Nyitott Korán

Élj a Koránnal - Európai kampány

koran-kampany

 

Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki egy betűt is olvas Allah Könyvéből, annak azért jutalom jár! S a jutalom annak tízszerese. Nem mondom, hogy „alif – lám – mím” egy betű, hanem „alif” egy betű „lám” egy betű és „mím” egy betű.” (at-Tirmidi).
És azt is mondta (béke legyen vele): „Az, aki szépen és folyékonyan olvassa a Koránt, a nemes és a tisztahitű angyalok közé kerül. És az, aki úgy olvassa a Koránt, hogy gyakran megakad benne (mivel nehéz neki), dupla jutalmat fog kapni.” (al-Bukhári, Muszlim) 

Bővebben...

Az al-Fátiha szúra rövid magyarázata

 Az al-Fátiha szúra rövid magyarázataImám során a tiszteletreméltó al-Fátiha-t recitálva, arra indította szívemet, hogy óceánja egyetlen cseppjének, napjának fényében lévő hét színéből egyetlen villanásának magyarázatába kezdjek.  Bizonyos módon azonban készetetést éreztem magamban arra, hogy az ima alatt keletkezett gondolataimból a hit bizonyságaira és oszlopaira vonatkozó, a Korán által oly csodálatos módon összefoglalt magyarázatokat az előző részben leírtakhoz hasonlóan, igen rövidre fogva papírra vessem. A Biszmilláhi al-Rahmáni al-Rahími (’A Könyörületes és Irgalmas Allah nevével’)  s ezzel is kezdem az Al-Fátiha-t:

Bővebben...

Mi is a Korán?

A Korán Allah szava, amelyet Mohammednek (béke legyen vele) küldött le Gábriel (béke legyen vele) közvetítésével. Ez Allah egyik csodája, amelynek olvasása közelebb visz Hozzá, és amely által Őt imádjuk.
A Koránt több oknál fogva is csodának tartjuk. Egyszer vágyat kelt, máskor megfélemlít, olykor történetet mond, időnként törvényeket és példákat hoz. Mindezt szabatosan és veretesen teszi, hogy meggyőzze az embereket, miközben választ ad a különféle személyiségeknek, illetve felfogásoknak.
Bővebben...

A Korán: Az Isteni tanítás útmutatója

A Korán: Az Isteni tanítás útmutatója„A Könyörületes
Ki a Koránt tanította
Ki az embert megteremtette   
Ki őt a közlésre megtanította”
(al-Rahman szúra, 1-4)

Amennyiben meg kívánod ismerni a Könyörületes mivoltát, az Örökkévaló Könyörület forrását, akkor ezt hallgasd meg: Ő az, Aki megteremtette az embert, s Ő az, Aki megtanította neki a Korán Kinyilatkoztatását; s mindenek előtt Ő tanította meg az embert arra, hogy ki tudja magát fejezni.

Bővebben...

A megnyitó - Al-Fátiha

A Korán első fejezete, vagy szúrája nagy jelentőséggel bír a muszlimok életében. Ezt recitáljuk eredeti arab nyelven minden imában. Az Al-Fátiha a Korán szíve, annak lényege, a legfontosabb szúra. Benne van alávetettségünk, hitvallásunk. Itt magyarnyelvi értelmezés-fordítását olvashatod.

Bővebben...

A Korán értelmezésének magyar fordítása - 67-114 szúra

HTML clipboard

A Kegyes Korán értelmezésének magyar fordítása: 67-114 lektorált nyersfordítása. A fordítást az Iszlám Egyház Fordító iroda készítette. Az eredeti szöveg értelmezésénél a Kegyes Korán mellett a hiteles prófétai hagyományokat (hadísz), valamint a legismertebb, és leginkább elfogaddott koránmagyarázatokat (tefszír) vették figyelembe.

Bővebben...

A hegyek geológiai értelmezése a Koránban

himalaja.jpgA Magasztos Isten nem várja tőlünk, hogy gondolkodás nélkül higgyünk. Világos jeleket küldött nekünk, amelyek kinyilatkoztatásának eredetiségre utalnak azok számára, akik élnek az eszükkel. Jelen számban a hegyek XX. századi tudományos-geológiai koncepciójáról és annak az 1400 évvel ezelőtt kinyilatkoztatott, Koránban történő megjelenéséről írok.

Bővebben...

Csillagok titkai a Koránban

tejutrendszer.jpgA Magasztos Isten nem várja tőlünk, hogy gondolkodás nélkül higgyünk. Világos jeleket küldött nekünk, amelyek kinyilatkoztatásának eredetiségre utalnak azok számára, akik élnek az eszükkel. Jelen cikkben az univerzum XX. századi tudományos- koncepciójáról (kialakulásáról és tágulásáról) és annak az 1400 évvel ezelőtt kinyilatkoztatott, Koránban történő megjelenéséről írok.
Bővebben...

Fejlődéstan és Iszlám

zigotaA Magasztos és Könyörületes Isten (Allah) nem kívánja tőlünk, hogy ész nélkül higgyünk benne. Jeleket küldött, amelyek az Ő létezésére, vallásának igazságára utalnak. Ezek közé tartoznak például a Koránban és a prófétai tanításokban olvasható szabad szemmel nem látható folyamatok leírásai, amelyek igazságára csak a későbbi korok tudománya világított rá.
Jelen cikkemben a Korán számos fejlődéstani leírásából szeretnék bemutatni egyet.

Bővebben...

Korán és Fejlődéstan

embrio.jpgA Magasztos Isten (Allah) könyörületességénél fogva napjainkban is érzékelhető világos jeleket küldött nekünk, amelyek létezésére és kinyilatkoztatásának eredetiségre utalnak. Ezek közé tartoznak például a Korán és a prófétai tanítások napjaink tudományos felismeréseit megragadó utalásai. Bizonyítékok jelek vannak ezekben azok számára, akik élnek az eszükkel!

Előző cikkemben amikor ugyancsak a Korán és a prófétai tanítások fejlődéstanra vonatkozó utalásairól írtam a hím és női ivarsejt zigóta alkotásában betöltött azonos rangú szerepére vonatkozó Korán idézeteket és prófétai tanításokat elemeztem. Jelen számban a Koránnak és a prófétai tanításoknak a végleges magzati testalak és arcforma kialakulását megragadó utalásairól írok.

Bővebben...

A tengerek geológiai titkai a Koránban - Lángoló tengerek

tenger.jpgA Magasztos Isten nem várja tőlünk, hogy gondolkodás nélkül higgyünk. Világos jeleket küldött nekünk, amelyek kinyilatkoztatásának eredetiségre utalnak azok számára, akik élnek az eszükkel. Jelen számban a tengerek XX. századi tudományos-geológiai koncepciójáról és annak az 1400 évvel ezelőtt kinyilatkoztatott, Koránban történő megjelenéséről írok.

Bővebben...

Jézus (béke legyen Vele) és Mária a Koránban

Jézus (béke legyen vele) és Mária a KoránbanKarácsonyhoz közeledve egyre többen kérdezik tőlünk, hogy az iszlám mit tanít Jézusról (béke legyen Vele), hogy gondolunk Máriára (Allah legyen Vele elégedett). Ha Isten megsegít minket, ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában nyújt segítséget Noura testvérünk cikke.

Bővebben...

Elérhetőségeink