Az imák összevonása

imaosszevonas.jpgÉletünkben több olyan helyzet adódhat, hogy nem, vagy csak nehézségek árán tudnánk imáinkat a maguk idejében imádkozni. Vallásunk könnyebbséget és nem nehézséget hozott az emberek számára. Ez abban is látszik, hogy bizonyos helyzetekben lehetőségünk van az imáink összevonására. Az alábbi cikk e témában kíván segítséget adni számunkra.

"Megengedett az imádkozónak összevonni a dohor imát az aszr imával, illetve a magrib imát az isá imával. Ez azt jelenti, hogy elvégezzük a dohor imát, majd rövid szünet után felállunk és egyből imádkozzuk az aszr imát. A magrib és isá imák összevonásánál hasonlóképpen járunk el.

Az összevonásnak két fajtája van:

1. a korábban végezendő ima idejében végezzük el egymás után mindkét imát.

2. a később végzendő ima idejében végezzük el egymás után mindkettőt.

Az imádkozás három blokkba sorolható:

1. fadzsr ideje (egy imádkozás végezendő el, tehát nincs összevonás)

2. a Nap delelőjétől napnyugtáig (dohor és aszr ideje, tehát ez a kettő összevonható EBBEN a sávban - delelőtől napnyugtáig)

3. napnyugtától hajnalhasadtáig (magrib és isá ideje, tehát ez a kettő összevonható EBBEN a sávban - napnyugtától hajnalig (de jobb éjfél előtt))

Ha összevonunk két imát, akkor a következőképpen járunk el: az azán után az első iqama következik, majd elvégezzük a dohor (vagy este a magrib) imát; rövid szünet után a második iqama hangzik el, és elvégezzük az aszr (este az isá) imát.

Az összevonás feltétele, hogy OKunk legyen rá. Ok lehet például:

1. Zarándoklat idejében a 9. napon ajánlatos a zarándoknak imádkoznia a dohor és az aszr imát a dohor idejében összevonva, és a magrib és az isá imát az isá idejében.

2. Az utazás (ilyenkor röridíteni is lehet), vagy az utazás szándéka (ha például délután aszr előtt hagyjuk el otthonunkat, akkor a dohor ima idejében a dohor ima után rögtön imádkozunk aszr-t, vagy ha este utazunk, akkor megrib ima után rögtön isát imádkozhatunk).

3. Eső, havazás, nagy hideg.

4. Betegség.

5. Szoptatás (szülés után akár két éven keresztül).

6. Állandó vizelési (székelési) kényszer érzete, vizeletfolyás (akkor imádkozzon összevonva a beteg, amikor átmenetileg megszűnnek vagy csillapodnak a tünetek).

7. Munka, elfoglaltság (különösen, ha nem tudja valaki otthagyni a munkát, vagy csak kevesebbet keresne azáltal, ha nem vonná össze a két imát).

8. Iskolában, ha nem lehet otthagyni a tanórát (ilyenkor valamelyik szünetben összevonhatjuk a két imát).

9. A nappalok rövidsége esetén a dohor és aszr, az éjszakák rövidsége esetén a magrib és isá vonható össze, ha nehézségbe ütközik külön imádkozni (munka, fáradság)

 

Bizonyítékok:

"A tabúki csatában Mohammed Próféta (béke legyen vele) összevonta a dohor és az aszr imákat az aszr idejében, amikor delelés előtt indult útnak, és a dohor idejében imádkozta ezt a két imát, amikor a Nap delelése után indult útnak; és hasonlóan tett a megrib és isá imákkal" - szahíh hadísz (Abu Dáúd, at-Tirmidi, Ahmed)

Ibn Abbász: "Ne mondjam-e el, hogyan imádkozott Allah küldötte (béke legyen vele) az utazáskor? - De igen! - mondták az emberek. Ha a Nap delelésekor helyben volt, összevonta a dohor és az aszr imákat, mielőtt útnak indult. Ha delelés előtt indult, akkor az aszr idejében állt meg és vonta össze a két imát (dohor, aszr). Ha napnyugtakor helyben volt, összevonta a megribot és isát, mielőtt elindult. És ha napnyugta előtt indult akkor az isa idejében állt meg és vonta össze a két imát." - szahíh hadísz, (as-Safií, Ahmed, Bajhaki)

Ibn Abbász: "Allah küldötte összevonta a dohor és aszr imát és ugyanúgy a megrib és isa imát Medinában anélkül, hogy félt volna, vagy utazott volna." (muszlim, MÁlik, Abu Dávúd, Abu Avána, as-Sáfií, at-Taháví, Bajhaki)
Ibn Abbásztól kérdezték, hogy miért csinálta ezt (az összevonást) MOhammed Próféta (béke legyen Vele), erre így válaszolt: "Azért, hogy a követői közül ne okozzon senkinek nehézséget."

"Ibn Abbász összevonta a dohor és aszr imákat elfoglaltság (munka) miatt." - an-Naszái

Ibn Abbász: "A Próféta (béke legyen Vele) nyolc rakát (dohort és aszrt) együtt, és hét rakát (magribot és isát) együtt imádkozott Medinában." (al-Bukhari, Muszlim, Sáfií, Abu Dávúd, Abu Affána, al-Bejhaki, Ibn Abi Sejbah, an-Nászái)

Málik megemlíti Muvatta című könyvében, hogy Omár fia a közösséggel együtt összevonta a magrib és az isá imákat esős időben.

"A Próféta (béke legyen Vele)egy esős éjszakán összevonta a magribot és isát" (al-Bukhari)

 

Fontos megjegyezni, hogy az összevonás csak utazás esetén jár együtt az imdákozás rövidítésével. Egyébként 4+4 (dohor + aszr), illetve 3+4 (magrib + isá) rakát imádkozunk.

Aszr a magribbel nem vonható össze.

A fadzsr imát mindig az idejében kell elvégezni, nem vonható össze semmivel.

Nem szabad két imánál többet összevonni."

forrás: Az imádkozás könyve 2002-es kiadás

Iszlám Kultúráért Egyesület

összeállította: Dr. Shubail Mohamed Eisa

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink