1. hadísz - A szándék jelentősége a cselekedetekben

szandek1A hívők vezetőjére; Abu Hafsz, Omar ibn al-Khattábra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, miszerint így szólt: Hallottam, amint Allah Küldötte – Allah dicsérete és békéje legyen vele – azt mondta:

„A tettek csakis a szándék alapján [ítéltetnek meg], és minden embert csakis az illet meg, amit szándékozott. Akinek a kivándorlása5 [szándéka szerint] Allahért és küldöttéért történt, annak [valóban] Allahért és küldöttéért történt a kivándorlása, ám akinek a kivándorlása
1 evilági [érdek] elérése céljából, vagy egy nővel való házasság miatt történt, annak avégett történt a kivándorlása, amiért kivándorolt.”

(Al-Bukhári és Muszlim tudósok jegyezték fel, a „Szahíh” (hiteles) hadíszgyűjteményeikben, amelyek a leghitelesebbek a hadíszokról írt könyvek közül.)

Bővebben...

2. hadísz - A vallás szintjei

islamdinOmarra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: „Miközben egy napon Allah Küldötténél ültünk, egyszer csak megjelent előttünk egy hófehér ruhájú, koromfekete hajú férfi, nem látszott rajta az utazás nyoma, és senki sem ismerte őt közülünk. A Prófétához ült, a térdeit az ő térdeihez támasztotta, kezét pedig (saját) combjára tette, és azt mondta: Ó Mohamed! Beszélj nekem az iszlámról! Erre Allah Küldötte – Allah dicsérete és békéje legyen vele – azt mondta: „Az iszlám az, hogy tanúsítod, nincs más isten kivéve Allah, és Mohamed Allah küldötte, betartod az imádkozást, megadod a zakátot (kötelező adományt), böjtölsz Ramadánban, és elvégzed a zarándoklatot a Házhoz (a mekkai szentélyhez), ha képes vagy módot találni rá.” [Az idegen erre] azt mondta: Igazat szóltál! Mi pedig elcsodálkoztunk azon, hogy feltesz egy kérdést, majd azt mondja neki (a Prófétának), hogy igazat szólt! [Aztán] így folytatta: Beszélj hát nekem az imánról (a hitről)! Allah Küldötte azt mondta: „(A hit az) hogy hiszel Allahban, angyalaiban, könyveiben, küldötteiben, és az Utolsó Napban, és hiszel az elrendelésben, annak jó és rossz oldalában.” [Az idegen erre] azt mondta: Igazat szóltál! Beszélj hát nekem az ihszánról (a jóságosságról, a jó, őszinte tettről)! Allah Küldötte azt felelte: „(A jóságosság az) hogy úgy szolgálod Allahot, mintha látnád, s ha nem is láthatod Őt, hát Ő bizony lát téged!” [Akkor az idegen] azt mondta: Beszélj hát nekem az Óráról (a Feltámadás idejéről)! [A Próféta] azt válaszolta: „Akit megkérdeztek erről, nem tud többet, mint aki feltette a kérdést!” [Az idegen erre] így szólt: Beszélj hát nekem annak jeleiről! [Allah Küldötte pedig] azt mondta: „(A jelei) hogy a rabszolganő szüli az úrnőjét, és az, hogy láthatod, hogy a mezítelen lábúak, a mezítelen testűek, akik másra vannak utalva, a birkapásztorok (versenyezve) magas épületeket építenek.” Majd [az idegen] elment, én pedig egy ideig maradtam. Ekkor [Allah Küldötte] azt mondta: „Ó, Omar! Tudod-e ki volt a kérdező?” Azt feleltem: „Allah és az Ő Küldötte jobban tudja!” Azt mondta: „Hát, ő bizony Gábriel volt. Eljött hozzátok, hogy tanítson titeket a vallásotokra.” (Muszlim)

Bővebben...

3. hadísz - Az iszlám pillérei

pillerekAbu Abdur-Rahmán, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattábra hivatkozva – Allah legyen elégedett velük – jegyezték fel, hogy így szólt: Hallottam Allah Küldöttét – Allah dicsérete és békéje legyen vele –, amint azt mondta: „Az iszlám öt dologra lett építve: annak tanúsítására, hogy nincs más isten kivéve Allah, és hogy Mohamed Allah küldötte, az imádkozás betartására, a zakát adomány megadására, a (mekkai) Házhoz való zarándoklatra, és Ramadán böjtölésére.” (al-Bukhári, Muszlim)

Bővebben...

4. hadísz - Az ember teremtése

magzatAbu Abdur-Rahmán, Abdullah ibn Masz’údra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: Allah Küldötte – az igazmondó, aki igazról értesül – azt közölte velünk: „Bizony, mindegyikőtök teremtése (megalkotása) az anyja hasában negyven napig állítódik össze csepp alakjában, majd ugyanannyi ideig vérrög alakjában, majd ugyanannyi ideig falatnyi húsdarab alakjában. Azután elküldetik hozzá az angyal, s belefújja a lelket, és négy dolog megírására utasíttatik: ellátásának, élettartamának, cselekedetének, és boldogtalanságának vagy boldogságának megírására. Esküszöm Allahra, Akin kívül nincs más isten, bizony lesz közületek, aki a Paradicsom lakóinak tettei szerint cselekszik, olyannyira, hogy nem lesz több közte és a Paradicsom között (annyi távolság), mint egy karnyújtás, ám a megírt feljegyzés beigazolódik, s (élete végén) a Tűz lakóinak tettei szerint cselekszik, és oda jut. És bizony lesz közületek, aki a Tűz lakóinak tettei szerint cselekszik, olyannyira, hogy nem lesz több közte és a Tűz között, mint egy karnyújtás, ám a megírt feljegyzés beigazolódik, s (élete végén) a Paradicsom lakóinak tettei szerint cselekszik, és oda jut.” (al-Bukhári, Muszlim)

Bővebben...

5. hadísz - A vallási újítás tilalma

behajtani-tilosA ’hívők édesanyjára 1 ’30 Umm Abdullára, Áisára hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: Allah Küldötte így szólt: „Aki ezen ügyünkbe (az iszlám vallásba) új dolgot hoz, olyat, ami nem tartozik bele, az elutasítandó.” (al-Bukhári, Muszlim)

Muszlim egy szövegváltozata szerint: „Aki egy olyan cselekedetet tesz, amelyre nem adtunk parancsot, az el van utasítva!”

Bővebben...

6. hadísz - A megengedett és a tilalmas dolgok

pasztorAbu Abdullah, an-No’mán ibn Besírre – Allah legyen elégedett vele – hivatkozva jegyezték fel, hogy azt mondta: Hallottam Allah Küldöttét amint így szólt: „Bizony a megengedett [dolgok összessége] nyilvánvaló, és bizony a tiltott [dolgok összessége] is nyilvánvaló. E kettő között vannak nem egyértelmű dolgok, amelyeket (megítélésük szempontjából) sok ember nem ismer. Ezért aki távol tartja magát a nem egyértelmű dolgoktól, feddhetetlenségre tesz szert vallása és jó hírneve terén. Aki pedig beleesik a kétes dolgokba, az beleesik a tiltottakba is úgy, mint az a pásztor, aki az őrzött (tiltott) terület körül legeltet, közel áll ahhoz, hogy abban legeltessen. Bizony minden királynak van őrzött területe, és bizony Allah őrzött területei az Ő tilalmai! Bizony a testben van egy húsdarab, ami ha jó, akkor az egész test is jó lesz, ha pedig elromlik, akkor az egész test romlottá válik! Ez a szív 1 !”31 (al-Bukhári, Muszlim)

Bővebben...

7. hadísz - A jóra való készség

oszinte-imaAbu Rukajja, Temím ibn Ausz ad-Dáríra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy a Próféta – Allah dicsérete és békéje legyen vele – azt mondta: „A vallás őszinteség.” Azt kérdeztük: Ki iránt? Azt felelte: „Allah, a Könyve (a Korán), a Küldötte, a muszlimok vezetői (kormányzói), és közemberei iránt.” (Muszlim)

Bővebben...

8. hadísz - A muszlim jogai

ima3Ibn Omarra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy Allah Küldötte azt mondta: „Arra kaptam utasítást, hogy mindaddig harcoljak a [bálványimádó] emberek ellen, amíg nem tanúsítják, hogy ’nincs más isten, csak Allah, és Mohamed Allah küldötte’, és amíg nem tartják be az imádkozást, és nem adják meg a kötelező adományt. Amennyiben mindezt megteszik, megóvják tőlem vérüket (életüket) és vagyonukat, kivéve azt [az esetet], ami az iszlám jogát érinti, és elszámoltatásuk Allahra tartozik.” (al- Bukhári, Muszlim)

Bővebben...

9. hadísz - Engedelmesség Allah Küldöttének

ima1Abu Hurejra, Abdur-Rahmán ibn Szakhr-ra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: Hallottam Allah Küldöttét – Allah dicsérete és békéje legyen vele –, amint azt mondta: „Amit megtiltok nektek, azt kerüljétek, és amire utasítalak titeket, abból teljesítsetek annyit, amennyit képesek vagytok megtenni. Azokat, akik előttetek éltek, csakis sok kérdésük, és prófétáikkal szemben tanúsított ellenszegülésük pusztította el.” (al-Bukhári, Muszlim)

Bővebben...

10. hadísz - A megengedett dolgokból való táplálkozás

halalAbu Hurejrára hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki azt mondta: Allah Küldötte így szólt: „A Magasságos Allah jó, és csakis a jót fogadja el. Allah bizony arra utasította a hívőket, amire (korábban) a küldötteket utasította. Azt mondta [Allah]: „Ó ti küldöttek! Egyetek a jó dolgokból, és cselekedjetek jót!” (Korán, 23:51) Továbbá azt mondta: „Ó ti hívők, egyetek azon jó dolgokból, amelyekkel elláttunk titeket.” (Korán, 2:172) Ezután megemlítette [Allah Küldötte] azt a férfit, aki hosszadalmas utazáson vesz részt, kócos és poros a haja, felnyújtja mindkét kezét az ég felé [így fohászodván]: „Ó Uram! Ó Uram!” – miközben étele tiltott dolog, itala tiltott dolog, ruházata tiltott dolog, és [folyamatosan] tiltott dolgokkal lett táplálva – vajon hogyan nyerne meghallgatást (miként teljesítené Allah a kérését)?” (Muszlim)

Bővebben...

11. hadísz - A kétséges dolgoktól való óvakodás

dontesAbu Mohamed, al-Haszan ibn Ali ibn Abu Tálibra, Allah Küldöttének unokájára és kedvencére – Allah legyen elégedett vele – hivatkozva jegyezték fel, hogy azt mondta: "Megtanultam Allah Küldöttétől (a következőt): „Hagyd ott azt, ami kétséget ébreszt benned, ahhoz [fordulva] ami nem ébreszt benned kétséget!” (at-Tirmidi és an-Naszái. At-Tirmidi azt mondta róla: jó, hiteles hadísz)

Bővebben...

13. hadísz - A hittestvériség

ramadan-eid-089Abu Hamza, Anasz ibn Málikra, Allah Küldöttének szolgájára – Allah legyen elégedett vele – hivatkozva jegyezték fel, miszerint – Allah Küldöttét idézve – azt mondta: Allah Küldötte így szólt: „Egyikőtöknek sem teljes a hite, amíg nem szeretné (kívánja) azt a hittestvérének, amit saját magának szeretne (kíván).” (al-Bukhári, Muszlim)

Bővebben...

14. hadísz - A muszlim ember életének szentsége

iszlam-termeszetIbn Maszúdra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: Allah Küldötte így szólt: „Nem megengedett egy muszlim vérének kiontása (megölése), csak három esetben [és pedig]: a házas ember, aki házasságtörést követ el, életet az életért, és a vallását elhagyó, aki a közösségtől elkülönül.” (al-Bukhári, Muszlim)

Bővebben...

Elérhetőségeink