Mohammed (béke legyen vele) Isten Küldötte - az iszlám prófétája

Kadr éjszakájának jutalma

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Aki éjszakai imádkozással tölti a Kadr éjszakáját, hitből fakadóan és szem előtt tartva a jutalmat, annak megbocsátatnak az addig elkövetett bűnei.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Szomszédok megsegítése

Allah Küldötte (béke legyen vele) mondta: „Hány olyan ember lesz, aki szomszédjába fog kapaszkodni a Feltámadás Napján, azt mondván: Ó Uram! Ez a személy bezárta ajtaját előttem, és nem segített rajtam.” (al-Bukhári)
Bővebben...

Allahnak tetsző kereskedés

Dzsábirra való hivatkozással jegyezték fel, miszerint Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Allah megkönyörül azon, aki elnéző amikor elad, amikor vásárol, és amikor követeli jussát.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Kedvesség

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem jelenik meg a kedvesség egy dologban sem anélkül, hogy ne tenné díszessé azt, és nem vétetik el egy dologból sem anélkül, hogy ne tenné dísztelenné azt.” (Muszlim)
Bővebben...

Éjszakai ima Ramadánban

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Aki éjszakai imádkozással tölti Ramadánt hitből fakadóan és a jutalmazást tartván szem előtt, annak megbocsátatnak az addig elkövetett bűnei.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Ruházat

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Senki sem követ el közületek vétséget azzal, hogy félretesz magának – ha van rá módja – két ruhát a pénteki napra, a két munkaruháján kívül.” (Abu Dáúd és Ibn Mádzsa)
Bővebben...

Jóságosság

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A legjobb barátok Allah előtt azok, akik a legjóságosabbak barátaikhoz, és a legjobb szomszédok Allah előtt azok, akik a legjóságosabbak szomszédaikhoz.” (At-Tirmidí)
Bővebben...

Kedvesség 2.

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem jelenik meg a kedvesség egy dologban sem anélkül, hogy ne tenné díszessé, és nem hiányzik egy dologból sem anélkül, hogy ne tenné azt ellenszenvessé.” (Muszlim)
Bővebben...

A muszlim ember gyalázása, harc ellene

Ibn Maszúdra való hivatkozással jegyezték fel, aki így szólt: Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A muszlim (ember) gyalázása erkölcstelenség, a harc ellene pedig hitetlenség.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Förtelmes tett és beszéd

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt is mondta: „A förtelmes tett és a förtelmes beszéd nem tartozik az iszlámhoz, és bizony az iszlámot legjobban követők az emberek közül azok, akik a legszebb erkölcsűek.” (at-Tabarání)
Bővebben...

Öröm és türelem

„Milyen csodálatos a hívő ügye! Bizony minden ügye jó, és ez csak a hívővel történhet meg. Ha valami öröm éri, hálás lesz érte, s ez jobb neki. És ha valami csapás éri, türelemmel viseli azt, és ez jobb neki.” (Al-Bukhári)
Bővebben...

Szelídség, lágyszívűség, kedvesség

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Vajon ne tudassam veletek, hogy ki az, aki távol lesz tartva a Tűztől, s akit a Tűz nem fog elérni? Nem fogja elérni azokat, akik szelidek, lágyszívűek és kedvesek.” (at-Tirmidi)
Bővebben...

A hívők egymás iránti szeretete

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A hívők egymás iránti szeretetének, könyörületének és együttérzésének a példázata olyan, mint az a test, amelynek ha egy szerve panaszkodik, mindegyik szerv virrasztással és lázzal válaszol.” (Muszlim)
Bővebben...

Rokoni kötelék

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt is mondta: „A rokoni kötelék a Trónusra van függesztve, és azt mondja: Aki megtart engem, azt Allah is részesíti kegyeiből, aki pedig megszakít engem, attól Allah visszatartja kegyeit.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Elérhetőségeink