Ingyen letölthető iszlám könyvekEbben a rovatunkban sok érdekes, hiteles és hasznos e-könyvet tölthetsz le PDF formában az iszlámról.

Fedezd fel az iszlámot

Fedezd fel az iszlámotIszlám. Ki ne hallotta volna ezt a szót? Földünk lakosságának egyötöde vallja magát muszlimnak, vagyis az iszlám vallás napjainkra majd másfél milliárdnyi embertársunk életútjává vált. Nap mint nap hallhatunk-láthatunk róla, ha máshol nem, hát a média beszámolóiból. A különböző helyekről származó hírek azonban sajnos sokszor hamis képet adnak, és vagy a tudatlanság vagy pedig emberi érdekek által elferdített információkat tartalmaznak. E füzetben igyekeztünk az iszlámmal kapcsolatos legfontosabb témaköröket összefoglalni, úgy, hogy ezzel – ha Isten akarja – minden érdeklődőnek megmutathassuk az iszlám valódi fényét, a Tőle eredő vezetést, amit mi muszlimok élünk át mindennapjainkban.

Bővebben...

A Korán értelmezésének magyar fordítása - Első három szúra

A Kegyes Korán értelmezésének magyar fordításaA Korán értelmezésének magyar fordításából az első három szúrát tartalmazza ez a kiadvány. A fordítást az Iszlám Egyház Fordító iroda készítette. Az eredeti szöveg értelmezésénél a Kegyes Korán mellett a hiteles prófétai hagyományokat (hadísz), valamint a legismertebb, és leginkább elfogaddott koránmagyarázatokat (tefszír) vettük figyelembe. A könyv letöltéséhez kattints a bal oldali képre!
A könyvet az Iszlám Egyház Fordító iroda adta ki.

Bővebben...

Az iszlámhoz vezető út letölthető e-könyv

Az iszlámhoz vezető út inyen letölthető könyvAz emberiség történelme során a vallások, amelyek közül a legelső Ádámnak nyilatkoztatott ki, lényegüket tekintve azonosak voltak. A megfigyelhető változások kizárólag a társadalmi törvényekre korlátozódtak, mivel az emberi közösségek folyamatosan fejlődtek. Ezek a változások azonban nem érintették a hit lényegét.
Tehát mindazok a vallások, amelyek Ádám (béke legyen vele), az első emberi lény és egyben az első próféta, illetve Mohamed Próféta (béke legyen vele), az utolsó próféta (a Próféták Pecsétje) között lettek kinyilatkoztatva az emberiségnek, lényegükben ugyanazok: Az egyetlen igaz Istent kell imádni, és meg kell tagadni minden hamis isten imádatát.

Bővebben...

Az iszlám életmód letölthető e-könyv

Az iszlám életmód ingyen letölthető könyvAbu-l-A’la Maududi (1903-1979) a kortárs muszlim világ egyik legjelentősebb gondolkodója, röviddel a Pakisztáni Iszlám Köztársaság kikiáltása után értekezések és a rádióban elhangzott előadások sorozatában fejtette ki, miért támaszt igényt az iszlám arra, hogy ne csak egy hagyományos értelemben vett vallás, hanem egy mindent átfogó életmód legyen.
Az iszlám életmód létrejötte nem visszafejlődés, s nem is utópia, hanem a megmentő kiút a világ jelenlegi, minden szempontból tarthatatlan helyzetéből. A földi élet valódi értelméről és okáról való józan elgondolkodás az egyetlen, amely elvezetheti az emberiséget egy jobb jövőt jelentő alternatíva megtalálásához.

Bővebben...

A muszlim személyiség - letölthető e-könyv

A muszlim személyiségA valódi muszlim olyan ember, aki a legnemesebb erkölcsöt és a legkiválóbb jellemet mondhatja magáénak. Urához, önmagához, családjához, szüleihez, rokonaihoz, barátaihoz és a közösség, illetve a társadalom tagjaihoz fűződő viszonyában a legkiemelkedőbb példaképet Mohamed Próféta (béke legyen vele) személyében találja meg. Erkölcsi kiválósága megerősítést nyer a muszlimok első generációjának személyiségei által, akik az emberi törekvések legkülönbözőbb területein emelkedtek ki. Az iszlám tanításai arra bátorítják, hogy személyiségének rendszeres fejlesztésével és javításával ő is elérheti a prófétai társak kiválóságát.

Bővebben...

An-Nawawi által gyűjtött negyven hadísz

An-Nawawi: 40 hagyomány A vallástudósok igen régóta arra törekedtek, hogy a prófétai hagyományok nagy füzéréből kiemeljenek néhány olyan gyöngyöt, melyekről úgy vélték, hogy a több ezernyi hagyományt és az iszlám vallás főbb igazságait – mintegy dióhéjban – tartalmazzák. Ezeket a tanításokat a tudósok azzal jellemezték, hogy összefoglalják az iszlám lényegét, vagy úgy, hogy az iszlám felét, harmadát vagy ehhez hasonlót jelentenek. Ez a negyven hadísz is egyike ezeknek a próbálkozásoknak. A neves vallástudós, An-Nawawi, a gyűjtemény összeállítása során arra kötelezte magát, hogy az összes hadísz (mind a negyvenkettő) hibátlan, hiteles legyen. Többségük szerepel al-Bukhári és Muszlim „Szahíh”-jában.

Bővebben...

Az iszlámról gyerekeknek

az-iszlamrol-gyerekeknekA könyv központi mondanivalója az iszlám életforma, melynek alapja a tauhid elve, azaz Isten egyedülisége. A könyv játékos formában, élvezetes történeteken keresztül mutatja be a gyermekek számára az iszlám öt pillérét, illetve azok gyakorlati kivitelezését, valamint a jámborság és a helyes viselkedés alapvető követelményeit, a Koránnak és a Szunnának megfelelően.

Bővebben...

Az imádkozás (hosszabb változat) letölthető e-könyv

imadkozas-b5-boritoAz imádkozás az iszlám öt pillérének egyike. Mohamed Próféta (béke legyen vele) számos tanításában kiemelte az ima jelentőségét, hiszen az imádkozás a közvetlen kapcsolat Allah és az ember között, s ez a hit legalapvetőbb megnyilvánulása is egyben. Aki rendszeresen ápolja ezt a kapcsolatot, annak van lehetősége Allah elégedettségének elnyerésére, hiszen az imádkozás az első dolog, ami minden embertől számon lesz kérve a Feltámadás Napján.

Bővebben...

Az imádkozás letölthető e-könyv

imadkozas letolthtoAz imádkozás a kapcsolatot jelenti az ember és az Isten között. Az iszlám egyik pillére és a vallás alaptétele:
Tartsátok be az imádkozást, [különösen] a középsőt, és álljatok áhítatosan Allah előtt. (Korán 2:238)
Allah az imádkozást a boldogulás és a boldogság útjává tette:
Bizony boldogulnak a hívők, akik imádkozásukban alázatosak. (Korán 23:1-2)

Bővebben...

A hit útja - letölthető e-könyv

A hit útja ingyen letölthető könyvAnnak, aki önmaga és az emberiség boldogulását tartja szem előtt, a hithez kell fordulnia. Annak is, aki jóravaló életet akar élni és jócselekedeteket akar véghez vinni az evilágon, a hithez kell fordulnia, mivel a jótett, a jóravaló viselkedés a hit gyümölcse, eredménye. Annak pedig, aki a túlvilági boldogságot és a büntetéstől való megmenekülést tartja szem előtt, szintén a hithez kell fordulnia.
Aki viszont már rendelkezik hittel a tudás, az ismeret és a jó ítélőképesség által, annak az a feladata, hogy azt tovább növelje és védje jó tettekkel és helyes életvitellel, mivel „a hit az Isten iránti engedelmesség által nő, és a szembefordulás által csökken”. Ily módon vezetett bennünket Mohamed Próféta (béke legyen vele) a helyes útra.

Bővebben...

Az iszlám alapelvei

Az iszlám alapelvei ingyen letölthető könyvAbu-l-Ála Mawdudi (1903-1979) a kortárs muszlim világ egyik legjelentősebb gondolkodója volt, aki munkásságát annak szentelte, hogy az iszlámot ne csak vallásként, hanem egy mindent átfogó életmódként ismertesse meg az emberekkel és ezt a hozzáállást újra a muszlimok gyakorlatává tegye. Az Iszlám alapelvei című könyvében nem csak az iszlámmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat veszi sorba, de kitér azoknak a társadalomra, a családra és az emberek közötti viszonyra gyakorolt hatásaira is. A szerző széles látókörét mutatja, hogy az általa tárgyalt témakörökkel kapcsolatban számos elismert nyugati tudós és író művéből idéz, több szemszögből vizsgálva a nyugati társadalmak és az iszlám viszonyát.

Bővebben...

A muszlim erődítménye - letölthető iszlám fohászoskönyv

fohaszoskonyv-borito-2014-1A napi öt ima a legjobb alkalom az Allahról való megemlékezésre, de ezen kívül vannak olyan esetek, amikor a muszlim ember bizonyos mondatokat mond – eltérő módon az imádkozás formájától – azért, hogy hálát adjon és köszönetet mondjon Istennek, kifejezze reménykedését és bizalmát Isten segítségében és megemlékezzen Istenről és könyörületességéről. Ez a könyv lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjük azt, hogy az egyes élethelyzetekben – a Korán és a Szunna szerint – milyen istenemlegetések ajánlatosak.

Bővebben...

A böjtölés könyve - letölthető e-könyv változat

bojtkonyve-boritoEz a könyv, amit olvasó a kezébe vesz, a negyedik könyv az iszlám öt pilléréről szóló sorozatból. Elsősorban a böjttel illetve a Ramadán hónap során ajánlott egyéb jócselekedetekkel foglalkozik. E könyvvel segítséget szeretnénk nyújtani muszlim testvéreinknek, akik kizárólag Isten tetszésének elnyeréséért buzgólkodnak, abban, hogy ezt a lehető legjobb módon, és minél több tudás birtokában tehessék.

Bővebben...

A zarándoklat

A zarándoklat ingyen letölthető könyvKönyvünk elsődleges célja, hogy a Mekkába induló testvéreinket megismertessük a zarándoklat pontos menetével, annak érdekében, hogy igyekezetük sikeres legyen. E mellett azonban – Isten segítségét kérve – részletesen be szeretnénk mutatni vallásunk ötödik pillérét, amely a legösszetettebb és leghosszabb istenszolgálat. Lényegesnek érezzük, hogy az ismeretek által nyert tudás eloszlassa testvéreink aggályait, és segítsen abban, hogy a szertartások bonyolultságát vagy nehézségét ne értékeljék túl.

 

Bővebben...

Elérhetőségeink