S

Sehede: Arab kifejezés, jelentése tanúságtétel. A sehede az iszlámban a hit megvállását jelenti ("La-Ilaha-Illa-Llah Muhammadur-Razsúl-Ullah"), amelye minden muszlim hitének az alapja, azaz „Nincs más isten az Egyetlen Igaz Istenen kívül és Mohamed az Isten küldötte”. A Sehede (tanúságtétel) az első az iszlám öt pillére közül.

--------------------------------------------------------------------------------
Sejk vagy sejkh: Arab kifejezés, jelentése „vezető” vagy „elöljáró”. A kifejezést gyakran tanult és köztiszteletben álló személyek megszólításaként, a tisztelet kifejezésére is használják. A szúfi hagyományban a kifejezést ettől eltérő értelemben használják: ott a különböző tariqák (lelki rendek vagy csoportok) vezetőit jelenti.

--------------------------------------------------------------------------------
Sari’a: Szó szerinti jelentése „az út”. A kifejezés az Isten útmutatására utal, amelyet a muszlimok társadalmi és egyini életük szabályozása érdekében alkalmaznak. A Sari’a alapja a Korán és Mohamed Próféta (béke legyen vele) Szunnája. A források és a Sari’a értelmezésével a tudósok jogi természetű ügyekben és kérdésekben véleményt alkotnak, illetve döntéseket, ítéleteket hoznak.

--------------------------------------------------------------------------------
Síta (Si’a): Szó szerinti jelentése „párt” vagy „támogatók”. Ez a kifejezés a muszlimok azon csoportját jelöli, akik szerint Mohamed Próféta (béke legyen vele) jogos utóda ’Ali inb Abi Talib kellett volna, hogy legyen az első kalifa, Abu Bakr asz-Szadiq helyett. Síta irányzathoz tartozó muszlimok találhatók Iránban, Irakban, Afganisztánban, Libanonban, Szíriában, Pakisztánban, Indiában és néhány Perzsa-öböl meletti államban.

--------------------------------------------------------------------------------
Siizmus: Az iszlám egyik, az összes muszlim mintegy 10%-át magában foglaló irányzata. A síta irányzat szerint ’Ali inb Abi Talib volt Mohamed Próféta (béke legyen vele) jogos utóda. A síták szerint továbbá ’Ali olyan különleges szellemi hatalommal rendelkezett, amely az Imám (vezető) címet viselő leszármazottainak került átadásra. A síták legnagyobb csoportja abban hisz, hogy ’Ali volt az első a 12 Imám közül, s akik közül az utolsó csodálatos módon továbbra is él, az emberi tekintet számára léthatatlan formában. A síták számára e szellemi vezetők tanításai a Sari’a (iszlám vallási törvénykezés) pótlólagos forrását képezik, amelyekből a síta tudósok vallási törvényeket és véleményeket vezetnek le.

--------------------------------------------------------------------------------
Sirk: Szó szerinti jelentése társítás. Általában a szó azt jelenti, hogy valami vagy valaki mást társítanak Isten mellé. A muszlimok hiszik, hogy Allah (Isten) Abszolút, Teljes és Önmagában Létező. Ezért bármit Isten helyére, illetve mellé állítani, annyit jelent, mint a társítás bűnébe beleesni. A Koránban megtalálható, hogy Allah minden bűnt megbocsát a társítás kivételével. (Feltéve, hogy a társító még halála előtt, illetve a Végső Nap kezdete – amelyet a Nyugtról felkelő Nap jelent – bűnbánattal fordul Allahhoz.) A pogányság, a bálványimádás, illetve az ateizmus a sirk (társítás) egy-egy fajtájának tekinthető.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink