Az imádkozás

793230 28617506Az imádkozás az iszlám második pilllére, és az iszlám kötelezettségei közül a leghangsúlyosabb. Az imádkozás a kapcsolatot jelenti az ember és az Isten között. Az imádkozás jelenti az iszlámban a hit fényét, és a Paradicsomba vezető utat, hiszen annak, aki tiszta szívvel és erős hittel végzi el az imát, jutalma az örök élet lesz a Paradicsomban.

Bővebben...

Rituális mosakodás (wudu)

Az imákat csak vallásilag tisztán lehet elvégezni. Ennek feltétele, hogy érvényes wuduval rendelkezzünk. A wudu állapotába akkor kerülünk, ha elvégeztük a filmen is látható rituális mosakodást. A rituális tisztaság addig örződik meg, amíg nem éltünk nemi életet, nem menstruáltunk, nem merültünk mély álomba, nem mentünk wc-re, nem szellentettünk vagy nem hánytunk. Ha ezek egyike sem történt meg a mosakodás tisztasága több imán keresztül is megtartható. Ha csak kis események történtek (mély álomba merültünk, wc-re mentünk, szellentettünk vagy hánytunk), akkor a wudut újra meg kell ismételni mielőtt imádkozhatnánk. A többi eseménynél rituális fürdést (guszl-t) kell végeznünk, aminek a leírását lásd az Imádkozás című letölthető könyvben.

Bővebben...

Déli és délutáni ima (dzuhr, aszr)

Kedves Testvéreink,

A nyár folyamán folyamatosan elkészítünk és feltöltünk oldalunkra insha Allah olyan rövid filmeket, amelyekből az új muszlimok láthatják, hogyan kell helyesen elvégezni az iszlám imákat, és mit kell közben mondani. Első filmünk a déli és a délutáni imát mutatja be, amelyeket ugyanúgy kell elvégezni. A film feliratában a dőlt betűk a hangosan ejtendő mondatokat jelölik, a sima szövegeket magunkban kell mondani, csupán a száj mozog. Insha Allah hamarosan az imák teljes szövegének hanganyaga is elérhető lesz oldalainkon.

Az imák idejét, hogy mettől meddig lehet elvégezni azokat, az odalunk imaidő táblázatában találjátok.

Bővebben...

„A jámborság Allahtól van, az illemtudás pedig a szülőktől.”

Kedves Testvéreink,
Katalin testvérünk küldte kisfiáról ezt a rövid kis filmet. A kisfiú down szindromás, beszélni nem tud még, de masa Allah imádkozni igen. A család éppen ebédhez készült, ő leterítette az imaszőnyeget, felvette nővére kendőjét, és imádkozni kezdett. Sokan tanulhatunk Tőle masa Allah. Allah áldja ezt a fiúcskát, és családját!

Bővebben...

Az imák összevonása

imaosszevonas.jpgÉletünkben több olyan helyzet adódhat, hogy nem, vagy csak nehézségek árán tudnánk imáinkat a maguk idejében imádkozni. Vallásunk könnyebbséget és nem nehézséget hozott az emberek számára. Ez abban is látszik, hogy bizonyos helyzetekben lehetőségünk van az imáink összevonására. Az alábbi cikk e témában kíván segítséget adni számunkra.

Bővebben...

A kaza ima, az ima pótlása.

kaza.jpgAz ima az egyedül Allahba vetett hit után, a legfontosabb dolog az Iszlámban. A fontosságát és kötelezőségét mind a Korán, mind a szunna, mind a vallástudósok egybehangzó véleménye bizonyítja, minden serdülőkort elért, épeszű muszlim számára, kivétel nélkül.

Akik hisznek a Rejtett (Al-Ghaib) dolgokban, elvégzik az Imádságot, s költekeznek abból, amivel elláttuk őket (al-Bakara: 3)

Bővebben...

Elérhetőségeink