Allah küldötte, az erkölcsösség és jó bánásmód mintaképe 2016-01-15

muhammedAbdulghani testvérünk szónoklatának összefoglalása

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) a muszlimok iránti testvéri szeretetéből fakadóan igyekezett őket a Paradicsom felé vezető útra terelni. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az egész [muszlim] közösségem bejut a Paradicsomba, kivéve az, aki visszautasítja” Erre a társai megkérdezték: „Ki utasítaná vissza?” A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így válaszolt „Aki engedelmeskedik nekem, az bejut a Paradicsomba. Aki nem engedelmeskedik nekem, az visszautasítja” (al-Bukhári)

Bővebben...

Újévi önelszámoltatás 2016-01-01

2016Fares seikh szónoklatának összefoglalása

A mai nappal megkezdődött a 2016. év, ezért álljunk meg, gondolkozzunk el az elmúlt évről és tartsunk önvizsgálatot. A magasságos Allah azt mondta:

„Ó ti hívők! Legyetek istenfélők, és nézze meg a lélek, mit küldött előre holnapra (a Feltámadás napjára)” (Korán 59: 18)

Bővebben...

A muszlimok lehetőségei télen az Allahhoz való közeledésre 2016-01-08

wintFares seikh szónoklatának összefoglalása

Fontos számunkra a Teremtő Allah jelein elgondolkodni. A napszakok és évszakok váltakozása Allah bölcsességének és könyörületességének jele.  Allah azt mondta:

„És szolgálatotokra rendelte a Napot és a Holdat, amelyek fáradhatatlanul haladnak [égi pályájukon], és szolgálatotokra rendelte az éjszakát és a nappalt.” (Korán 14: 33)

Bővebben...

A pozitív hozzáállás és a jó tettek kezdeményezése 2016-01-28

fa1Fares seikh szónoklatának összefoglalása

Az iszlám optimizmusra és pozitív hozzáállásra ösztönzi az embereket. A Korán ugyanis leszögezi, hogy a hit gyümölcsöző, és pozitív eredményeket hoz létre:

„Nem láttad-e hogyan adott Allah példázatot egy jó szóról, amely olyan, mint egy jó fa, amelynek gyökere szilárd, és az ágai az égbe nyúlnak. Megadja termését minden időben, Ura engedelmével. Allah példázatokat ad az embereknek, hátha okulnak [az intésből]. (Korán 14: 24-25)

Bővebben...

A fohászkodás jelentősége 2016-02-05

dua reggelAhmed seikh szónoklatának összefoglalása

Az iszlám vallásban Allah előtt a legkegyesebb cselekedet a fohászkodás. Allah azt mondja:

„Ha az Én szolgáim kérdeznek Felőlem, hát Én közel vagyok [hozzájuk] és felelek annak a fohászára, aki Hozzám fohászkodik. Hallgassanak hát [ők is] az Én [hívásomra] és higgyenek Bennem! Talán az igaz úton fognak haladni.” (Korán 2: 186)

Bővebben...

A példakép jelentősége az iszlámban 2016-02-26

tanito Fares seikh szónoklatának összefoglalása

Az iszlám vallás azt tanítja, hogy követői számára a legjobb példakép Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse). A magasságos Allah azt mondta Mohamed prófétáról:

„Bizony, Allah küldöttében szép példa van számotokra – annak, aki reményét Allahba és a Végső Napba veti – és ő gyakran megemlékezett Allahról” (Korán 33:21)

Bővebben...

A Jászín szúra tanulságaiból 2016-03-04

jsznFares seikh szónoklatának összefoglalása

Sokan gondolják úgy, hogy a Jászín szúra a halállal függ össze, mivel elterjed az a szokás, hogy az elhalálozott ember hozzátartozói ezt a szúrát recitálják otthonaikban szeretteik elhalálozásának napján, illetve a temetést követően a hozzátartozók meghívnak a részvétnyilvánítás fogadására elkülönített helyre egy hivatásos Korán-recitátort, aki ezt a szúrát olvassa. Azonban ez a szúra az élőknek szól, nem pedig a halottaknak, hiszen a magasságos Allah azt mondja e szúra, és általában a Korán kinyilatkoztatásának okáról:

Bővebben...

A képmutatás jellemzői, és a képmutatókkal való bánásmód az iszlámban 2016-03-11

almaAhmed seikh szónoklatának összefoglalása

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) az emberek minden egyes csoportjával annak megfelelően bánt, amilyen bánásmódot a helyzetük és állapotuk megkívánt. Az egyik ilyen csoport, amelyet ez alkalommal szükséges megvizsgálni, abból a szempontból, hogy miként viszonyult hozzájuk Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): a képmutatók csoportja.

Bővebben...

A gyilkosság tilalma az iszlámban 2016-03-18

emberekFares seikh szónoklatának összefoglalása

A Könyörületes szolgái jellemvonásainak tanulmányozását folytatva, ebben a szónoklatban az emberi élet jelentőségéről, védelmezésének kötelezettségéről és a gyilkosság bűnének tilalmáról esett szó.

Bővebben...

Elérhetőségeink