Mi is a Korán?

A Korán Allah szava, amelyet Mohammednek (béke legyen vele) küldött le Gábriel (béke legyen vele) közvetítésével. Ez Allah egyik csodája, amelynek olvasása közelebb visz Hozzá, és amely által Őt imádjuk.
A Koránt több oknál fogva is csodának tartjuk. Egyszer vágyat kelt, máskor megfélemlít, olykor történetet mond, időnként törvényeket és példákat hoz. Mindezt szabatosan és veretesen teszi, hogy meggyőzze az embereket, miközben választ ad a különféle személyiségeknek, illetve felfogásoknak.
Csodás a történetei terén: megtalálhatók benne a letűnt népek legendái, a halál és a sírbeli élet eseményei, a Túlvilág hírei, valamint a Kert és a Tűz leírásai.
Csodás a törvénykezés terén: az élet számtalan területére tartalmaz gyakorlati útmutatót például a birtokviszonyok, az öröklés, a különböző bűnök büntetése és jóvátétele, valamint az adózás tekintetében. Ha az emberiség betartaná mindazokat a törvényeket, amelyek a Koránban megtalálhatóak, akkor mindannyian biztonságban érezhetnénk vagyonunkat, családunk és saját magunk életét. Megszűnnének a gyilkosságok, a lopás, a paráznaság stb.
Csodás a tudományok terén: a Korán sok olyan tényt tartalmaz, melyet a tudomány csak jóval 1400 évvel ezelőtti kinyilatkoztatása után – egyes esetekben csak az elmúlt néhány évtizedben – fedezett fel. Például több helyen részletesen leírja a magzatfejlődést, amelyet az orvostudomány csak ez évszázadban figyelt meg részletesen. Beszél a csillagászatról, a szelekről, az esők fajtáiról, a tengerekről és azok élővilágáról. Hírt ad arról a tényről, amelyet a csillagászok csak néhány évtizede tudnak, hogy a vas, mint elem nem naprendszerünkből ered, hanem az űrből, korábbi felrobbant galaxisokból származik. Mind a mai napig egyetlen tudományos felfedezés sem mondott ellent ezeknek a Koránban felsorakoztatott tényeknek, melyeknek különösen nagy jelentőséget az ad, hogy előfordulásuk esetén többször szerepel a következő mondat is valamilyen formában: „És jelek vannak ebben azok számára akik élnek értelmükkel.”
A Korán kinyilatkoztatásának több célja is volt. A legfontosabb ezek közül, az emberek egyistenhitre való hívása és az Isten mellé történő társ állításának tiltása. A jó út megmutatása, és az emberek annak követésére való ösztönzése, a rossz út szemléltetése és az emberek annak követésétől történő óva intése. A boldogság, az igazságosság és a biztonság megvalósítása. A dicső erkölcs és illem tanítása, az erkölcstelenség és a rossz illem megszüntetése. Aki életét a Korán alapján éli, meg tudja valósítani a boldog, erkölcsös életet.
A Korán összesen huszonhárom év alatt nyert kinyilatkoztatást Mekkában és Medinában. Harminc részből áll. Fejezeteinek száma száztizennégy, bekezdéseinek száma pedig hatezer kettőszázharminchat. Allah Gábriel angyalt (béke legyen vele), küldte le a Koránnal, aki elrecitálta Mohammednek (béke legyen vele), ő pedig Allah segítségével megjegyezte, és megtanította kortársainak is. Közülük is sokan memorizálták azt, valamint különböző helyekre fel is jegyezték, de nem gyűjtötték össze egy könyvbe. Ezt – a Próféta (béke legyen vele) halála után – Abú Bakar (Allah legyen vele elégedett) kalifátusának ideje alatt tették meg. Oszmán (Allah legyen vele elégedett) uralkodása alatt az Iszlám Birodalom növekedése és ennek következtében a sok, nem arab anyanyelvű nép Iszlám vallásba lépése miatt, különböző nyelvjárásokkal (kiejtésbeli, de nem jelentésbeli eltérésekkel) recitálták a Koránt. Ezért Oszmán kalifa – aki ugyanúgy, mint az őt megelőző kalifák is, a Próféta (béke legyen vele) kortársa volt – egyesítette az olvasatokat a Kurejs törzs nyelvezetére. A prófétai kortársak tudósai ellenőrizték ezt, és lejegyezték. Az ekkor született leírást nevezik Oszmán Koránnak. Az Oszmán Korán több példányban készült, és van olyan eredeti példánya, amely mind a mai napig olvasható állapotban van. Azóta rengeteg kiadásban megjelentek már Koránok, amik egyetlen betűben sem tértek el, és térnek el mind a mai napig ettől az eredeti Oszmán Korántól. A magyar fordítások alapját is ez képezi. Allah magára vállalta, hogy megőrzi a Koránt minden változtatástól, aminek mind a mai napig tanúi lehetünk.
Lényeges, hogy a Korán mellett több százezer olyan hiteles történetet is feljegyeztek a kortársak, amelyek a Próféta (béke legyen vele) életének mozzanatait, útmutatásait, tanításait tartalmazzák. Ezeket a történeteknek az összességét nevezzük Szunnának. A Szunna ismerete nélkülözhetetlen a Korán helyes értelmezéséhez, az általunk megadott magyarázatok is ezen alapulnak.
A Korán kinyilatkoztatás utáni változatlansága, átfogó, minden területet felölelő útmutatása, minden időben és helyen való alkalmazhatósága, általános, minden emberhez szóló tanításai révén mind a mai napig, bizonyítja erejét, örökérvényűségét és Istentől való eredetét.

Ez a Korán bizony a legegyenesebb [útra] vezet, és örömhírül adja azoknak a hívőknek, akik jámbor tetteket cselekszenek,
hogy őket nagy jutalom illeti.

(Korán: Az éjszakai utazás 17:9)
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink