A halottas menet

temetes3Az ima befejeztével a halott testét sietve elviszik a sírhoz. A koporsó mind a négy sarkát a vállukra veszik. A kísérők mehetnek előtte, mögötte, mellette jobbra vagy balra. Ha autóban szállítják a halottat, akkor jobb, ha a gyalogos kísérők előtte mennek, és akik autóval vannak, azok mögötte. Amíg kísérjük a halott testvérünket, csendben kell maradnunk. Nem szabad hangosan Allah nevét emlegetni, Koránt olvasni stb. Magunkban mondjuk a zikret (megemlékezés Allahról), magunkban fohászkodunk és emlékezünk a halálról. Szigorúan tilos zenével, hangos sírással, fénnyel vagy gyertyával kísérni a testvérünket.

– Úgy tesszük be a sírba, ahogyan az (A) vagy a (B) képen látható.

 

– Ajánlott mélyíteni a sírt (egy embernyi mélységig), és ajánlott még a sírgödör alján a Kibla iránya felé egy kis gödröt ásni (lahd), és ebbe beletenni a halottat (C kép), vagy ha nem lehet, akkor a sírgödör alján lefelé egy kis gödröt ásunk (sik) (D kép).


– Jobb oldalára, arccal a Kibla felé fektetjük a halottat a lahdban, és a feje alá párnaszerűen követ vagy földet teszünk, a hátát pedig megtámasztjuk valamivel, hogy ne hanyatt feküdjön, és agyaglapokkal (ha nincs, akár kövekkel, cementes téglákkal vagy fával) (Fat. 839) zárjuk be a lahdot (E kép), hogy ne kerüljön a föld a halotthoz.


– Amikor a sírba tesszük, azt mondjuk:
„Biszmilláhi va álá millati raszúlilláh”. [Allah nevében és a szunna szerint, amit Allah küldötte hagyott ránk],

– Majd földdel betemetjük az egész gödröt (jó, hogyha mindenki részt vesz a gödör betemetésében, legalább három maréknyi földdel).
– A sír földön felüli része nem haladhatja meg az egy araszt. Ha szükséges, locsolhatjuk vízzel a földet, hogy jobban összeálljon.

 

– A temetés után állva fohászkodunk a halottért. „A Próféta (béke legyen Vele), ha befejezte a halott temetését, állt, és azt mondta: – Kérjetek bocsánatot a testvéreteknek, mert most kérdeztetik.” (Ahmed, al-Hákim, al-Bejhaki) (Nem fohászkodunk kollektíven hangosan, hanem mindenki magában fohászkodik.)


Megjegyzés:

– Bármikor lehet temetni éjjel-nappal, de a következő időpontokban nem szabad temetni vagy halotti imát végezni:
• abban az időben, amikor a Nap éppen felkel, addig, amíg nem emelkedik az égre,
• amikor a Nap a zeniten áll (delel),
• amikor a Nap éppen lemegy (addig, amíg le nem tűnik).
– Férfiak sírja mellé lehet nőket temetni, és fordítva is igaz, a lényeg, hogy minden halottnak külön sírja legyen. (Fat. 12592)
– Több halott esetén külön-külön sírba kell őket temetni. Kivéve tömeges halálozás esetén (járvány, háború stb.), akkor szabad két vagy három halottat együtt temetni egy sírba. (Fat. 6455)
– Nem szabad muszlim embert nem-muszlimok temetőjébe temetni, illetve nem-muszlimot muszlimok temetőjébe. Muszlim embert csak muszlim temetőbe (nem-muszlimot nem-muszlim temetőbe) szabad temetni.
– A legjobb, ha koporsó nélkül temetjük a halottat, mert ez a szunna, de ha a helyi törvény nem engedélyezi, akkor nem baj, ha koporsóban temetjük el.
– Nem állítunk fejfát.
– Nem teszünk semmilyen megkülönböztető jelet a sírra. (Nem baj, ha valaki egy kővel, vagy mással megjelöli a sírt, hogy a halott többi családtagját mellé temethessék.)
– Nem írunk semmit a sírra. Tilos bármit írni a sírra; nevet, dátumot, Korán idézetet is!
– Nem építünk semmit a sír fölé (sem sírkövet, sem síremléket, sem egyéb építményt).
– Sem a Fátihát, sem más részét a Koránnak nem olvassuk temetésnél!
– Egy hajóúton meghalt embert akkor temetünk el földbe, ha konzerválni tudjuk a testet. Ha ez nem lehetséges, akkor a tengerbe kell dobni a megmosdatott, lepelbe csavart testvérünket (lehetőleg valami nehezékkel).
– A temetésnél és a gyásznál kerülni kell az újításokat.
– Megengedett a muszlim embernek nem muszlim hozzátartozóját eltemetni, ilyenkor nem kell se mosdatni, se lepelbe csavarni, se imádkozni felette.
– Megengedett a muszlim embernek jelen lenni nem muszlim hozzátartozójának temetésén, de tilos az imában vagy a szertartásban részt vennie.
– Tilos részt venni a halottas menetben, ha valamilyen tilos dologgal társul.
– A halott hamvasztása nem megengedett az Iszlámban, mivel ez megalázza a halottat.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink