Az Allahtól való igazi félelem

idealis-muszlima-3-kep2012. március 16. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah azt mondta a Koránban: „ám aki fél az Ura előtti megjelenéstől, annak két kert jár” (Korán 55: 46)

Bővebben...

Az Allahnak való hálaadás és köszönet kifejezése az iszlámban

elhamdulillah2013. január 04. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A hálaadás és köszönet meghatározása az iszlámban:

Allah jeleinek megmutatkozása szolgájának szívében az áhítat és a szeretet formájában; a nyelvén dicséret és beismerés formájában és a végtagjain engedelmesség formájában.

Bővebben...

Az egyistenhit és a társítás - Rövid tanulmány

tawheedAz egyistenhit összefoglaló jelentése

– Higgyünk megbizonyosodva abban, hogy a Teremtő Allah teremtette a világot, és Ő irányítja képességével, tudásával, akaratával és bölcsességével. Teremtésében nyilvánultak meg fenséges tulajdonságai és szép nevei, és képessége által jött létre a világ, tudása által egység és rend uralkodik minden részében, amelyek lenyűgöző rendezettségben haladnak céljuk felé.

Bővebben...

Allah hónapja: muharram

Allah hónapja: muharramAz iszlám naptár kezdőhónapját Allah havának nevezik. Ez a név, ami egy prófétai közlésből ered, amit Muszlim jegyzett föl Abu Hurejrára (Allah legyen vele elégedett) hivatkozva, s a szent hónap magas rangját mutatja. Allah így esküszik a Kegyes Koránban:

“bizony a hónapok száma Allahnál tizenkettő hónap (lett) Allah előírása szerint, a napon, mikor az egeket és a Földet teremtette, közülük négy szent. Ez a helyes vallás. Nos ne vétkezzetek ezek során önmagatok ellen!” (Korán, 9:36)

Ezzel a verssel kapcsolatban az iszlám első kalifája, Abu Bakr (Allah legyen vele elégedett) azt közli a Prófétára (béke legyen vele) hivatkozva: „az idő visszanyerte eredeti beosztását, amilyen az az egek és a Föld teremtésekor volt, az év tizenkét hónapból áll, ezek közül négy szent. Három egymást követi: zul-kada, zul-hiddzsa és muharram és a Mudar törzs Radzsab hónapja, ami a dzsumádi-asz-szánija és a saabán közé esik.” (Bukharíj által gyűjtött hagyomány)

Bővebben...

Az Allahra való igazi hagyatkozás

Az Allahra való igazi hagyatkozásMagyarul beszélő muszlim férfiak találkozója - 2012. 05. 04.
(Budapest Mecset - Magyarországi Muszlimok Egyháza)

Az iszlám vallásban nagy hangsúlyt kap a Tawakkul, amelyet általában így fordítunk: az Allahra való hagyatkozás, Allahba vetett bizalom. Sajnálatos módon, számos európai nem muszlim szerző, publicista tekinti ezt helytelenül a fátumba/sorsba, és a predesztinációba/eleve elrendelésbe való vak hitnek, továbbá tehetetlen és felelőtlen beletörődésnek.

Bővebben...

Bűnbánat és visszatérés Allahhoz

Bűnbánat, visszatérés Allah-hoz(2012. 10. 04-én, a magyarul beszélő muszlim férfiak találkozóján elhangzott lecke jegyzete)

Az iszlámban bűnnek nevezünk minden olyan tudatos cselekedetet, kijelentést, vagy mulasztást, amely Allahhal szembeni engedetlenség és törvényszegés.

A bűnök az iszlámban kétfélék lehetnek: kisebbek és nagyobbak. A magasságos Allah azt mondta a Koránban: „Ha elkerülitek a tilalmas dolgok közül a legnagyobbakat, akkor eltávolítjuk rólatok rossz tetteiteket (a kisebbeket), és kegyes helyre (a Paradicsomba) juttatunk be titeket” (Korán 4: 31)

Bővebben...

Az emberek kötelessége Allah iránt 2011-01-14

Az emberek kötelessége Allah irántSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

Egy alkalommal Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt kérdezte Muád ibn Dzsebeltől: Ó Muád, tudod mi Allah joga a szolgáira nézve, és mi a szolgái joga Allahra nézve? Azt felelte: Allah és az Ő küldötte jobban tudja. Azt mondta: Bizony Allah joga a szolgákra nézve az, hogy szolgálják Allahot, és ne állítsanak mellé semmit se társként. A szolgák joga Allahra nézve az, hogy nem bünteti meg azokat, akik nem állítanak mellé semmit se társként.

Bővebben...

Elérhetőségeink