, hogy az adott szövegrészt ki mondta

Marfú’: egy adott szövegrészt a Küldött (Allah áldása és békéje legyen vele) szavának tulajdonítanak.
Mauqúf: egy adott szövegrészt egy szahábi saját szavának tulajdonítanak.
Maqtú’: egy adott szövegrészt egy tábi’í saját szavának tulajdonítanak.

Bővebben...

Minden hadísz, ami elterjedt, hiteles is?

hiteltelenA válasz egyértelműen nem.

Minden hadíszhoz tartozik egy láncolat, hogy milyen személyeken keresztül maradt fenn. Ha megbízható emberek szerepelnek benne, akkor sorolják a hadísz tudósai a hiteles hadíszok közé. Átlag muszlim csak akkor idézhet egy hadíszt, ha biztosan tudja róla, hogy hiteles! Ez pedig úgy lehetséges, hogy:

Bővebben...

Al-Bukhári és Muszlim tudósokról

bukhariAl-Bukhári és Muszlim az iszlám vallástudomány két leghíresebb hadísz-tudósa, akiknek Szahíh (ép, hiteles 7) hadíszgyűjteményei a mai napig a legelfogadottabbak és szinte mindenhol forgatják azokat az iszlám világban. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a két hiteles gyűjtemény 8 (Asszahíhain) nem tartalmazza mindazt, ami a Prófétától (Allah áldása és békéje legyen vele) hitelesen fennmaradt, hiszen vannak hiteles hadíszok más gyűjteményekben is.

Bővebben...

Elérhetőségeink