A

Abd: Sok muszlim férfinévben használt előtag, amely Allah valamilyen isteni tulajdonságához kapcsolódik. Jelentése „(rab)szolga”. Például Abd Allah (Isten szolgája), Abd al-Rahman (a Könyörületes szolgája) és Abd al-Khaliq (a Teremtő szolgája).

--------------------------------------------------------------------------------
Ábraham: lásd Ibrahim.

--------------------------------------------------------------------------------

Abu Bakr al-Szadiq: Mohamed Próféta (béke legyen vele) legközelebbi társainak egyike, akit az al-Szadiq „az Igazmondó” néven is ismertek. A Próféta (béke legyen vele) halálakor 632-ben Abu Bakr lett az első Kalifa (helytartó, utód) és 634-ben bekövetkezett haláláig vezette a muszlim közösséget.

--------------------------------------------------------------------------------
Abrar: istenfélő és igazságos (lásd. Korán 82:13)

--------------------------------------------------------------------------------
Adab: viselkedés, modor

--------------------------------------------------------------------------------
Ádám: Az első emberi lény, akit Isten teremtett, hogy a földön helytartója legyen. Ádám volt Isten első prófétája is egyben, aki a monoteizmust, mint az emberiség eredeti lelki rendszerét hirdette. Az iszlám vallás nem osztja a kereszténység eredendő bűnre vonatkozó doktrináját. Az iszlám azt vallja, hogy minden ember bűntelenül születik, s saját maga felelős cselekedeteiért, függetlenül más emberek jelenlegi, illetve múltbeli cselekedeteitől.
Adhan vagy azan: Imára hívás az iszlámban. Az adhan meghatározott kifejezésekből áll, amelyetek hangosan recitálnak arabul a napi öt ima mindegyike előtt. Az adhant hallva a muszlimok megszakítják cselekedeteiket, s összegyűlnek a helyi mecsetben (meszdzsid) a közös ima elvégzésének céljából.

--------------------------------------------------------------------------------
'Adn: Paradicsom (lásd Korán 61:12, 98:8)

--------------------------------------------------------------------------------
Ahl al-Kitáb: Szó szerint: „a Könyv Népe”. Ez a kifejezés a Koránban található, s az Isten által korábban kinyilatkoztatott vallások követőit jelenti. A kifejezés leggyakrabban a zsidókra és a keresztényekre utal jelezve, hogy ennek a két csoportnak különleges helyzete van az iszlám társadalomban, vallásuk monoteista alapjainak köszönhetően.
Ahkám: "Elrendelések". Az iszlám vallási jog öt féle elrendelést különböztet meg (lásd Korán 3:7). Ezek:
Kötelező (Wádzsib)
Elrendelés kötelezettség nélkül (Musztahab)
Tilos (Muharram)
Ellenszenves, de nem tilos (Makrúh)
Törvényes és megengedett (Halal)

--------------------------------------------------------------------------------
Aisa: Abu Bakr lánya és Mohamed Próféta (béke legyen vele) egyik felesége. Aisán keresztül igen tekintélyes mennyiségű hadisz (tanítás) maradt a muszlimokra, amelyeket az iszlám történetének korai időszakában a tudósok összegyűjtöttek.

--------------------------------------------------------------------------------
'Alamín: Arab kifejezés, jelentése „teremtmények” (Lásd Korán 1:2, 81:29). A kifejezés jelenti az emberiséget, a dzsinneket és minden mást, ami létezik. Lásd még Dzsinn.
Alamizsna (adó): lásd Zakah.
’Ali ibn Abi Talib: A Próféta (béke legyen vele) társainak egyike, egyúttal a Próféta (béke legyen vele) unokatestvére és veje. Ő lett a muszlim állam negyedik kalifája 656-ban. Őt tekintik a szunnita muszlimok az utolsó „Igaz Úton vezetett” kalifának, illetve a siíta muszlimok őt tartják az első imámnak.

--------------------------------------------------------------------------------
Alim: Aki tudással rendelkezik. Ez a kifejezés általában muszlim vallási tudósokat jelenti. (tsz. ’Ulama).

--------------------------------------------------------------------------------
Allah: Szó szerinti jelentése „Az Isten”. A muszlimok ezt az arab kifejezést, mint Isten legmegfelelőbb elnevezését használják. A muszlimok Allahra úgy tekintenek, mint az univerzumban található összes dolog Teremtőjére és Fenntartójára, Akinek nincs párja, nincs fizikai formája és nincs társa az Ő istenségében. Istent a Korán 99 isteni névvel írja le, amelyek egyben az Isten tulajdonságai is.
"Allahu Akbar": Ezt a kifejezést nevezik Takbirnak, s azt jelenti, hogy Isten a Leghatalmasabb, s a muszlimok ezt a kifejezést különböző alkalmakkor használják. Leggyakrabban a napi imádság közben mondják, de muszlimok ezzel fejezik ki boldogságukat, meglepetésüket, sajnálatukat, hálájukat, félelmüket vagy beleegyezésüket, ezáltal is erősítve hitüket, hogy minden dolog Istentől jön.

--------------------------------------------------------------------------------
Amín: Fohász, melynek jelentése: „Ó Allah, válaszolj arra, amit mondtunk!”

--------------------------------------------------------------------------------
Angyalok: lásd Mala’ikah.
(al-) Aqsza: Al-Qudsz városában (Jeruzsálem) lévő szent hely neve, amelyet a Korán „a legtávolabbi mecset” névvel illet. A muszlimok hisznek abban, hogy Mohamed Próféta (béke legyen vele) erről a helyről emelkedett fel az égbe 619-ben.

--------------------------------------------------------------------------------
Arab: A Korán nyelve. Az arab sémi nyelv, amelyet a muszlimok és nem-muszlimok, arabok és nem-arabok világszerte használnak. A tröténelem folyamán a muszlim civilizációban az arab a tanulás, a tudomány nyelvévé vált, s egymástól olyan messze élő emberek, mint Spanyolország és Kína, közös nyelve lett.
’Aleihi Szelem: Béke legyen vele. Ezt AS-nek is szokták rövidíteni. Ez a kifejezés általában a próféták – Mohamed Próféta (béke legyen vele) kivételével - neve említésekor használatos.
'Aqída: Arab kifejezés, amely az iszlám hitrendszerét jelenti. Ez a hitrendszer az alapvető hittételek mindegyikébe vetett megingathatatlan bizonyosságon és Allh egyedüvalóságán alapul. Hitvallás.
A szó az aqada igéből származik, melynek jelentése szorosan köt, csomóz. Bármi, ami egy ember szívében szilárdan áll és meghatározó jelentőséggel bír, az adott ember esetében aqída.
Gyakorlati értelemben a kifejezés a minden kétségen felül álló hittételekre és szabályokra vonatkozik. Ez aqída, mivel az ember ehhez köti a szívét.

--------------------------------------------------------------------------------
"Asz-Szalamu ’aleikum": A muszlimok hagyományos, az idő próbáját kiállt köszönése, melynek jelentése „Béke legyen rajtad.”. A megfelelő válasz: "Wa ’Alaykumu-sz-Szalam,", azaz "És rajtad is legyen béke."

--------------------------------------------------------------------------------
Aulijá: Barátok, védelmezől, segítők stb. (Lásd Korán 5:51.)

--------------------------------------------------------------------------------
Aya vagy eye: Szó szerint csoda vagy jel. A kifejezés a Korán egy verssorát jelenti. A Koránban több mint 6.600 aya, azaz verssor van.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink