Kötelező-e az umra elvégzése? (Mekkai Zarándoklat 5. rész)

zarandoklat muzdalifaA  Korán és a szunna alapján egyértelmű, hogy maga a zarándoklat (haddzs) előírt kötelezettség (fard), vagyis kötelezettsége mindenkire egyaránt vonatkozik. A vallástudósok véleménye azonban eltér az umra kötelezőségét illetően. Van aki azt mondja, hogy teljesítése ugyanannyira kötelező, mint a haddzsé, és van, aki szükséges kötelezettségnek (vádzsib) vagy erős szunnának tekinti. A legtöbb tudós azt mondja, hogy az umra nem előírt kötelezettség (fard), hanem szükséges kötelezettség (vádzsib) vagy erős szunna. Ezen a véleményen vannak többek között Málik, Abú Hanífa, Abú Szaúr, As-Sábbí és Al-Fauzán is. A Koránban és hadíszokban a következőt olvashatjuk erről:

Végezzétek el a zarándoklatot és az umrát Allahért! (A tehén 2:196)

•    1.    At-Tabarí következőképpen magyarázza a fent említett Korán áját: „Allah e szavának [Végezzétek el a zarándoklatot és az umrát Allahért!] az a magyarázata, hogy Allah mindkettő teljesítését ugyanúgy kötelezővé tette, mint az ima (asz-szalá) elvégzését, tehát mindkettő előírt kötelezettség (fard), az egyik kötelezősége így a másikat is azzá teszi.
•    2.    A Próféta (béke legyen vele) kortársaitól, illetve utódaitól számos hagyomány maradt fenn, ami a haddzs és az umra elvégzésének fontosságára utalnak. Áisától jegyezték fel a következő hagyományt: „Kérdeztem a Prófétától (béke legyen vele) , hogy a nőknek kell-e dzsihádot végeznie? Mire ő azt válaszolta: „Igen, de olyan dzsihádot, amelyben nincs harc. A haddzs és az umra.”8
•    3.    Abú Hurejra mesélte a következő hagyományt: „Allah küldötte (béke legyen vele) mondta: „Egy umra a következő umráig azon kis bűnök megváltása, amelyeket a kettő között követtek el, és egy elfogadott zarándoklatnak (haddzs) nem lehet más a jutalma, mint a Kert (al-dzsenna)”9
A fent említett Korán ája és a hagyományok tükrében látható, hogy az umrának nagy jelentősége van. Az elvégzése minden olyan kis bűnt eltöröl, amelyet valaki két elvégzett umra között követett el. A fontosságát tekintve, illetve a prófétai hagyományokra támaszkodva látszik, hogy ha az umra önmagában történő elvégzése nem is előírt kötelezettség (fard), de a haddzs al-kiránban és a haddzs at-tamattuban mindenképpen el kell végezni.

Lábjegyzetek:

8.    Ezt a hadíszt Ahmed, és Ibn Mádzsa jegyezte fel, szahíh láncolattal és ez megtalálható al-Bukhári szahíh című gyűjteményében is.
9.    Lásd Ibn Hadzsar, Fath al-Bárí, IV/ 431

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink