A Paradicsomba vezető út - 1. rész

Paradicsomba vezető út2003-ban adták ki, és azóta sajnos régen elfogyott már az Iszlám Egyház kiadásában megjelent "A Paradicsomba vezető út" című, Mohammed Thahlawy által írt nagyszerű könyv a bűnbánatról. Az interneten elérhető az iszlam.hu oldalon letölthetőben a teljes könyv. Ramadán hónapja az elmélyülés hónapja. Sok mindenben számot kell adnunk magunkban, vajon mindent megteszünk-e ami módunkban áll, vajon jól, helyesen tesszük-e Istenszolgálatunkat. Ebben kívánunk segítséget nyújtani e nagyszerű könyv részleteinek cikkekben való felelevenítésével - insa Allah.

 

Bővebben...

A Paradicsomba vezető út - 2. rész

Korán, iszlám, Allah, hadísz, Paradicsom, muszlim, bűnbánat, megbocsátás, bűnA bűnbánat előfeltételei

Számos tudós említette a bűnbánat elfogadhatóságának feltételeit . Ezeket a feltételeket a Korán ájái és erős hadíszok alapján állapították meg. Természetesen a bűnbánat nem csak egyszerű kijelentés, amelyet a nyelvével tesz az ember. Kísérnie kell bizonyos cselekedeteknek is, amelyek bizonyítják a bűnbánatot végző személy komoly szándékát.

Bővebben...

A Paradicsomba vezető út - 3. rész

Fák"...ahogy az idő múlik, a bűnbánat egyre nehezebbé is válik. Az az ember, aki halogatja a bűnbánatot, olyan, mint aki halogatja, hogy kivágjon egy fát. És egy nap ránéz a fára, és látja, hogy igencsak megerősödött már, és csak nagy munkával lehet már kivágni. Ezért inkább úgy dönt, hogy hagyja a fát még egy-két évig, és csak aztán tér majd vissza hozzá. Nem tudja, hogy minél tovább hagyja a fát a helyén, annál erősebbek lesznek a gyökerei. És míg a fa az idő multával egyre erősödik, az ember csak gyengül. Hogyan vághatná ki aztán a gyenge ember az erős fát?"

Bővebben...

A Paradicsomba vezető út - 4. rész

A Paradicsomba vezető út - 4. részCselekedetek, amelyek eltörlik a bűnöket

Allah (dicsőítessék és magasztaltassék) Kegyelmének része, hogy megállapított számunkra bizonyos cselekedeteket, amelyek eltörlik hibáinkat és bűneinket. Néhány ilyen cselekedetről Allah Könyvében, másokról a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) hagyományaiban esik szó. Hafidh ibn Hadzsr  írt egy könyvet, amelynek a címe Marifat al-Khiszal al-Mukafirah lil-Dhunub al-Mukadimah wa al-Muakhirah. Egyéb művek mellett ezt a könyvet választottuk forrásul az alább felsorolt cselekedetekhez. Allahhoz könyörgök, az Áldotthoz és Magasztoshoz, hogy adja meg, hogy nekem és a többi muszlimnak előnyünkre váljék mindaz, ami itt írva van.
Most pedig nézzünk meg néhány olyan cselekedetet, amelyek eltörlik a bűnöket.

Bővebben...

Elérhetőségeink