A Paradicsomba vezető út - 2. rész

Korán, iszlám, Allah, hadísz, Paradicsom, muszlim, bűnbánat, megbocsátás, bűnA bűnbánat előfeltételei

Számos tudós említette a bűnbánat elfogadhatóságának feltételeit . Ezeket a feltételeket a Korán ájái és erős hadíszok alapján állapították meg. Természetesen a bűnbánat nem csak egyszerű kijelentés, amelyet a nyelvével tesz az ember. Kísérnie kell bizonyos cselekedeteknek is, amelyek bizonyítják a bűnbánatot végző személy komoly szándékát.


Ezek a feltételek a következők:

Bánni kell, hogy az ember elkövette a bűnt. A Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:

„A megbánás a bűnbánat (alapvető része).”
(Szahih al-Dzsami #6802)

Abba kell hagyni a bűnös cselekedetet.
El kell határozni, hogy a bűnt nem fogjuk többet elkövetni.
Helyre kell állítani mások jogait, ha a bűn következtében megsérültek volna, illetve bocsánatot kell kérni azoktól, akiknek a bűnös tett kárt okozott. Például, ha valaki ellopott valamit, akkor vissza kell juttatnia a jogos tulajdonosnak. Arra azonban nincs szükség, hogy megmondja vagy megmutassa a károsultnak, hogy az ellopott dolgot visszajutatta hozzá.
A bűnbánatnak őszinte szándékkal, és kizárólag Allah megelégedéséért kell történnie.

Őszinte bűnbánat Allah előtt

A bűnbánatnak őszintének kell lennie csak Allahért, az Ő megelégedését keresve. Nem lehet ettől eltérő oka, vagy nem motiválhatja az, hogy az ember már úgysem képes többször elkövetni az adott bűnt. Például egy tolvaj nem tekinthető bűnbánónak, ha azért hagyja abba a lopást, mert már nem talál ellopásra érdemes dolgot. Hasonlóképpen, ha valaki azért hagyja abba az ivást, mert orvosa figyelmezteti, hogy az alkohol veszélyezteti az életét, vagy mert már nem tud többé alkoholhoz jutni, az nem elegendő a komoly bűnbánathoz. Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:

„Bizony, a Legmagasztosabb Allah csak akkor fogad el egy cselekedetet, ha azt őszintén csak érte és az Ő megelégedését keresve végzik.”

(Feljegyezte al-Naszai, Szahih al-Dzsami #1856)

Ami segíthet a bűnbánatban és abban, hogy megmaradjunk a bűnbánat útján

Tiszta szándékkal, Allahért cselekedjünk, a bűnbánatban és más tettekben is


Allah Küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:

„Bizony, a Legmagasztosabb Allah csak akkor fogad el egy cselekedetet, ha azt őszintén csak érte és az Ő kedvét keresve végzik.”

(Feljegyezte al-Nasai, Szahih al-Dzsami #1856)

És a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt is mondta:

„Ha valaki elhagy valamit Allahért, azt Allah valami jobbal kárpótolja.”

(Feljegyezte Ahmad, erős hagyományozó lánccal)

A bűnbánatot végző személy tegyen meg mindent, hogy jócselekedeteket végezzen, amelyek eltörlik a rosszakat, és az egyenes úton tartják őt

A jócselekedetek végzésével az ember eltörölhet a rossztetteiből is. Allah azt mondja a Koránban:

„Bizony, a jótettek eltörlik a rossztetteket.”

(Korán, 11:114)

Amikor a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) Muadh-ot Jemenbe küldte, a következő tanácsot adta neki:

ا„Ó, Muadh, féljed Allahot, bárhol legyél is. Ha rosszat tennél, kövesd azt jótettel, hogy eltörölje. És jó viselkedéssel közeledj az emberekhez.”

(Feljegyezte Ahmad, al-Tirmidhi és mások, Szahih al-Dzsami #97)

Ibn Taimiya egyszer azt mondta: „Az a bölcs ember, aki egyfolytában jót tesz, hogy eltörölje vele rossz cselekedeteit”
(al-Wasziyah al-Dzsamiah, 3. oldal)

Tudatában kell lennünk annak, hogy mennyire gonosz és visszataszító az elkövetett bűn, és mennyit árt ezen a világon és a Túlvilágon is.

Távol kell maradni az olyan helyektől, amelyek bűn elkövetésére ösztönözhetnek

Az ember környezete gyakran hozzájárul ahhoz, hogy bűnöket kövessen el. Ha valaki tudja, hogy egy adott hely vagy környezet ilyen hatással van rá, akkor mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy távol maradjon onnan, nehogy ismét ugyanabba a bűnbe essék. Abban a hadíszban, amelynek történetében valaki megölt száz embert és bűnbánatot akart tartani, egy tudós ember azt tanácsolta neki, hogy menjen olyan faluba, ahol több jámbor ember él, és hagyja el azt a földet, ahol több a bűnös, és a bűneit könnyebben követi el.

El kell pusztítani azokat az eszközöket, amellyel az ember a bűnt elkövette

Ha például valakinek maradt még alkohol a házában, akkor ezt meg kell semmisítenie, nehogy ismét kísértésbe essék, és megismételje bűnét. Sőt, az ilyen eszközöket el sem szabad adnia másnak, nehogy ők is bűn elkövetésében használják fel.

Erényes társat kell keresni, aki bátorítja és segíti a jótettek végzésében

A bűnt elkövető ember keressen erényes, igaz társakat, és ne időzzék a gonosz barátokkal, akik korábban is segítették a bűn elkövetésében.


Olyan ájákat kell olvasni a Koránból, amelyek Allah félelmét ültetik az ember szívébe

A bűnt elkövető ember olvasson olyan ájákat a Koránból és a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) olyan hagyományait, amelyek arról szólnak, hogy Allah ismeri az emberek minden tettét, és hogy hogyan fogja megbüntetni a bűnösöket. Ez által növekszik az ember félelme Allahtól, és ez távol tarthatja attól, hogy a jövőben újra elkövesse a bűnöket.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ígért büntetés bármikor elérkezhet


Allah azt mondja a Koránban:


„És forduljatok (bűnbánattal és engedelmességgel) Uratokhoz, és Neki vessétek alá magatokat, mielőtt elérne benneteket a gyötrelem, amikor már nem lesz számotokra segítség.”
(Korán, 39:54)

Egyfolytában, minden körülmények között meg kell emlékezni Allahról

Az Allahra való emlékezés az egyik leghatékonyabb eszköz a Sátán távoltartására. Azon kívül, hogy általában megemlékezel Allahról, próbálj megtanulni olyan különleges fohászokat, amelyeket a Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) tanácsai alapján reggel, este, elalváskor vagy más alkalmakkor kell mondani.

Allah kegyelme végtelen és mindent átfogó

Sokan vannak, akik sokféle bűnt követnek el, és mikor azt mondják nekik, hogy tartsanak bűnbánatot, azt felelik: „Hogy tarthatnék bűnbánatot, mikor annyira sok bűnöm van?” Nekik azt kell felelnünk, amit Allah mond a Koránban:


„Mondd: Ó, szolgáim, akik túlléptétek a határt a vétkekben saját magatok ellen, ne mondjatok le Allah kegyelméről. Bizony, Allah megbocsát minden bűnt. Bizony, Ő a Megbocsátó, az Irgalmas.”
(Korán, 39:53)

És Allah azt is mondja:


„Bizony, Allah szereti azokat, akik bűnbánattal fordulnak Hozzá, és szereti azokat, akik megtisztítják magukat.”

(Korán, 2:222)

A Próféta (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta:

„Bizony, Allah kiterjeszti a kezét az éjszaka során, hogy azok, akik nappal bűnt követtek el, megbánhassák. És kiterjeszti a kezét a nappal során, hogy azok, akik éjjel bűnt követtek el, megbánhassák. (És mindennap ezt fogja tenni,) amíg a Nap nyugaton nem kel fel.”

(Feljegyezte Muszlim)

És Allah azt is mondja a Koránban:

„És aki rosszat tesz, vagy vétkezik saját maga ellen, de utána Allah bocsánatát kéri, az látni fogja, hogy Allah Megbocsátó, Irgalmas.”

(Korán, 4:110)

Egy másik ájában pedig Allah azt mondja:


„Mondd meg a szolgáimnak, hogy bizony, Én vagyok a Megbocsátó, az Irgalmas. És hogy az Én büntetésem valóban a legfájdalmasabb büntetés.”

(Korán, 15:49-50)

Így hát, testvérem, siess a bűnbánatra, és ne késlekedj, mert Allah büntetése fájdalmas. Allah azt mondja:

„És forduljatok (bűnbánattal és engedelmességgel) Uratokhoz, és Neki vessétek alá magatokat, mielőtt elérne benneteket a gyötrelem, amikor már nem lesz számotokra segítség.”

(Korán, 39:54)

 

Mohammed Thahlawy: A Paradicsomba vezető út című könyve alapján

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink