Pro és kontra állásfoglalások a 2012-es Ramadáni Íd ima helyszínéről

Az alábbi cikkben leközöljük a Dárusszalám mecset illetve a Magyarországi Muszlimok Egyháza hivatalos, az ünnepi imával kapcsolatos állásfoglalását.

Dárusszelám Mecset vezetősége:
Felvilágosítás a magyarországi muszlimoknak

A Dicsőség és a hála Allahot illeti, és dicsérete és békessége legyen az Ő Prófétájával, Mohammeddel!
A magasztos Allah azt mondta a Kegyes Koránban a hívőkről: „Akik a rájuk bízott dolgokat és az ígéretüket betartják„ [23:8]. Egy másik koránbekezdésben Allah parancsot adott a hívőknek, mondván: „Ó, ti, hívők! Tartsátok be az egyezségeket!„ [6:01]. A Tehén szúrában pedig azt mondta Allah azokról, akiket haragvása sújt: „Vajon valahányszor csak szövetséget kötnek, egy csoport közülük megszegi azt? Sőt, a legtöbbjük nem hisz.„ [2:100].Köztudott, hogy amióta a Dárusszelám Mecset 1996-ban megalapult, a mecset vezetősége vállalta a felelősséget a két ünnepi (El-Fitr és Áldozati) ima szervezéséért, egyedül Allah megelégedését keresve, s a vallási szabályokat betartva. Ezután a Budapest Mecset (korábban sáfrány utcai mecset) vezetősége felajánlotta a Dárusszelám Mecsetnek, hogy részt vesz az ünnepi imák szervezésében. A Dárusszelám Mecset vezetősége – hosszú megbeszélés és ígéretek után, miszerint a szervezés a vallási feltételeknek és szabályoknak megfelelően fog történni – elfogadta az ajánlatot, gondoskodva arról, hogy a magyarországi muszlimok ne szakadjanak csoportokra az ünnepen. A két mecset megállapodott abban, hogy:

•    a Dárusszelám Mecset vezetősége szervezi az El-Fitr ünnepi imát, valamint meghatározza, hogy melyik az első nap Ramadánból és melyik az El-Fitr ünnep első napja – a holdsarló megtekintése után, a vallási törvényeket követve.
•    a Budapest Mecset (korábban sáfrány utcai) vezetősége szervezi az Áldozati ünnepi imát és mindent, ami ezzel kapcsolatos, a vallási szabályokat betartva.

A megállapodás megkötése óta ez a helyzet állt fenn. Így a Dárusszelám Mecset vezetősége szokás szerint az idei Ramadán kezdetekor foglalt egy aulát a Lurdy Házban az El-Fitr ünnepi imának, és mindent megszervezett, ami azzal kapcsolatos. Nagy meglepetésünkre szolgált, amikor a Budapest Mecset vezetősége a Dárusszelám Mecsetbe eljőve azt ajánlotta, hogy náluk – a Budapest Mecsetben – legyen az El-Fitr ünnepi ima, cserébe pedig sejk Turki ibn Abdul Azíz Al'aqíl – a Dárusszelám mecset imámja – tarthatja ott az ünnepi prédikációt, és az összes ünneppel kapcsolatos dolgot is a Dárusszelám mecset szervezheti meg. Ez megdöbbentő volt számunkra, hiszen megállapodást kötöttünk, hogy a Dárusszelám Mecset vezetősége szervezi az El-Fitr ünnepi imát, így el is dönti, hogy az hol legyen.
Megkérjük testvéreinket, a Budapest Mecset vezetőségét, hogy tartsák be a megállapodást – amely több év óta él, és amit eddig mi is betartottunk–, hogy se mi, se ők ne tartozzanak a fentebb említett koránbekezdéshez, amelyben Allah azt mondja: „Vajon valahányszor csak szövetséget kötnek, egy csoport közülük megszegi azt? Sőt, a legtöbbjük nem hisz.„ [2:100] és nehogy valamilyen nézeteltérés történjen a jövőben Ramadán hónap kezdetének, vagy az El-Fitr ünnep első napjának maghatározásával kapcsolatban, hiszen ezelőtt már egyszer böjtölték a magyarországi muszlimok az El-Fitr ünnep első napját.

Talán a fentiekből kiderül mindenki számára, hogy ki gondos a magyarországi muszlimok összetartását illetően, és ki az, aki összekülönbözést, szétoszlást, viszályt kelt azok között.
Fontos: Az a rágalom is elterjedt a muszlimok között, hogy a Dárusszelám Mecset vezetősége 880,000 forintot költött az ünnepi ima számára bérelt aulára, ám Allah – Aki a látható és a rejtett dolgok Tudója – a Tanúnk, hogy a bérleti díj és minden az ünneppel kapcsolatos kiadás, költség összesen 110,000 forint volt.
Végezetül Allah tudja a legjobban, és a magyarországi muszlimok, hogy mi – a Dárusszelám Mecset vezetőségéként – csak Allah parancsait, a Próféta – Allah dicsérete és békessége legyen vele – útmutatását és a vallási törvényeket követjük, s nincsenek evilági vagy párti céljaink.
Fohászkodunk Allahhoz, hogy az igaz útra vezéreljen minket, testvéreinket a Budapest mecsetben és az összes muszlimot.

****************************

A Dárusszelám Mecset és Jótékonysági Béke Alapítvány kihirdeti, hogy El-Fitr ünnepi ima 7:00 órakor lesz insá Allah a Lurdy Ház első emeletén, amely az alábbi cím alatt található:
(1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.)
Fontos: Az El-Fitr ünnep első napjával kapcsolatban fordulj a mecsethez, illetve a hivatalos weboldalunkhoz (www.iszlam.hu)!

Kellemes ünnepet kívánunk mindenkinek!
Dárusszelám Mecset vezetősége
Dr. Saleh Tayseer


Magyarországi Muszlimok Egyháza:
Nyilatkozat az Íd al-Firt ima helyéről fellángolt vitával kapcsolatban

Tavaly a Magyarországi Muszlimok Egyháza felajánlotta a Dar al-Szalam Mecsetnek, hogy az Íd al-Fitr ima legyen a Budapest Mecsetben (mivel ez mégis egy mecset és nem egy bevásárló központ, mint a Lurdy-ház zenével és hiányosan öltözött emberekkel) úgy, hogy a szervezést a Dar al-Szalam Mecset végzi és a khotbát a  Dar al-Szalam Mecset meghívott imámja tartja. Ezt a Dar al-Szalam Mecset vezetősége elutasította, mondván, hogy a Budapest Mecset átalakítása még nem fejeződött be. A Magyarországi Muszlimok Egyháza elfogadta ezt, s a Lurdy-házban imádkoztunk a testvéreinkkel. Ugyanakkor az Íd al-Adha imára már elkészültek a munkálatok, s az ünnepi imát sikeresen szervezte meg a Magyarországi Muszlimok Egyháza a Budapest Mecsetben.
Idén, a Ramadán hónap közepén a Magyarországi Muszlimok Egyháza ismételten felkereste a Dar al-Szalam Mecset vezetőségét és felajánlotta, hogy az Íd ima legyen a Budapest Mecsetben úgy, hogy a szervezést a Dar al-Szalam Mecset végzi és a khotbát a Dar al-Szalam Mecset meghívott imámja tartja. A Dar al-Szalam Mecset vezetősége ezt a javaslatot megfontolás nélkül elutasította, mondván, hogy már lefoglalták a Lurdy-házat.

Ramadán 28. éjszakáján írásban megkérdeztük a Budapest Mecsetben és a Magyarországi Muszlimok Egyházához tartozó Al-Huda Mecsetben (Dobozi utca 21.) imádkozókat, hogy hol szeretnék az Íd imát imádkozni. Több, mint 500 ember azt válaszolta, hogy az ima a Budapest Mecsteben legyen.
Ezért a Magyarországi Muszlimok Egyháza úgy határozott, hogy a Dar al-Szalam Mecsettel érvényben lévő szóbeli megállapodást (miszerint a Dar al-Szalam Mecset szervezi az Íd alFitr imát, a Magyarországi Muszlimok Egyháza az Íd al-Adha imát) felmondja, mert nem akarja a megállapodás miatt, több mint 500 imádkozó véleményét figyelmen kívül hagyni.
A szóbeli megállapodás az Íd szervezésére, s nem pedig a helyére vonatkozott, továbbá a megállapodás érvényességének az ideje nem volt meghatározva, tehát azt bármikor fel lehet mondani, mint bármilyen hasonló megállapodást.

Ezért a Magyarországi Muszlimok Egyháza Íd al-Fitr imát szervez a Budapest Mecsetben, hiszen Mohamed Próféta (béke legyen vele) mondása szerint “a legkedvesebb helyek Allah számára a mecsetek és a a legútálatosabb helyek Allah számára a piacok.” (Szahíhut-targhíg 325.).

Minden vita ellenére minden muszlimot hittestvérünknek tartunk és szeretünk Allahért. Nem tartjuk jó útnak, ha valaki az Íd ima helyének megválasztásából aqída (hittani) kérdést csinál, s az Ahlusz-Szunna wal-Dzsemea-hoz való tartozást kérdőjelezi meg.

Budapest, 2012. augusztus 16.
Sulok Szultán, elnök
Magyarországi Muszlimok Egyháza

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink