A gyilkosság tilalma az iszlámban 2016-03-18

emberekFares seikh szónoklatának összefoglalása

A Könyörületes szolgái jellemvonásainak tanulmányozását folytatva, ebben a szónoklatban az emberi élet jelentőségéről, védelmezésének kötelezettségéről és a gyilkosság bűnének tilalmáról esett szó.


A magasságos Allah azt mondta:

„És azok, akik nem fohászkodnak Allahhal együtt más istenségekhez, és nem ölnek meg egyetlen lelket sem, amit Allah tilalmassá tett, csak jogosan (halálbüntetést érdemlő bűncselekményért), és nem paráználkodnak. Aki pedig ezt teszi, az büntetéssel fog találkozni. Megdupláztatik neki a büntetése a Feltámadás Napján, és örökké abban marad megalázottan. Kivéve azokat, akik bűnbánatot tanúsítanak, és hisznek és jótetteket cselekszenek. Azoknak Allah a rossz tetteiket jókra cseréli fel. Allah Megbocsátó, Irgalmas!” (Korán 25: 68-70)

Minden Istentől származó vallás tiltja az emberi élet kioltását, legyen szó muszlim emberről, vagy más vallású emberről, amennyiben békében él másokkal, és nem tör az életükre. Az iszlám nem csak a muszlim ember életét védi, hanem az iszlám fennhatósága alatt élő, őshonos vallási kisebbségekhez tartozó egyének életét is, és a muszlim országban szerződéssel tartózkodó külföldi nem muszlim emberek életét is.
A Korán teljes mértékben kizárja, hogy egy hívő ember szándékosan okozhatja egy másik hívő ember halálát. Allah azt mondta a Koránban:

„Egy hívő sosem ölhet meg egy másik hívőt, csakis tévedésből. És aki tévedésből ölt meg egy hívőt, [annak] egy hívő rabszolgát kell felszabadítania, és vérdíjat átadnia [az áldozat] családjának, kivéve, ha azt ők adakozásképpen elengedik” (Korán 4: 92).

Annak, aki megöl egy hívőt hatalmas büntetésben lesz része a túlvilágon.

„Ám aki szántszándékkal öl meg egy hívőt, annak fizetsége a Gyehenna lesz, örökké abban fognak maradni, és Allah haragvása sújtja őt, megátkozza őt, és hatalmas büntetést készít elő neki.” (Korán 4: 93).

A gyilkosság bűne megtörtént már Ádám ősapánk életében is:

„És recitáld el nekik (az izraelitáknak) Ádám két fiának (Ábelnek és Káinnak) hírét az igazságnak megfelelően. [Emlékezzetek arra] amikor mindketten áldozatot ajánlottak fel [Allahnak], ám az egyiküktől elfogadtatott, míg a másiktól nem fogadtatott el. [Káin] azt mondta: „Bizony, meg foglak ölni téged!” [Ábel] azt mondta: „Bizony, Allah csupán az istenfélőktől fogad el [áldozatot]. Ha kinyújtod felém a kezed, hogy megölj engem, én nem fogom kinyújtani a kezem feléd, hogy megöljelek. Bizony, én félek Allahtól, a teremtmények Urától. [Mert] bizony azt akarom, hogy te viseld az ellenem való bűn (a meggyilkolásom) [terhét], [eddigi] bűnöd mellett, és így a Pokol-tűz lakói közé tartozz!” Ez az igazságtalanok fizetsége. És rávette a lelke arra, hogy megölje a testvérét, és meg is ölte, így vesztes lett a vesztesek között” (Korán 5: 27-30)

A bűn súlyosságát jól mutatja, hogy Allah a Koránban egyetlen ember megölését az egész emberiség elpusztításának veszi:

„Emiatt írtuk elő Izrael fiainak: „Az, hogy valaki megöl egy lelket (embert) – nem emberölésért vagy a Földön való pusztításért (büntetésként) – olyan, mintha minden embert megölne, és az, hogy valaki életben tartja, olyan mintha minden embert életben tartana” (Korán 5: 32)

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „A hívő ember megölése hatalmasabb [bűn] Allah előtt, mint az egész világ megszűnése” (Al-Naszái).
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az első dolog, amiről a szolgának számot kell adnia, az imádkozás, és az első dolog, amelyben ítélkezés lesz az emberek között az emberi vér [kiontása]” (Muszlim).
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Előhozzák a meggyilkolt embert - belekapaszkodva a gyilkosába – arcából dőlni fog a vér, és azt fogja mondani: Ó Uram! Kérdezd meg őt, miért ölt meg engem!”
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A hívő ember egészen addig élvezheti a vallás adta szabadságot, amíg tilalmas vérhez nem tapad a keze” (Al-Bukhari).
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta egy hadíszban: „A muszlim ember számára tilalmas a másik muszlim ember vére, vagyona és becsülete” (Muszlim).
Mohamed (Allah dicsérje és üdvözítse), a Búcsú zarándoklata alkalmával, amikor szónoklatot tartott sok ezer követője jelenlétében, kijelentette azt is, hogy az emberi élet szent, és tilos kioltani azt: „Ó, emberek! Hallgassátok meg szavaimat, mivel nem tudom, közöttetek leszek-e itt, ezen a helyen a következő évben! Ó, emberek! Életetek és vagyonotok szent, úgy ahogy ezt a napot, ezt a hónapot és ezt a várost is szentnek tekintitek. Ne feledjétek, hogy találkozni fogtok Uratokkal, és számot kell adnotok Neki cselekedeteitekről – én átadtam nektek az üzenetet –, adjátok hát vissza a rátok bízott letéteket annak, aki reátok bízta!”
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) a következő hadíszban a hét leghatalmasabb főbűn közé sorolta a gyilkosságot: „Tartsátok magatokat távol a hét veszedelmes főbűntől (amelyek): A társítás Allahhal; a varázslás; olyan ember megölése, akinek életét Allah tilalmassá tette, kivéve valós ok folytán; az uzsorakamat felfalása; az árvák vagyonának felélése; a harc napján való megfutamodás és az erényes asszonyok megrágalmazása”.
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki megöl egy szerződésest (mu’áhad), az nem fogja megérezni a Paradicsom illatát, pedig negyvenévnyi járás távolságából is érezni” (hiteles hadísz)

Sajnálatos tény, hogy manapság pont az iszlám világban történnek a legnagyobb a vérengzések, ezrével öletnek meg polgári személyeket. Az egyetlen megoldás az, hogy a muszlimok visszatérnek a Korán tanításaihoz, és Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) hagyományához.

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink