Allah nevei 2017-01-13

allahSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata
A sejk khutbáiban mindig olyan dolgokról beszél, ami muszlim létezésünk lételemét képezi. Fares sejk ma Allah szép neveiről tartotta beszédét.

Egy Korán idézettel kezdte a khutbát:

„És Allahé a legszebb nevek, forduljatok (fohászkodjatok) Őhozzá ezek által!”

Kedves testvéreim, nagyon fontos feladat Allah megismerése. Ha nem ismerjük Allahot, akkor hogy szolgálhatjuk? Az iszlám nem csak azt mondja, hogy Isten van, és higgyél Istenben, hanem arról is beszél, hogy milyen az Isten. Ha tudod, hogy ki Ő, akkor tudod úgy szolgálni, ahogy az Istenhez méltó.
A hadísz szerint Allahnak 99 neve van, más hadíszok még ennél is többet említenek. Minden szúra - egyet kivéve - a biszmillahi ar-rahmani ar-rahím-mal kezdődik – itt is már két nevét megtaláljuk Allahnak, a Könyörületest (más fordításban Kegyelmes) és az Irgalmast.  

Allah neveire az emberek cselekedettel válaszolnak. Ha megismerjük Allahot, hogy Ő a Könyörületes, akkor a könyörületének megfelelően alázatot tanúsítunk, hálát adunk. A Könyörülete megnyilvánul nagyon sok mindenben, Allah kegyeiben a világban. Allah a Könyörülete által lát el minket. Ha Allah ellátása az emberek cselekedetei szerint lenne, akkor nagyon sok ember már éhen pusztult volna. Ezt ki is emelte a sejk, amikor a könyörületről és Allahról, mint Könyörületesről beszélt.   
Mielőtt részletesen elkezdenénk Allah neveiről beszélni, Allahot el kell hogy helyezzük a létezésünkben. Három kategóriát jelöl meg az iszlám jogtudomány. Allah egyedülvalóságát, kell kinyilvánítanunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy Ő az egyedül való, imádható isten, a másik, amikor arról beszélünk, hogy Allah Úrságának az egyedülvalósága. Nincs más úr, Ő rajta kívül. A harmadik Allah szép neveinek az egyedülvalósága. Egyedül Ő a Legkönyörületesebb, egyedül Ő a Legnagyobb, egyedül Ő a Király és tovább. Ezt fontos előbb megemlítenünk, mielőtt a mai témánkba belekezdünk, mert fontos, hogy milyen tudáson alapszik az, amiről később szó lesz.

A Próféta (béke legyen vele) azt mondta, hogy Allahnak van száz könyörülete, és a Földre egy könyörületet küldött le, a dzsinnek, az emberek és az állatok is ebből a könyörületből könyörületesek egymás iránt, még az állat is, ami által a kicsinyével bánik. Én (Zekeria) szarvasmarha tenyésztő voltam, döbbenetes, hogy a tehén, amikor megszüli a kisborját, hogy vigyáz rá. Vigyáz, hogy rá ne lépjen. Nem tudja megitatni, hiszen nincsenek ujjai hogy megfogja és ölbe vegye és megszoptassa, de az orrával bökdösi, és állandóan stimulálja, hogy fel tudjon kelni, és szopjon a kisborjú, hiszen ha nem szopik, akkor el fog pusztulni. Az első szopás nagyon fontos, hogy mennyi időn belül történik meg. Addig nógatja, míg fel nem áll a borja, és nem szopik. Ezt az ösztönt Allah tette belé, ez a gondoskodása igazából egy könyörület, a borja iránt. Erről van szó ebben a hadíszban, és ennek a mindenféle megnyilvánulása. Az emberi szinten is megtapasztaljuk ezt az ösztönös szeretetet, amit például egy anya gyakorol a gyermeke iránt, vagy egy apa is. Amit egymás iránt gyakorolunk könyörületet, az is benne van ebben.

Lehetne nagyon sok mindenről beszélni a témában, ajánlom mindenkinek a nabulsi.com-ot. Ez egy angol nyelven is publikáló, nagyon jó honlap, amiben az alábbi link Allah legszebb neveiről szól:
http://nabulsi.com/en/art.php?art=4933&id=55&sid=600&ssid=601&sssid=603
Érdemes átolvasni annak, aki bele szeretne mélyedni ebbe a témába – bele is kell mélyednünk, különben a cselekedeteink nem fognak javulni. Ha Allahot nem ismerjük meg, nem fog a cselekedeteink minősége emelkedni.

A sejk beszédjét a Melik névvel folytatta. A Melik (magyarul a Király) a legszentebb és a végtelen értelemben vett Király-t jelenti. Az a különbség Allah mint Király, és a többiek mint királyok között, hogy Allah királysága eredeti. A többi – emberi – királyság, egy kapott királyság. Király az, akinek hatalma van valami fölött. De ez a hatalom – sose felejtsük el – csak egy megbízatás. Mindig így kell tekintenünk ezekre a dolgokra, mert Ő az egyedüli Király. Senki nem vetekedhet Vele. Mi a bizonyíték erre? A halál. Amikor meghal egy király, ugyanazt a sorsot kapja, mint mindenki más. Gyakorlatilag ez egy szerep volt, amit rábízott Isten, és ez a szerep a halállal megszűnik. Ez bizonyítja azt, hogy ez egy kapott királyság, és nem ő az abszolút király. Ugyanakkor a királyság egy hatalom is lehet, az a hatalom amit ránk bízott Allah -akár pénz, pozíció, akár tudás szempontjából – ez a hatalom egy kapott hatalom, amivel élnünk, és nem visszaélnünk kell. Ennek mi a következménye? Amikor valakihez fordulunk, és ő mondjuk nagyhatalmú, akkor sem alázkodjunk meg. Ez nagyon fontos. Tudjuk azt, hogy az az ember, csak egy szerepet játszik. Tiszteljük a másikat, köszönjük meg a másik szolgáltatását stb., de ez ne legyen egyenlő a megalázkodással. Nagyon fontos, hogy a kettőt ne keverjük össze, mert tudjuk, hogy az eredeti hatalom Allahnál van, és ennek tudatában éljük az életünk.

A sejk Allah Szelám nevéről is beszélt. Szelám békét jelent, de azt is jelenti, hogy mentes, mentes valamitől. Tehát Ő mentes a hibáktól. Ez nagyon lényeges, mert hát milyen isten az, akinek van hibája? Allah mentes a hibáktól. Bizonyítékként itt van a világ, ami körülvesz minket, ami csodálatos, és tökéletesen tervezett. Ez a mentesség teszi Őt méltóvá arra, hogy:

„Magasztalja Őt minden, ami az egekben és a földön van!”

Ezt az idézetet nagyon sok helyen megtaláljuk a Koránban. Ő mentes mindentől, és Ő felette áll mindennek, a hibátlansága miatt. A Hibátlanhoz fohászkodunk, a Hibátlanhoz fordulunk, hogy javítsa meg a hibáinkat. Mert mi hibázunk és Allah segít a hibáink kijavításában.

Allah Teremtő nevéről is beszélt a sejk. Allah a semmiből hozta létre a világot. Erre Rajta kívül nem képes senki sem. A teremtés az, amikor valamit létrehozunk a semmiből. Allah nem csak a hozott anyagból csinál valamit, hanem azt is Ő teremtette, amiből azt csinálta. A legegyszerűbb alkotórészektől a legbonyolultabbakig. Allah nem csak megteremtette a dolgokat, hanem ezeket a dolgokat egymással összefüggésbe is hozta, és egymásra épülő világokat hozott létre. Nem csak megteremtette a szép dolgokat, hanem azoknak a dolgoknak megteremtette a többivel való kapcsolatrendszerét is. Elég, ha kicsit kinyitjuk a szemünket a világban, hogy milyen rendszerek vannak, és micsoda mire épül. Döbbenetes! Amit nem szeretnek kihangsúlyozni biológia órán, amikor a működésről beszélnek – ez is egy csoda, a működés – az a szépség. A szépség. Nem csak működnek a rendszerek, hanem szépek is. A Koránban is benne van, itt is jelzés van a szépségre:

„A legszebb módon teremtettük az embert”

Nézzünk csak meg egy emberi arcot. Ott nem csakúgy oda van dobva két szem, egy orr stb., hanem arányos. Arányos, sugárzik, és szép.

Innen Allah következő nevére térnék, ami a Megformázó. Ez a név a teremtéssel függ össze, és a teremtésből következik. A Megformázó, mindent a megfelelő helyre tesz, és a megfelelő módon alkotja meg a dolgokat. Formát ad a dolgoknak. Nem csak „darab-darab”, hanem legjobb formája is van a dolgoknak.

A sejk beszélt a Megbocsátóról, és itt egy nagyon szép történetre utalt a Koránban, ez a történet az, amikor a fáraó meg akarta szégyeníteni Mózest (béke legyen vele) és ezért varázslókat hívott. Látta, hogy Mózes (béke legyen vele) hogy bánik a botjával, ledobja és kígyó lesz belőle, látta a csodát, amit Allah adott neki. Gondolta: akkor majd hozok én is valakit az embereim közül, aki megszégyenít téged! Összegyűltek egy nagy téren, és bemutatták egymásnak, hogy ki mit tud. Azok a varázslók, akik az igazságtalanság mellett álltak ki, a nap első felében (a fáraó mellé álltak), a nap második felében hívőkké és Istenhez forduló emberekké váltak. Nem csak hívőkké, de mártírokká is, mert a fáraó kivégeztette őket, mivel nem akartak mást mondani, mint amit megtapasztaltak. A legjobb varázslók voltak ott, és tudták, hogy ez, amit láttak nem varázslás. Mózes (béke legyen vele) tényleg csodát tett Allah segítségével, csodát, amit nem lehet reprodukálni. Elismerték ezt, ezért Allah megbocsátott nekik. Allah megbocsátott, ezt emelném ki. Allah a Megbocsátó. A korábban legmegátalkodottabb embert is visszafogadja Allah.

„Én bizony megbocsátó (magyarban sajnos nincs rá megfelelő szó, de a megbocsátónál is erősebb, hangsúlyosabb szó, erősen megbocsátó vagy többször megbocsátó) vagyok annak, aki megbánó, hisz, és jót cselekszik, és jó útra tér.”
Allah Qahhár nevéről is beszélt a sejk. A Qahhár a hatalmából eredő, legyőzni képessége Allahnak. Ő az, Akié az utolsó szó a cselekedetekben, véghez viszi azt, amit akar. Qahhár, mert bárki mást mond, nem lesz az, csak az, amit Allah mond. Nem tud ellentmondani Neki senki a cselekedeteiben, döntéseiben. Az Ő akarata határolja be a világban folyó eseményeket. Nincs olyan, hogy véletlenül más lett, mint amit Allah akart. Nem. Olyan sosem volt és sosem lesz. Ebben a névben ez is benne van.

Beszélt a sejk Allah Fettáh nevéről, a Megnyitóról. Aki megnyitja az ajtókat, kapukat, amikor szorul a hurok és azt látjuk, hogy vége... és akkor hírtelen kinyílik egy ajtó, vagy több ajtó. Vagy becsukódik x számú ajtó, és kicsit később megnyílik helyette még több ajtó. Allah a Megnyitó. Ő nyitja meg a lehetőségeket, de ehhez fohászkodunk kell Hozzá, hogy nyissa meg. Aki nem imádja Allahot a Fettáh nevén keresztül, annak kérdéses, hogy megnyílik-e valamilyen ajtó. De hogyha Allahot kéri, hogy „Ó Allah nyisd meg az ajtókat!”, akkor Allah, ha azt látja, hogy a szolgának az a jó amit kér, akkor meghallgatja a fohászt. Ennél a névnél ez nagyon lényeges.


Ő az Ellátó, Razzáq. Allah a Koránban mondja a prófétájának, hogy:

„Mondd, ki az, Aki ellát benneteket az égből és a földből? Mondd: Allah”

Itt az ellátásról van szó. Olyan egyértelműnek tűnnek a dolgok, ahogy élünk ebben a világban, teljesen normálisnak tűnik, hogy tudunk ebből élni, eszünk, iszunk, szívjuk a levegőt, és pont olyan dolgokat ehetünk meg, ami jó a testünknek, és energiát tudunk belőle termelni. Ez mind természetesnek tűnik. Pedig nem olyan természetes. Mert Allah olyanná teremtette a környezetünkben lévő világot, ami ezt lehetővé teszi. Ez a Rizq-nek a része, az ellátása, ami olyan egyértelmű nekünk.
A másik, amit kihangsúlyozott a sejk, hogy Allah az Ellátó, és nem valaki más. Az eredeti Ellátó - ugyanúgy, ahogy a királynál már beszéltünk róla – Ő az, Akitől származnak a dolgok. Ne azt gondoljuk, hogy x vagy y fog engem bizonyos dolgokhoz juttatni, és akkor megalázkodom x vagy y előtt, hogy „Jaj, csak nehogy olyan dolgot csináljak, ami megharagítja őt!”, vagy „Inkább engedelmeskedem neki a rosszban, hogy megkapjam tőle ezt vagy azt!” Ne gondolkozzunk így! Egy muszlim felülemelkedik ezeken, és olyan az attitűdje, hogy „ha nem tőled, akkor majd mástól meg fogom kapni, mert Allah az, Aki ellát!”. Ez nagyon fontos. Ez olyan tartást ad a muszlim embernek, hogy az emelt fővel jár-kel a világban. Emelt fővel, de alázatot tanúsítva Allahnak. Itt az emelt főnél természetesen nem a nagyképűségről beszélek.

Allah az Ajándékozó. Allah ennél a névénél a sejk arról beszélt, hogy a lehetetlen helyzetben is nagyon sok embert megajándékoz Allah. Mi, saját életünkben is tapasztalhatjuk ezt.
A Koránban több olyan eset is van, hogy gyermeket ajándékozott, annak ellenére, hogy már öreg és meddő volt az apa vagy az anya. Vagy Szulejmánról (Salamonról) is beszélt a sejk, hogy aki kérte Allahot, hogy: adjál nekem olyan dolgot, amit senkinek nem adtál a történelemben. És Allah megajándékozta őt, hogy még az állatokkal is tudott beszélni. Salamon (béke legyen vele) nem olyan ember volt, aki ezzel visszaélt, hanem hálával viszonyult Allahoz. Erre szólít minket Allah, hogy ilyen, megfelelő viszonyulással legyünk Allah ajándéka felé, ne pedig csak fogyasztók legyünk, amire manapság a világ beállt. Öltözködjünk, együnk jókat, vagy szép lakásban lakjunk - nem ezzel van a gond. A gond azzal van, hogy nem adunk hálát mindezért. És nem az a hála, hogy „köszönöm”. A hálának a tettekben kell, megvalósulnia. Rengeteg javítani való van a világban, és ezeket nem hogy csak észre kell vennünk, hanem kifejezetten keresnünk kell azokat a helyeket, ahol javíthatunk. Ilyenkor kezdjük megadni a hálát Allahnak. Teljesen úgy sem tudjuk megadni, mert amivel ellátott bennünket, arra lehetetlen teljes mértékben hálát adni. 

Ő a Mindent Tudó. Nézzétek azokat a rendszereket, amikről beszéltem, hogy a mögötte lévő tudás mekkora! Hatalmas tudás rejlik mögötte. A tudása arra is kiterjed, hogy milyen volt az életünk, milyen lesz az életünk és milyen helyzetben vagyunk éppen. Neki nem kell elmondanunk, hogy milyen helyzetben vagyunk ezért Rá hagyatkozhatunk a dolgainkban. Mert az tud jó döntéseket hozni, akinek tudása van. Akinek nincs meg a kellő információja, az nem tud jó döntést hozni. Allahnak van az abszolút információ a kezében! Tehát az, hogy a te életed milyen irányba kell hogy forduljon, abban Allahra bízhatod magad, mert Ő tudja, hogy mi a valóban jó neked. Csak egyet kér Allah tőled – egyenes úton járj.

Mindent Halló. Hallja a fohászodat, hallja, hogy mit mondtál a másiknak. És nem csak téged, hanem a világon mindenkit hall.

Lát. Látja, hogy bezárkózva mit csinálsz otthon. Látja a jót is és látja a rosszat is. Látja, amikor fohászkodsz, és leborulva virrasztással töltöd az éjszakádat, de azt is látja, hogyha bűnt követsz el a négy fal között, azzal a címszóval, hogy senki sem lát engem. Nézd meg Allahot, nem leplez le téged, még akkor sem, amikor ezt teszed. Akkor is amikor az emberek között jársz-kelsz, Allah könyörületéből (amiről a legelején beszéltünk) megőriz téged és nem aláz meg. Ad még egy lehetőséget, hátha észhez térsz.   

Allahnak 99 neve van. Ez csak egy kis ízelítő volt, pár csepp a tengerből, ami az Allahról szóló tudást illeti. Mindenkit arra buzdítok, hogy ismerje meg Allahot, tanuljunk sokat róla, igyekezzünk megvalósítani az életünkben, amit megkívánnak ezek a nevek, ahogy a Próféta (béke legyen vele) is mondta, hogy „Allahnak 99 neve van, aki ezeket felfogja, az belép a Paradicsomba”.
Nyilvánvalóan, megtanulni, az kevés. Nem elég megtanulni ezeket a neveket, hanem ezeknek a neveknek megfelelően kell élni, és akkor Allahhoz közelebb kerülünk, és insa Allah a Paradicsomba jutunk. Allah áldjon Benneteket!

A khutbát Zekeria Guessous testvérünk fordította, illetve foglalta össze a pénteki Istentisztelet után, az ott összegyűlt magyar testvéreknek.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink