A jótevő magatartás jelentése és jutalmazása az iszlámban 2016-02-12

zakat3Fares seikh szónoklatának összefoglalása

Allah megparancsolta a muszlimoknak a jótevő magatartást (arabul ihszán). Allah azt mondta a Koránban:

„És legyetek jótevők! Bizony, Allah szereti a jótevőket” (Korán 2: 195);

„Bizony, Allah az igazságosságra, a jótevő magatartásra és a rokonoknak való adakozásra szólít fel, és eltilt az erkölcstelenségtől, az elvetendőtől és a zsarnokságtól. Int titeket, hátha okultok [az intésből]” (Korán 16: 90).

Jótevőnek lenni alapvetően azt jelenti: jól, precízen és szépen végezni valamit, illetve jóságosnak lenni. Vallástudományi értelemben azt jelenti: úgy szolgálni Allahot, mintha látnánk Őt, és azzal a meggyőződéssel, hogy Allah lát minket.

Allah szereti a jótevőket:

„Ne okozzatok romlást a földön, miután javulást mutatott! És fohászkodjatok Hozzá félve és remélve! Allah kegyelme közel van a jótevőkhöz” (Korán 7:56)

Jótevő magatartás a szülőkkel való jó bánásmód. Allah azt mondta:

„És szolgáljátok Allahot, és ne állítsatok mellé semmilyen társat, és tegyetek jót a szülőkkel!” (Korán 4: 36)

Jótevő magatartás a jótékonykodás, és a megbocsátás az emberek iránt: „És versengve siessetek Uratok megbocsátásához és a Paradicsomhoz, melynek szélessége olyan, mint egek és a föld [együtt], amely elő van készítve az istenfélők számára, akik adakoznak jólétben és bajban, és akik visszafogják dühüket, és elnézőek az emberekkel. Allah szereti a jótevőket” (Korán, 3:133-134)

Jótevő magatartás a türelem és a kitartás:

„És legyél türelmes! Bizony, Allah nem hagyja kárba veszni a jótevők jutalmát.” (Korán 11: 115)

Jótevő magatartás az erőfeszítés és a jó ügyért való küzdelem:

„Akik azonban Miértünk küzdenek, azokat a Mi útjainkon vezetjük. Bizony, Allah a jótevőkkel van!” (Korán, 29:69)

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Bizony, Allah előírta a jótevő magatartást minden dologra nézve”.

Ez azt jelenti, hogy mindenki iránt jótevő magatartást kell tanúsítani, így a nem muszlimok iránt is. Allah azt mondta:

„És jót mondjatok az embereknek!” (Korán 2: 83)

„És mondd a szolgáimnak, hogy szóljanak úgy, ahogy a legjobb” (Korán 17:53)

„Ne szálljatok vitába az Írás népével, csak úgy, ahogy a legjobb” (Korán 29: 46)

„Hívj az Urad Útjára bölcsességgel és szép intéssel, és vitázz velük úgy, ahogy a legjobb! Bizony, az Urad jobban tudja, hogy ki tévelyedett el az Ő útjától, és hogy kik leltek az igaz útra” (Korán 16:125)

A muszlim ember jótettel viszonozza a jótevő cselekedetét. Allah azt mondta: „Vajon lehet-e más a jótevő cselekedet jutalma, mint a jótevő cselekedet?” (Korán 55: 60)

Allah azt is mondta: „Hárítsd vissza jótettel a rosszat, és íme az, aki között és közötted ellenségeskedés volt, most már közeli barát!” (Korán 41: 34)

József próféta (béke legyen vele) történetében többször is előfordul az ihszán kifejezés, jótevő jelentésben, illetve más származtatott szavak, mint a legjobb, legszebb szavak formájában:

„Mi a legszebb történeteket beszéljük el neked azáltal, hogy sugalltuk neked ezt a Koránt, noha ezelőtt azok közé tartoztál, akik figyelmetlenek.” (Korán 12: 3)

„És miután elérte az érett kort, bölcsességet és tudást adtunk neki. És Mi ekképpen adjuk meg a fizetségét a jótevőket” (Korán 12: 22)

„És így adtunk Józsefnek hatalmat a földön, ott jelölhet ki lakóhelyet magának, ahol csak akar. Azt részesítjük a könyörületünkben, akit akarunk, mi nem hagyjuk kárba veszni a jótevők jutalmát” (Korán 12: 56)

A jótevő magatartásért az istenfélők megkapják fizetségüket a túlvilágon, mivel az evilágon jót cselekedtek:

„Bizony, az istenfélők kertek és patakok között lesznek, elfogadván, amit Uruk adott nekik. Bizony, ők az előtt jótevők voltak. Az éjszakából keveset töltöttek alvással, és a hajnal előtti időkben megbocsátást kértek, és vagyonukból jogos rész jutott a kéregetőnek, és a (vagyontól) megfosztottnak” (Korán 51: 15-19)

A muszlim ember megsokszorozódott jótettet lát viszont, amiért jótevő volt:

„Bizony, akik hisznek és jót cselekszenek, nos Mi nem hagyjuk kárba veszni azoknak a fizetségét, akik jótevők voltak” (Korán 18:30);

„Akik jótevők voltak a legjobbat kapják, sőt még annál is többet” (Korán 10: 26)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink