2005-ös beszámoló a Magyarországi Muszlimok Egyháza tevékenységéről

A Magyarországi Muszlimok Egyháza 2005-ben folytatta minden korábbi tevékenységét. A korábbi intenzitással veszünk részt a vallási párbeszédben. Illetve tevékenységünkön belül egyre inkább előtérbe került a muszlim nő jogainak védelme.

Az Egyház székhelyén, az Iszlám Kulturális Központban folytattuk a rendszeres Iszlám és arabnyelv oktatást a gyerekek és a felnőttek számára, illetve rendszeres Iszlám ismertetést (da’wah) tartottunk az érdeklődők részére.
Szintén folytatódott a havi női találkozók szervezése a magyar muszlim nők, illetve az arab muszlim nők számára.
A magyar muszlim férfiak számára szervezett havi találkozók egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek főleg a fiatalok körében.
Az Egyház idén is pályázott támogatást a mekkai zarándoklatra. Hála Allahnak, a támogatás segítségével 10, az ország különböző városaiban élő muszlim zarándoklatát szervezhettük meg.
2005. január 2-án került sor az Egyház új programjának, az egész napos Saria-tanfolyamok első oktatási napjára. A tanfolyam témája – az iszlám naptár aktuális eseményének megfelelően – a zarándoklat (haddzs) volt. Az év során négy további tanfolyam kerül megszervezésre – a következő április 24-én, insa’ Allah –, melyek témái: tefszír (Korán magyarázat), akídah (hittételek), Ramadan és hadísz. A tanfolyamokat Sejk Ali, az Egyház meghívott vallásoktatója vezeti. A tanfolyam résztvevőit az oktatás és az adott témával kapcsolatos vallásjogi kérdéseik megválaszolásán túl ebéd is várja az Iszlám Kulturális Központban.
2005. január 20-án az Egyház megszervezte az Íd al-Adha (Zarándoklati) ünnepet a Lurdy-házban, amelyen Sejk Ali, az Egyház meghívott vallásoktatója tartotta az ünnepi beszédet. A beszéd magyarnyelvű fordítását az ima előtt, illetve a beszéd alatt a rendezők kiosztották. Az ünnep alkalmából (a fővárosból és vidékről) több mint ezer muszlim gyűlt össze.
A közös Íd imát követően az Egyház székhelyén, az Iszlám Kulturális Központban önálló programot szerveztünk, ahol a résztvevők ünnepi ebédet kaptak, illetve a gyerekeknek ajándékot osztottunk.
2005. február 5-én Sulok Szultán, a Magyarországi Muszlimok Egyháza elnöke előadást tartott az Ezotér Teaházban „Mi az iszlám” címmel.
2005 februárjában elkészült az Egyház új weboldala, amely a megújult formában, kibővült tartalommal változatlan címen (www.iszlamegyhaz.net) várja az érdeklődőket.
2005. március 8-i „szoboröltöztető”, de alapvetően az Iszlámot és a muszlim nőt támadó kampány ellen az Egyház nyilatkozatot adott ki, amelyet – a másik két egyházi státusú iszlám szervezet mellett - a politikai élet és a sajtó képviselőihez, valamint vallási, emberjogi és más civil szervezetekhez is eljuttattunk. Továbbá a kampány szervezői, finanszírozói és lebonyolítói ellen rendőrségi feljelentést tettünk. A kampány képanyagát is tartalmazó, „európai nők a szabadságért” című, de teljes mértékben az Iszlám támadásával foglalkozó weboldal tervezői, finanszírozói és karbantartói ellen ugyancsak rendőrségi feljelentést tettünk.
Az Egyház márciusban csatlakozott a „Prohijab” elnevezésű nemzetközi hálózat „A vallási jogokról és a szabadságokról Franciaországban és az egész Európai Unióban” című írásbeli nyilatkozat támogatását célzó kampányához. Ennek célja, hogy a nemzeti Európai Parlamenti képviselőket meggyőzze arról, hogy az Európai Parlamentben ők is támogassák a fenti nyilatkozatot. A kampányba az Egyház bevonta a Magyarországon működő muszlim szervezeteket is. Az összegyűjtött aláírásokat és a kérelmet az Egyház eljutatta Magyarország Európai Parlamenti képviselőihez.
2005. március 10-én a Magyarországi Muszlimok Egyháza a Keresztény Ökomenikus Diákkör (KÖD) meghívására részt vett egy vallási kerekasztal beszélgetésen. Az Egyházat Abdul Fattah Munif képviselte.
2005. március 19-én az Iszlám Kulturális Központba látogattak a Keresztény Ökomenikus Diákkör (KÖD) tagjai. Vendégeinknek az Egyház elnöke tartott előadást az Iszlám vallásról, majd az jelenlévő tagjai a vendégek részére rendezett fogadáson kötetlen beszélgetés keretében folyatták az iszlám bemutatását.
2005. április 4-én a Magyarországi Muszlimok Egyháza részt vett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Justitia et Pax Bizottsága és a Konrad-Adenauer Alapítvány által rendezett, „Emberi jogok és az egyház” című nemzetközi konferencián a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. A konferencián a Magyarországi Muszlimok Egyházát Dr. Anwar Zsuzsa, Schunk Aisha, Abdul-Fattah Munif és Sulok Szultán elnök képviselték.
Előadás az Iszlámról Pannonhalmán április 15-én. A Bencés szerzetesek rendjének székhelyén, a Pannonhalmi Apátságban Baumgartner Bernát katolikus lelkész úr meghívásából a Magyarországi Muszlimok Egyháza képviseletében Abdul-Fattah Munif előadást tartott a Pannonhalmi Bencés Gimnázium hallgatói számára az Iszlám vallásról.
2005. május 5-6-án a Magyarországi Muszlimok Egyháza részt vett a „Civilizációk metszéspontja: Közel-Kelet, Európa és az új világrend” című tudományos és ismeretterjesztő konferencián. Az Egyházat Abdulghani Al-Sabai és Abdul-Fattah Munif képviselték.
2005. május 6-án a Nők Világbéke Szövetsége meghívásából a Magyarországi Muszlimok Egyháza Tanácsadó Testületének (Súra) tagja, Kondiné Anwar Klára előadást tartott „A nő helyzete az iszlámban” címmel a Hölgyklubban, melynek a Béke Háza ad otthont. Az előadáson részt vett az Egyház több, a női munkában aktív hölgytagja is.
2005. május 5 és 8 között a World Conference of Religions for Peace (Vallások Világkonferenciája a békéért) nevű nemzetközi szervezet – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Justitia et Pax Bizottsága ajánlása alapján – meghívta a Magyarországi Muszlimok Egyházát az ausztriai Grazban rendezett, „Conference of Multi Religious Cooperation for the Common Good - Building Healthy Civil Society” (Vallások közötti együttműködés a közös jó érdekében – egészséges civil társadalom építése) című konferenciájára. A Magyarországi Muszlimok Egyházát Sulok Szultán elnök képviselte.
Az Európai Iszlám Ifjúsági- és Diákszervezetek Szövetsége (FEMYSO) – amelynek a Magyarországi Muszlimok Egyháza tagja – 2005. május 13 és 16 között konferenciát rendezett Varsóban „Juma – Shabbat – Sunday” címmel. A konferenciára az Egyház vezetősége Abdul-Fattah Munifot delegálta.
A Magyarországi Muszlimok Egyháza elnöke interjúkat adott e-mailben az iszlám vallásról, valamint a magyarországi muszlimok életéről.
2005. június 3-án a Magyarországi Muszlimok Egyháza tudomást szerzett arról, hogy egy szervezet Törökország EU-csatlakozása ellen aláírásokat gyűjt, s kampánya során az iszlám vallást, a muszlimokat és Törökországot sértő propagandát folytat. Az Egyház levélben értesítette a Török Köztársaság Nagykövetségét az eseményről.
2005. június 22-24. között az Egyház részt vett az Európai Iszlám Ifjúsági- és Diákszervezetek Szövetsége (FEMYSO) által Magyarországon szervezett „Gender relations in Islamic work (Nemek közötti kapcsolat az iszlám munkában)” című szemináriumon, illetve a FEMYSO-nak a szeminárium megszervezésében támogatást nyújtottunk.
2005. július 8-án az Egyház nyilatkozatot adott ki, amelyben elítéltük a londoni véres merényleteket.
Júliusban második alkalommal 5 hetes nyári iskolát szerveztünk a muszlim – magyar, illetve arab anyanyelvű - gyerekek részére. A nyári iskolában több mint 50 gyermek vett részt. A programban az arabnyelv és az iszlám vallás oktatása szerepelt.
Augusztus 8. és 13. között a Magyarországi Muszlimok Egyháza második alkalommal is 1 hetes nyári tábort szervezett Salgótarjánban (a Salgótarjáni Gyermektáborban) a muszlim gyerekek részére. A táborozáson az ország különböző részeiről mintegy 100 fő vette részt. A programban – az iszlám vallás oktatása mellett – játékos vetélkedők, sport programok és kézműves foglalkozások is helyet kaptak. Az esemény jelentőségét növelte, hogy a hazánkba látogató Sejk Abdulaziz Othman családjával felkereste a gyerektábor. A tábor záró ünnepségén a gyerekek oklevelet és „Magyarországi Muszlimok Egyháza – II. Gyermektábor, Salgótarján” feliratú pólót kaptak.
2005. szeptember 14-én az Egyház részt vett a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által Szombathelyen szervezett programon. Az Egyházat Dr. Yahya al-Jalal és Abdul-Fattah Munif képviselték, s „Az iszlám vallás világának megértése felé” címmel előadást tartottak.
2005. szeptember 24-én az Egyház részt vett az Európa-Fiatalok-Emberi Jogok elnevezésű Utcafesztivál egész napos rendezvényen, az ún. Élő könyvtár programban. Az iszlám vallást és a Magyarországi Muszlimok Egyházát Abdul-Fattah Munif képviselte.
2005. szeptember 28-án a Magyarországi Muszlimok Egyháza székhelyén, az Iszlám Kulturális Központban előadást szervezett a Fakuszok elnevezésű katolikus ifjúsági csoport (amely budapesti keresztény gimnazistákat tömörít) részére az iszlám vallásról és az iszlám világról. Az előadást az Egyház munkatársa, Abdul-Fattah Munif tartotta.
2005. október 7-én a Magyarországi Muszlimok Egyháza a Geopolitikai Alapítvány meghívásából előadást tartott a „Vallási, nemzeti és etnikai törésvonalak az iszlám világban” címmel. Az előadást az Egyház munkatársa, Abdul-Fattah Munif tartotta.
2005. október 14-én az Egyház részt vett az ELTE BTK által szervezett Arab Könyvkiállítás megnyitóján. (A kiállítás 2005. október 18-ig tartott.) Az Egyházat Sulok Szultán és Abdul-Fattah Munif képviselték, akik a megnyitó napján Bozóki András kulturális miniszterrel rövid beszélgetést folytattak az Egyház oktatási és ismeretterjesztő tevékenységéről..
2005. október 15-én az Egyház részt vett az IIFWP és a NVSZ által szervezett, „A béke kultúrájának alapja: másokért élni” című egész napos programon a Békeházban. A rendezvényen az Egyházat Abdul-Fattah Munif képviselte.
Ramadán hónapban minden napra iftart szerveztünk, a főzésről gondoskodtunk. A hónap során minden nap voltak tarawíh imák, amelyek előtt, illetve a közöttük lévő szünetben Sejk Ali leckéket és előadásokat tartott. A magyarnyelvű hallgatók számára fordítást biztosítottunk.
A ramadáni program részét képezte egy vallási vetélkedő is, ahol magyar-, illetve arabnyelvű kérdéssorokat állítottunk össze a gyerekek és a felnőttel számára. Az eredményhirdetésre 27-én került sor, ahol értékes nyeremények várták a helyesen válaszolókat.
Ramadán hónapban Korán olvasó versenyt rendeztünk. A versenyen külön indultak az arab, illetve a magyar anyanyelvű muszlimok.
Ramadán utolsó 10 napjában a Központban at-tahajjud-ot biztosítottunk szuhúrral és előadásokkal.
Ramadán hónap során meghatároztuk a zakat al-Fitr összegét, összegyűjtöttük azt az emberektől és szétosztottuk a rászorulók között.
Tevékenységünk során mindig a muszlimok egyesítésére törekedtünk. Ennek keretében felkerestük a Dar al-Szalam mecset képviselőit, és az Íd al-Fitr ünnep szervezéséről folytattunk tárgyalásokat.
Az Íd al-Fitr imádkozást követően ez alkalommal is ünnepi programot szerveztünk az Egyház székhelyén az Iszlám Kulturális Központban. Sajnos a Központ ez alkalommal még szűkebbnek bizonyult, mivel többen jöttek el, mint egy évvel korábban. Az ünnepi program keretében az emberek ebédet kaptak, illetve a gyerekek között ajándékokat osztottunk.
Az Íd al-Fitr ünnepet követően Sawwál hónap első 6 napjára iftart szerveztünk az Iszlám Kulturális Központban.
2005. november 10-11-én a Magyarországi Muszlimok Egyháza részt vett a „Párbeszéd, Partnerség, Biztonság az Euro-Mediterrán régióban” című nemzetközi konferencián, amely az ELTE Btk-án került megrendezésre. Az Egyházat Abdul-Fattah Munif képviselte.
2005. november 12-én az ENSZ Modell Diákegyesület meghívásából az Egyház képviseletében Abdul-Fattah Munif előadást tartott a Corvinus Egyetemen az iszlám vallás jogrendszeréről.
2005. november 25-26-én a Magyarországi Muszlimok Egyháza részt vett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Justitia et Pax Bizottsága és a Konrad-Adenauer Alapítvány által rendezett, „Bűnelkövetés és büntetés a mai társadalomban” című szakértői konferencián a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. A konferencián a Magyarországi Muszlimok Egyházát Abdul-Fattah Munif képviselte.
2005. december 16-án a Magyarországi Muszlimok Egyháza részt vett a Brahma Kumaris Alapítvány által rendezett párbeszéd találkozón, amely a XII. kerületi MOM Művelődési Házban került megrendezésre. A találkozón az iszlám vallást és a Magyarországi Muszlimok Egyházát Abdul-Fattah Munif és Sulok Szultán elnök képviselték.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink