Tanulságok az Iszrá és a Mi'rádzs (az Éjszakai utazás és az Égbe emelkedés) történetéből 2016-04-29

mirajAhmad seikh szónoklatának összefoglalója

A Magasságos Allah így szólt:

„Magasztaltassék az, Aki éjszaka utazásra vitte a szolgáját a Tilalmas Mecsettől (Mekkában) a Legtávolabbi Mecsetig (Jeruzsálemben), amelynek megáldottuk a környékét, hogy mutassunk neki a jeleinkből. Bizony, Ő a mindent Halló, a mindent Látó.” (Korán 17: 1)

Ez az csodás esemény az egyik legfontosabb esemény volt Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) életében, sőt prófétaságának egyik leghatalmasabb bizonyítéka. Ez az esemény egy ajándék volt Allahtól a Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse), amivel enyhítette fájdalmát, miután a mekkai bálványimádók kiközösítették a muszlimokat, és a Mekkát körülvevő völgyekben kellett meghúzniuk magukat, aminek következtében meghalt a Próféta felesége, Khadídzsa, és a nagybátyja, Abú Tálib, aki a Próféta védelmezője és támasza volt. A muszlimok rengeteget szenvedtek ebben az időszakban, ám a szilárd hit, az állhatatosság, és a kitartás meghozta a gyümölcsét, és a végén megszabadultak ebből a kitaszított helyzetből.

Az Iszrá és a Mi'rádzs (az Éjszakai utazás és az Égbe emelkedés) eseményéből levonható tanulságok:

1. A próféták egy vallási közösséget képeznek és azonos üzenetet képviselnek. Allah azt mondta:

„[Említsd meg azt], amikor Allah szövetséget kötött a prófétákkal [mondván]: „Bizony, bármit is adok nektek az Írásból és a bölcsességből, és ezután eljön hozzátok egy küldött – igazolva annak igazságát, ami birtokotokban van – [akkor] higgyetek benne, és segítsétek őt!” És [Allah] azt mondta: „Elismeritek vajon, és elfogadjátok magatokra nézve kötelezőnek az egyezményemet?” Azt mondták: „Elfogadjuk!” Azt mondta: „Tanúsítsátok hát, és én is veletek vagyok a tanúk között!” (Korán 3: 81);

„A Küldött (Mohamed) hisz abban, ami lebocsáttatott hozzá az Urától, s a hívők (is), mindegyikük hisz Allahban, az angyalaiban, az Írásaiban, és a küldötteiben. (A hívők azt mondják:) Nem teszünk különbséget a küldöttei között! S azt mondják: Hallottuk, s engedelmeskedünk! Bocsáss meg nekünk Urunk, és Hozzád lesz a végcél!” (Korán 2: 285)

2. Mohamed prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse) kimagasló rangja van Allahnál. Allah felemelte magához a hetedik égbe, és Gábriel angyal elkísérte őt a Végső határt jelző fáig (Szidrat al-Muntahá), amelyet hatalmas fény borít be, és egyetlen teremtmény, még az angyalok sem léphetnek át. Onnan már egyedül ment tovább a Próféta, (Allah dicsérje és üdvözítse), de tekintete nem lépett túl azon, ami neki rendeltetett. Allah ott közvetlenül beszélt Mohamed prófétához hozzá: elrendelte ott számára a napi öt imát, kinyilatkoztatta neki a 2. szúrából a két utolsó áját, és azt hogy Ő megbocsát a Próféta vallási közösségéből annak, aki nem állít társat Allahnak.

3. Az imádkozásnak kiemelkedő helye van az iszlámban, hiszen az égben lett elrendelve, és ezt kötötte a muszlimok lelkére, amikor halálán volt, és mivel ez az első dolog, amiről számot kell adnunk a Feltámadás napján. Allah a Koránban megparancsolta azt, hogy ügyeljünk az imádkozás megtartására. Ha megtartjuk az imádkozást, az annak a jele, hogy Allah elégedett velünk, és hatalmat ad nekünk ügyeink felett. Allah így szólt:

„[Megsegíti azokat] akiknek ha hatalmat adunk a földön, megtartják az imádkozást, megadják az alamizsnát, felszólítanak a helyénvalóra, és óva intenek az elvetendőtől. És Allahé az ügyek vége” (Korán 22: 41)

4 .Szilárd hitű muszlimok kinevelése. Az igazhívők őszinte hite, és a muszlim közösség megtisztítása a kételkedőktől, gyenge hitűektől. Amikor Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) bejelentette az eseményt, a hallgatóság egy része örült neki, akiknek ez az esemény megerősítette a hitét (pl. Abú Bakr al-Sziddík), egy másik része kételkedett és elhagyta az iszlámot, míg megint mások kigúnyolták a Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse).

5. Allah megsegíti a prófétáit, és az igazhívőket. Amikor Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) elmondta Mekkában hogy mi történt vele az éjszaka, a bálványimádók hitetlenkedve fogadták a történetet. A mekkai Kurajs törzs elöljárói arra kérték a Prófétát, hogy jellemezze a Legtávolabbi mecsetet (al-Akszá mecsetet), és megkérdezték tőle, hogy hány kapuja van. Mivel a Próféta éjszaka utazott nem láthatta a mecsetet, így nagyon kínos helyzetben érezte magát, Allah azonban megsegítette őt ebben a szorongatott helyzetben. Azt mondta Allah küldötte: „Amikor Kurejs meghazudtolt engem, felálltam a Hidzsr-ben (a Kába részét képező félkör alakú emelvénnyel szegélyezett szabad területen), Allah pedig láthatóvá tette számomra a Bejt al-Makdisz-t (az al-Akszá Mecsetet), és azonnal közöltem velük csodás részleteit, miközben szemléltem azt” (Al-Bukhárí)

6. Az istenszolgálat nemesít. Allahot szolgálni büszkeségre ad okot, míg embereknek szolgálni megaláztatás. Az istenszolgálat felemeli az ember rangját, mivel közelebb kerül általa Allahhoz. Ezért nevezte a Magasztos Allah Mohamed prófétát a szolgájának:

„Magasztaltassék az, Aki éjszaka utazásra vitte a szolgáját a Tilalmas Mecsettől (Mekkában) a Legtávolabbi Mecsetig (Jeruzsálemben)” (Korán 17:1),

és így nevezte Allah Noét (béke legyen vele) is:

„[Ti, akik] a leszármazottai [vagytok] azoknak, akiket Noéval együtt vittünk [a bárkán]. Bizony, ő hálás szolga volt” (Korán 17: 3).

A hálaadás az, amely a Prófétákat is arra készteti, hogy bűntelenségük ellenére is szolgálják Allahot fáradozást nem sajnálva, és nem kímélve magukat. „Vajon ne legek hálás szolga?” - tette fel a kérdést Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) feleségének Áisának, amikor megkérdezte tőle, hogy miért imádkozik oly fáradhatatlanul.

7 Az éjszakai imádkozás jelentősége. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez az esemény éjszaka történt, aminek az a magyarázata, hogy éjjel csendesebb a környezet, nyugalom honol, ezért őszintébben és tisztábban lehet Allahot szolgálni. Továbbá, Allah az éjszakát az Ő egyik nagy jelévé tette, ezért esküszik rá több alkalommal is a Koránban. Ezzel is jelezte a muszlimoknak az éjszaka jelentőségét, amikor is a muszlim őszintén közeledhet Allahhoz, és kérheti Allah megbocsátását.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink