A Végső Óra (a Feltámadás és Ítélet napja) jeleiről

Feltámadás és végítélet2012. 12. 20-án, a magyarul beszélő muszlimok találkozóján elhangzott lecke jegyzete

Az arabokat az iszlám kezdeti időszakában foglalkoztatta a Korán túlvilágra és a Végső Órára vonatkozó tanítása, azonban a többség hitetlenkedve fogadta az Ítélet napjának bekövetkezését, a feltámadás és a végítélet hírét. A gúny kedvéért persze követelték Mohamed prófétától (Allah dicsérje és üdvözítse) azt, hogy mondja meg, mikor lesz az Utolsó nap, és mikor fog bekövetkezni a feltámadás és a végítélet.

Allah azt mondta: „A hitetlenek azt mondják: Az óra soha nem jön el. Mondd: De igen. Az Uramra mondom, aki tudja azt, ami rejtve van, bizony be fog következni. És nem kerüli el az ő figyelmét egy porszemnyi súly sem az egekben, sem a földön. És nincsen ennél sem kisebb, sem nagyobb, ami ne lenne [följegyezve] egy nyilvánvaló könyvben. Megjutalmazza azokat, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek. Megbocsátás és nagylelkű gondoskodás lesz az ő osztályrészük. Akik azonban szembeszállnak kinyilatkoztatásunkkal, hogy meghiúsítsák azt, azokat gyötrelmes büntetés várja.” (Korán 34: 3-5).

Bővebben...

Az Utolsó Napról

utolsonap2A hit 6 alappillérei: Hinni Allahban, az angyalokban, a küldöttekben, az Írásokban, az Utolsó Napban és a sorsban. Aki valamelyik hittételben nem hisz, az kilép az iszlámból.
Hinni az Utolsó Napban a Láthatatlan (gajb) része. Allah azt mondja: 

"Írás ez, melyhez nem férhet kétség. Útmutatás az istenfélőknek, akik hisznek a Láthatatlanban (abban, ami rejtve van előlük)…" (2:2)

Bővebben...

Élet a halál után 1. rész

élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

Az embert mindig is foglalkoztatta a gondolat, hogy mi történik vele a halál után. Olyan esemény ez, amiről nincsenek élménybeszámolók, hiszen a halálból senki sem jön vissza, senkinek sem adatik meg két élet az evilágban. Vannak beszámolók halál közeli élményekről, hallhatunk olyan beszámolókat, amik arról szólnak, hogy milyen élményekkel térnek vissza a tetszhalálból – azonban ezek az élmények nem a valós halál beálltának élményei.
A túlvilági lét történéseiről a Korán és a Prófétai Hagyományok beszélnek számunkra. Ezen forrásokra hivatkozva mondjuk el, mit tudunk a halál beállta utáni eseményekről.

Bővebben...

Élet a halál után 2. rész

élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

Az angyalok megjelenése a halálkor

Amikor eljön a halál ideje, az ember rálátást kap a rejtett dolgokra. Allah elküldi a halál küldötteit azért, hogy kihúzzák a lelket, amely az ember testét szervezi, irányítja, mozgatja.

Bővebben...

Élet a halál után 3. rész

Élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

Égi utazás

A hívőért amikor a lelke elhagyja a testét angyalok fohászkodnak és kinyittatnak az Ég kapui. A két angyal a Kertből származó lepelbe teszi a lelket amiben a Paradicsom illatával illatosított „Hunút” (parfüm) van. Úgy jön ki a halotti lepelből – hogy illatosabb mint a legfinomabb miszk (egy finom parfüm neve), ami valaha is csak a Földön létezett. Majd elindulnak az Egek felé vele.

Bővebben...

Élet a halál után 4. rész

élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

A sír
Othman ibn Affan szolgája mesélte Othmanról (Allah elégedjen meg Vele), hogy amikor egy sírnál megállt, akkor sírt. Annyira sírt, hogy átnedvesedett a szakálla is. Megkérdezték tőle, hogy: „Te amikor a Paradicsomra és a Pokolra emlékezel, nem sírsz, viszont amikor a sírra emlékezel, akkor sírsz. Miért van ez?” Ő azt felelte, hogy: „Hallottam Allah Küldöttét (béke legyen Vele) mondani: „A sír az első lakhelye a Túlvilágnak. Ezért ha az ember megmenekül tőle (mármint a sír kínzásától), akkor ami azután jön, az csak könnyebb lesz. Ám ha nem menekül meg tőle, akkor ami ezután jön, az csak rosszabb lesz.” Majd azt mondta, hogy: „Hallottam Allah Küldöttét (béke legyen Vele) mondani: „A sírnál szörnyűbb látványt soha nem láttam.”

Bővebben...

Élet a halál után 5. rész

élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

A sír kegyei és kínzása

A Próféta (béke legyen Vele) hagyományában már volt róla szó korábban, hogy amikor meghal az ember, akkor utána eljönnek hozzá angyalok, és kérdéseket tesznek fel neki a sírjában.

Bővebben...

Élet a halál után 6. rész

élet a halál utánBeáta emlékének tiszteletére

Sosem tudhatjuk mikor jön el a halál.
Az olyan ember, aki az életét úgy éli le, hogy folyamatosan szem előtt tartja, hogy a halál el fog jönni őérte is, elgondolkozik ezen és úgy él, hogy nem kicsinyli le a bűnöket, igyekszik minél több jót tenni, nagyobb eséllyel menekülhet meg a sír kínzásától.

Bővebben...

Az evilágról való helyénvaló lemondás az iszlámban

a-holnapi-napMagyarul beszélő muszlim férfiak találkozója - 2012. 06. 07.
(Budapest Mecset - Magyarországi Muszlimok Egyháza)

A böjthónap, a Ramadán közeledtével előtérbe kerül a muszlimok életében a lemondás fogalma. Vajon a lemondás az iszlámban kimerül abban, hogy egy hónapig lemondunk az ételről és az italról, vagy abban, hogy az adományozáskor lemondunk vagyonunk egy részéről?

Bővebben...

Szónoklat a Pokol-tűz büntetéséről (Allah óvjon meg attól minket)

tuz2012. március 2. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A Pokol-tűz a mennyei Kerttel szemben a büntetés helye, amelyet Allah készített elő a hitetlenek és az igazságtalanok számára. Allah így szólt a Koránban: „Mondd: 'Azok a kárvallottak, akik elvesztegették önmagukat és családjukat a Feltámadás napján. Az a nyilvánvaló kárvallottság!'” (Korán 39: 15). „Urunk! Akit te a Tűzbe juttatsz, azt bizony megszégyeníted, és az igazságtalanoknak nem lesznek segítőik!” (Korán 3: 192);

Bővebben...

Angyalok és sátánok

Angyalok, angyal, sátánok, sátánLeányfalusi előadás részlete, 2005. március 13.

Az Istenben hívő emberek hisznek Isten azon teremtményeiben, amik számukra láthatatlanok, de Isten hírt adott felőlük.
Az emberek mellett a Korán beszél az angyalokról és a dzsinnekről (sátánokról) is.

Bővebben...

Felkészülés a Holnapi Napra

Felkészülés a Holnapi NapraBiszmillahi Rahmani Rahím

Bizony a dicsőség Allahot illeti. Neki adunk hálát, az Ő segítségét kérjük. Allahnál keresünk menedéket a saját lelkünk gonoszától és a bűnös cselekedeteinktől. Akit Allah az igaz útra vezet, azt senki sem vezeti tévútra. Akit pedig Ő tévelygésbe küld, azt nem vezetheti senki. Tanúsítom, hogy nincs más jogosan imádható isten, kivéve Allah, és tanúsítom, hogy Mohammed (szalla Allahu 'alejhi wa szelam - Allah áldása és békéje legyen rajta) az Ő szolgája és küldötte.

Bővebben...

Elérhetőségeink