A dicsőség és tekintély útja 2013-05-31

koran-fatihaFares seikh Pénteki szónoklatának összefoglalója

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Egyre közelednek [az ellenséges] közösségek ahhoz, hogy egymást összehívják ellenetek, ahogyan az evéshez készülők hívják össze egymást az edényükhöz”. Azt mondta valaki: Vajon azért, mivel kevesen leszünk azokban a napokban? Azt mondta Allah küldötte: „Ellenkezőleg! Sokan lesztek azokban a napokban, de olyanok lesztek, mint a folyó hordaléka, és Allah kiragadja ellenségetek szívéből a tekintélyeteket, és a szívetekbe gyengeséget fog vetni.” Azt mondta valaki: Ó Allah küldötte, és mi okozza majd e gyengeséget? Azt mondta: „Az evilág szeretete és a halál gyűlölete” (Abú Dáúd)  

Aki szemügyre veszi a muszlim világközösség jelenlegi helyzetét, az láthatja, hogy milyen megvetett, alávaló és gyenge közösséggé vált. Mi áll ennek a hátterében? Miért nem alkotnak erős, dicső és tekintélyes közösséget?

Eredendően az iszlám umma (muszlim világközösség) erős, dicsőséges és tekintéllyel bíró az ellenségeivel szemben, míg a hívők iránt könyörületes, kíméletes, gyengéd és elnéző.

A mi Urunk Mindenható és Erős:

„Ő Allah, akin kívül nincs más (jogosan szolgálható) istenség: a rejtett és a látható dolgok Tudója, Ő a Könyörületes, az Irgalmas. Ő Allah, akin kívül nincs más istenség: az Uralkodó, a Szentséges, a Békesség, a Biztonságot adó, a teremtményei felett Őrködő, a Mindenható, a Kényszerítő, a Legfelsőbb. Magasztaltassék Allah, mennyire felette áll mindannak, amit társítanak (hozzá). Ő Allah, a Teremtő, a Létrehozó, a formát Adó, Őt illetik meg a legszebb nevek, Őt magasztalja mindaz, ami az egekben és a földön van, Ő a Mindenható, a Bölcs” (Korán 59: 22-24)

Allah azt is mondta a Koránban: „Allahé a dicsőség és az Ő küldöttéjé és a hívőké” (Korán 63: 8)

Nem illendő alávaló helyzetbe kerülnie egy olyan közösségnek, amely az Allahot szolgálókkal közös úton járnak. A Mindenható Allah az angyalaival és a prófétákkal van, Ő a legerősebb támasza minden teremtményének, akik többsége Allah szolgálói, és akik ugyanazon az úton járnak, amelyen a hívők. Ezért a hívők sosem érzik magukat egyedül, magányosan és elhagyatva:

„Vajon nem láttad-e, hogy Allah előtt borul le (mindenki), aki az egekben és aki a földön van, továbbá a Nap, a Hold, a Csillagok, hegyek, a fák, az állatok és az emberek között is sokan…” (Korán: 22:18)

Maga a Szent Korán is dicsőséges könyv:

„Bizony, akik tagadták az Emlékeztetőt, amikor az eljött hozzájuk [megkapják majdan a büntetésüket], és az bizony dicsőséges Írás. Nem fér hozzá hamisság sem az elején, sem a végén. Kinyilatkoztatás a Bölcstől és Dicsérttől” (Korán 41: 41-42)

A dicsőség, a hatalom és az erő a hívők tulajdonsága: „Ó, ti akik hisztek! Aki hitehagyott lesz, nos Allah olyan népet fog előhozni, akiket szeret, és akik szeretik Őt, alázatosak a hívőkkel, dicsőségesek a hitetlenekkel szemben. Erőfeszítést végeznek Allah Útján, és nem félnek egyetlen szemrehányó szemrehányásától sem. Ez Allah kegye, amit annak ad, akinek akar. Allah [mindent] Átfogó, és Mindentudó!”
(Korán 5: 54)

Az erő, a dicsőség és a keménység az ellenségekkel szemben mutatkozik meg csupán, a hívők iránt könyörületesség, gyengédség és kíméletesség kell hogy jellemezze őket. Allah így szólt: „Mohamed Allah küldötte. Akik vele tartanak, azok szigorúak a hitetlenekkel szemben és könyörületesek egymáshoz. Látod őket, amint meghajolnak és leborulnak, Allahtól való kegyet és az Ő megelégedését áhítozva. Az ő ismertetőjelük az orcájukon van, a leborulás nyomától” (Korán: 48:29)

Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink