A zarándoklat érdemei (Mekkai zarándoklat 12. rész)

zarandoklat19A  tiszta szívből, őszintén Allahért elvégzett zarándoklatnak nagy a jutalma. Természetes tehát, hogy minden muszlim egyik legnagyobb vágya, hogy életében legalább egyszer elvégezhesse azt. Számos prófétai hagyomány és Korán ája emeli ki a zarándoklat fontosságát és érdemét. Ezek közül néhány:

•    1.    Az Allah kegye által elfogadott (helyesen elvégzett) zarándoklattal minden bűn megbocsáttatik, így olyan tisztán térünk haza, mintha akkor szült volna édesanyánk. Erről a következő hadísz tanúskodik Abú Hurejrától: „Hallottam, ahogyan a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: »Aki elvégezte a zarándoklatot Allahért, és (eközben) nem viselkedett se trágár, se erkölcstelen módon, az úgy tér vissza, mintha azon a napon szülte volna édesanyja.«”48
•    2.    Az egymást követő haddzs és umra elvégzése elűzi a bűnöket és a szegénységet. Abdallah ibn Masz-údtól, a következő hadísz szerint: A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Kövessétek az umrát, haddzsal (egymás után), mert ezek úgy elűzik a szegénységet és a bűnt, ahogyan a kovács fújtatása letisztítja az arany és ezüst tisztátlanságát. S az Allah által elfogadott zarándoklatnak csak a Paradicsom (dzsenna) a jutalma”49
•    3.    A zarándokok Allah vendégei. Abú Hurejra a következőt mondta: „Az Allahért utazók háromfélék: az Allahért harcoló katona (al-gází), a zarándok (al-háddzs) és az umrát végző (al-mutamir).” (Szunan An-naszai, Albání szahíh gyűjteményében található)

Allah a könyvében kinyilatkoztatta számunkra a zarándoklat legfontosabb alapjait. Ezek az Allah iránti istenfélelem (takvá) és alázat kinyilvánítása, a hozzá közelebb kerülés, az iránta való engedelmesség, illetve a csakis neki történő imádság kinyilvánítása:

Lássátok el magatokat útravalóval, ám a legjobb útravaló az istenfélelem! Féljetek Engem, oh ti, akiknek van eszetek!
(A tehén 2:197)

Sem a húsuk, sem a vérük nem jut el Allahhoz, ám a tőletek jövő Istenfélelem eljut hozzá. (A zarándoklat 22:37)

Lábjegyzet:

48.    Ibn Hadzsar: Fath al bárí, IV/ 157.
49.    Albáni: Asszilszila asszahíha

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink