Az ideális muszlim nő 4. rész - ima, zakat, ramadán

Az ideális muszlima 4. részMegfelelően végzi az imáit

Az igaz muszlim mindent megtesz, hogy megfelelően végezze imáit, mély koncentrációval, és precíz mozdulatokkal. Elgondolkodik azoknak az ájak-nak a jelentésén, amiket recitál, és azokon az Allah-ot dicsőítő szavakon amiket kiejt. Szíve Allah félelmétől, a hálától, és az őszinte imádattól teli. Ha a Sátán suttog valamit a fülébe amíg imádkozik, hogy elterelje a figyelmét, úgy tartja távol, hogy arra az ájara koncentrál, amit éppen recitál.A muszlim nő nem siet vissza a háztartásbeli és egyéb teendőihez miután befejezte az imáját. Hanem inkább, ahogy azt a Próféta (béke és áldás legyen vele) is csinálta, Allah bocsánatát kéri: háromszor elmondja, hogy "Asztaghfir-Ullah", majd ismétli a következő du`a'-t: "Allahumma ente asszelam we minke asszelam, tebáraka ye dha'l-dzseleli we'l-ikrám (Ó Allah Te vagy a béke és Tőled van minden béke, Áldott vagy, Magasságos és Fennséges Úr.)” Aztán ismétli az adhkár-t és azokat a du`a'-kat, amiket a Próféta (béke és áldás legyen vele) is recitált miután végzett az imáival. Van sok hasonló adhkar is, amik közül az egyik legfontosabb az, hogy ismételjük a következőket: Szubhán Allah” harminchárom alkalmommal, „Lá iláha ill-Allah” harminchárom alkalommal, és „Allahu akbar” harminchárom alkalommal. Majd pedig egészítsük ki százig ezzel: "La ilaha ill-Allah wahdahu la serike leh, lehu'l-mulku wa lehu'l-hamdu, wa huwa `ala kulli seyin qadír." Egy szahih hadísz szerint a Próféta (béke és áldás legyen vele) azt mondta:

“Bárki, aki dicsőíti Allahot (azt mondja szubhan Allah) az ima után harminchárom alkalommal, hálát ad Neki (azt mondja el-hamdulillah) harminchárom alkalommal és magasztalja Őt (azt mondja Allahu akbar) harminchárom alkalommal (ami összesen kilencvenkilenc), majd kiegészíti százig azzal, hogy azt mondja "La ilaha ill-Allah wehduhu la serike leh, lehu'l-mulku wa lehu'l-hemdu, wa huwa `ala kulli seyin qadir.", annak a bűnei meg lesznek bocsátva, még akkor is, ha annyi volt, mint a tenger tajtékja.


Aztán Allahhoz fordul és alázatosan kéri Őt, hogy segítsen minden dolgában, az evilágiban és a következőben, valamint hogy áldja meg bőven és vezesse.

Ezért a muszlim nő szívében és gondolataiban megtisztulva, lelki energiával felüdülten fejezi be az imát, ami segít neki a mindennapi élet terheivel megbirkózni, mindezt azért, mert tudja, hogy Allah védelme alatt áll. Nem esik kétségbe, ha bármi rossz történik vele, és nem lesz fukar ha jószerencse éri. Az az igaz nő, aki imádkozik és féli Allahot így viselkedik:

"Bizony, az ember kishitű teremtmény, amikor baj éri, akkor gondba merült, amikor pedig jó éri, akkor megközelíthetetlen kivéve azokat, akik úgy végzik el az imádságot, hogy állhatatosak abban, és akinek a javaiban meghatározott része van a koldusnak és a szűkölködőnek "( Qur'an 70:19-25)Saját költségén fizet a Zakatot


A muszlim nő saját költségén fizet zakatot, ha elég gazdag ahhoz, hogy kötelező legyen számára a zakat. Minden évben egy meghatározott időben kiszámolja, hogy mennyi tulajdona van, és kifizeti amit szükséges, mert a zakat az Iszlám egyik alappillére, és nem lehet semmiféle kompromisszum vagy engedmény tárgya, legyen bár az összeg ezres vagy milliós nagyságrendű. Az igaz muszlimmal soha nem történhet meg, hogy megpróbálja akár csak egy részét is visszatartani annak zakatnek amit fizetnie kell.

A zakat egy egyértelműen meghatározott anyagi kötelezettség, Allah imádatának egyik módja, amit Allah minden muszlim számára előírt, nőknek és férfiaknak egyaránt, mindenkinek aki rendelkezik a niszábbal (minimum anyagi tulajdon) vagy többel. A zakat visszatartása vagy kötelezőségének letagadása egyenértékű a hitehagyással (riddah) és a kufrral. Abu Bakr (Allah legyen elégedett vele) szavai a hitehagyottakat illetően (akik visszatartják a zakatot) most századokkal később visszhangzanak:

„Allahra, bárkivel harcolni fogok, aki elválasztja a imát a zakattól.”

Ezek az örökérvényű szavak mutatják ennek a vallásnak a nagyságát, amely a kapcsolatot jelenti a „vallásos” és a „világi” ügyek között, valamint azt is megmutatják, hogy Abu Bakr mennyire megértette ennek a teljes egyenjogúságot biztosító, holisztikus életmódnak a természetét, ami egyesíti az elméleti meggyőződést a gyakorlati alkalmazással. A Korán sok ájája bizonyítja az ima és a zakat függetlenségét a hitben:

"...Allah és a küldötte a ti gyámolítótok , s velük együtt azok, akik hisznek: akik elvégzik az imádságot és megadják a zakatot…" (Qur'an 5:55)

"Végezzétek el az imádságot, adjátok meg a zakatot, és hajoljatok meg a meghajlókkal együtt!" (Qur'an 2:43)

"Akik hisznek, jótetteket cselekszenek, elvégzik az imádságot, és megadják a zakatot, azoknak megvan Uruknál az ő jutalmuk, azokat nem kell őket félteni és nem fognak szomorkodni." (Qur'an 2:277)

Minden muszlim nő számára világos, hogy az Iszlám – habár megadja a nőnek az anyagi függetlenség jogát és nem kötelezi őt, hogy magát, vagy másokat ellásson (ami inkább a férfiak kötelessége) – megparancsolta neki a zakatot, mert az a szegényeket illeti. Ezért a muszlim nő nem habozik azt úgy megfizetni ahogyan a saríá-ban le van írva. Nem kérheti, hogy engedjék azt el neki, arra hivatkozva, hogy nő, és a nőknek nem kell másokra költeniük. Bármelyik nő, aki ilyen igényt támaszt az nem érti meg az Iszlám üzenetét, a hite gyenge és van valamilyen személyiséghibája. Esetleg vallásosnak tűnik, azonban tudatlan és gondatlan, vagy fösvény és szereti a pénzt, és ezért soha nem is jutott eszébe, hogy megfizesse a zakatot. Még ha böjtöl is, imádkozik, és teljesíti a Hadzs-t valamint időként ad egy csekély összegű adományt jótékony célokra nagyösszegű vagyonából. Ezek a típusú nők – tudatlanok vagy fösvények – nem hasonlítanak ahhoz az igaz muszlim nőhöz, amilyet az Iszlám megkövetel.

Ramadánkor napközben böjtöl, éjjel pedig imádkozik


Az igaz muszlim nő Ramadán hónapban böjtöl napközben, és éjjel imádkozik, a lelke pedig tele van hittel, hogy: “Bárkinek aki hittel és a jutalom reménnyében böjtöl, minden (addigi) bűne meg lesz bocsájtva.” Olyan a hozzáállása, mint aki igazán böjtöl, és aki távol tartja magát bármiféle bűntől ami érvénytelenítené a böjtöt, vagy kisebbítené a jutalmát. Ha bármilyen rosszindulat vagy vita próbára teszi, követi a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) böjtölőknek szóló útmutatását:

Amikor böjtöl, ne mondjon rossz szavakat dühében. Ha böjt alatt bárki bosszantja vagy felingerli, mondja azt: ‘böjtöt tartok’”.

“Attól, aki nem hagy fel a rossz beszéddel és a gonosz tettekkel, Allahnak nincs szüksége az étel és ital feladásának áldozatára.”

Ramadán alatt az igaz muszlim nő érzi, hogy ez a hónap más, mint bármelyik másik, hiszen ekkor a jótettek megsokszorosodnak, és a jóság kapui tárva vannak mindenki előtt. A muszlim nő tudja, hogy ezen a hónapon böjtje csakis Allahért van, és hogy egyedül Allah fogja érte megadni a jutalmat, mert Allah a Nagylelkű és a Bőkezű, és jutalma nagyobb és mérhetetlenebb, mint bárki el tudná képzelni:

“Ádám fiai jótetteinek minden jutalma tíztől hétszázszor sokszorosíttatik meg. Allah mondta: `Kivéve a böjtölést, mert az értem van, és azért Én adok jutalmat. Feladja az ételét, italát, és szenvedélyét Értem.’ Az, aki böjtöl kétszer örül: egyszer amikor megtöri a böjtöt, és másodszor amikor találkozik Urával. Bizony a böjtölő ember szájának szaga kedvesebb Allahnak mint a pézsma illata.”

Ezért ebben a rövid hónapban a bölcs muszlim nőnek egyensúlyt kell tartania a házi teendői és azok az Istenimádatok és jótettek között, amikkel Allahhoz közelebb kerülhet. Nem szabad engednie, hogy a háztartásbeli teendői elvonják a figyelmét a kötelező ima megadott időben való teljesítéséről, a Koránolvasásról vagy a Nafil imákról. És az sem helyénvaló, ha a hagyományos késő éjjeli családi összejövetelek  megakadályozzák abban, hogy éjjeli imát, vagy du`a'-t végezzen. Ismeri azt a nagy jutalmat és hihetetlen megbocsátást, amit Allah elkészített azok számára akik éjjel fennmaradnak imádkozni Ramadankor:

“Bárkinek aki hittel és a jutalom reményében böjtöl, minden (addigi) bűne meg lesz bocsátva.”


A Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) igyekezett sokkal több jótettet végrehajtani Ramadánkor, mint bármikor máskor, különösen annak utolsó tíz napjában. Aisa (Allah Legyen Elégedett Vele) mondta:

“Allah küldötte igyekezett Ramadánkor, főleg annak utolsó tíz napjában több jótettet tenni, mint egyébként.”

Aisa azt is mondta:

“Mikor elérkezett a Ramadán utolsó tíz napja, Allah Küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele) egész éjjel fennmaradt, és sokkal jobban igyekezett, távolmaradva minden házastársi kapcsolattól.”

imádkozás, fohászkodás


A Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) megkövetelte a muszlimoktól, hogy keressék a leilet ul-qadr-t (amikor a Korán leküldetett a földre, és az éjszaka amikor az egek kapui nyitva állnak), és bátorította őket, hogy töltsék az éjjelt imával:

“Keressétek a leilet ul-qadr-t Ramadán utolsó tíz napjában”

“Bárkinek aki hittel és a jutalom reményében keresi a leilet ul-qadr-t , minden (addigi) bűne annak meg lesz bocsájtva.”


Ez az áldott hónap az Istenimádat ideje. A komoly muszlim nőnek nincs ideje beszélgetésre vagy semmittevésre éjjel. Nem szabad, hogy ő is olyan legyen mint azok, akik éjjel eljárnak és hajnalig úton vannak miután ételt adtak a családjuknak, majd elalszanak, és még a fadzsr imát is lekésik.

Az igaz muszlim nőnek és családjának iszlám életet kell élnie Ramadán alatt, azon igyekezve, hogy mindent elrendezzen úgy, hogy amikor mindannyian visszatérnek a tarawih imáról ne maradjanak fenn túl sokáig, mert néhány óra múlva fell kell kelniük qiyam al-leil-t ( witr és éjszakai szorgalmi imák) imádkozni, aztán szuhur-t (a böjtben a napfelkelte előtti evés) enni, mivel a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) megparacsolta nekünk, hogy együnk szuhur-t, mivel sok jó hatása van:

“Egyetek szuhur-t, mert áldás van benne.”

Az igaz muszlim nő engedelmeskedve a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) akaratának, és a szuhur áldásosságában reménykedve, segít családja minden tagjának hogy időben felkeljen a szuhurra, mert ez emlékezteti arra, hogy imádkozzon qiyam el-leil-t és ösztönzi, hogy elmenjen a mecsetbe közös fadzsr imára, valamint fizikai előnyei is vannak, mint például megerősíti a testet a napi böjtre. Ez az, amit a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) is tett, és arra nevelte a követőit is, hogy hasonlóképpen viselkedjenek.

Zeid ibn Thabit (Allah Legyen Elégedett Vele) mondta:

“Szuhur-t eszünk Allah küldöttével (Béke és Áldás Legyen Vele), aztán imádkozni megyünk.” Valaki megkérdezte: “Mennyi idő telt el a kettő között?” Azt felelte: “Ötven ája (vagyis annyi idő, ami ötven ája recitálásával egyenértékű).”

Nincs kétség afelől, hogy Allah meg fogja növelni annak a muszlimának a jutalmát, aki abban munkálkodik, hogy a családja ilyen áldást kapjon Ramadankor:


"Akik hisznek és jótetteket cselekszenek, tudják meg, hogy Mi bizony, nem veszejtjük el a fizetségét annak, aki jó tetteket cselekszik!" (Qur'an 18:30)

Forrás: Dr. Muhammad Ali al-Hashimi - The Ideal Muszlimah

angol nyelvből fordította: Kareemah testvérünk

Kareemah testvérünk jelentkezett abba a csoportunkba, amely a Kegyes Korán értelmezésfordításának munkállatait végzi. Így Az ideális muszlima következő részének fordítása abban az időszakban, míg a munkállatok folynak szünetelni fog - insa Allah. Megértéseteket kérjük.

 

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink