Imran és a Korán - mese 2. rész

imranImran nagyon boldog volt. Éppen az iskolából sietett hazafelé. Természetesen nem azért, mert ellógott az óráról; épp ellenkezőleg nagyon szeretett tanulni. No, egyszerűen egy különös oka volt arra, hogy minél hamarabb hazaérjen. Már alig várta, hogy édesapja megérkezzen a munkából. A szülők ma arra készültek, hogy elveszik Imrant az Iszlám könyvek boltjába, ahol vesznek neki egy Koránt. Imran már alapszinten beszélt arabul, és az arab-nyelvtanára azt ajánlotta, hogy már elég jól tud olvasni ahhoz, hogy elkezdje a Korán tanulását.
Imrán egyfolytában az órát nézte, édesapja hazaérkezéséig még két egész óra maradt. Ezek az órák végtelennek tűntek számára.

Még jó, hogy a könyvesbolt ma sokáig nyitva van - elmélkedett Imran -, s közben hallgatta az óra ketyegését. A Koránra gondolt, és arra, hogy azt miért olvassák a muszlimok. Minél többet gondolt erre, annál többet és többet szeretett volna ezzel kapcsolatban megtudni. Igy ahelyett, hogy tovább üldögélt volna az édesapjára várva, úgy döntött, hogy bemegy az édesanyjához a konyhába.
- Asszalam aleikum mama!- mondta Imran a konyhába lépve.
- Va aleikum asszalam Imran!- felelte kedvesen az édesanyja. Már alig várod, hogy édesapád megérkezzen, igaz?
- Igen. - mondta Imran. Nagyon várom, és egyfolytában arra gondolok, hogy hogyan lett kinyilatkoztatva a Korán? Miért járunk arab iskolába, hogy Koránt tanuljunk és miért …?
- Imran! Egy pillanat. Üljünk le a nappaliban és mesélek neked valamit. - mondta az édesanyja, és bementek a nappaliba. Imran szemei csak úgy csillogtak az izgalomtól. A kisfiú izgatottsága mosolyra késztette édesanyját.
- Na, kezdhetjük Imrán? - kérdezte édesanyja.
- A Korán - tanítás, útmutatás - amelyet Allah küldött el az emberek számára. Kezdte beszédét az édesanya. A Koránt Allah, Mohamed Prófétának (béke legyen vele) nyilatkoztatta ki, aki a legutolsó próféta volt. A Korán mind a mai napig megőrizte eredetiségét, tehát olyan, mint ahogyan ki lett nyilatkoztatva.
- Hogyan nyilatkoztatta ki Allah a Koránt Mohamed Prófétának (béke legyen vele)? -kérdezte Imran.
- Gábriel angyal által. Válaszolta édesanyja.
- Angyal! - csodálkozott Imran, szinte egész testében megremegve. Már maga az angyal szó nagyon felizgatta. - Ez igen! Az angyal Allah mellett él és elhozta az Ő üzenetét a földre Mohamed Prófétának (béke reá). És vajon látta a Próféta (béke reá) az angyalt, mama?- kérdezte Imran.
- Igen, látta. - felelte az édesanyja.
- Mama! Az angyal valószínűleg hatalmas volt, és a Próféta (béke reá) amikor meglátta, bitosan megijedt tőle. Ha én ott lettem volna, biztosan elszaladok! - folytatta az izgatott Imran, tágra nyitott szemekkel figyelve édesanyját.
- Igen Imran. Amikor az angyal megjelenik a maga valós formájában, valóban hatalmas. Olyan hatalmas, hogy kitölti az egész teret. Amerre csak nézel, őt látod. A Próféta (béke reá) ebben a formában csak később látta. Eleinte az angyal emberi alakot öltve jelent meg előtte. Az angyal olyan formában jelenik meg, amilyenben csak akar - magyarázta az édesanyja -, természetesen a Prófétát (béke reá) nagyon megrémítette egy ilyen szokatlan és ismeretlen lénynek a megjelenése. És most elmesélem neked, hogyan is kezdődött mindez! Mohamed Próféta (béke legyen vele) Mekka városában élt. Ebben az időben az emberek többsége bálványimádó volt. Azt gondolták, hogy a bálványok segítenek nekik közelebb kerülni Allahhoz. A bálványok azonban nem tudtak sem beszélni, sem mozogni. Egyáltalán semmit sem tudtak csinálni. Mekka népének élete szörnyű volt. Rosszul, kegyetlenül bántak a szegényekkel. Szörnyen bántak a nőkkel. Csak gondolj bele, hogy ezek az emberek élve eltemették az újszülött kislányokat. Attól féltek, hogy Allah nem tud majd róluk gondoskodni. Az életük szüntelen vitatkozással és egymás közti kegyetlen háborúskodással telt.
- Ezt még hallgatni is szörnyű. - mondta a kis Imran.
- Igen. És Mohamed Prófétának (béke reá) szintén nem tetszett az, ahogyan ezek az emberek élnek. Nagyon aggasztotta őt az itt élő emberek sorsa. Gyakran elvonult a Mekka környékén található Hira barlangba, a Núr hegyre. Itt az időt böjtöléssel és fohászkodással töltötte. Hosszú órákon át elmélkedett a Teremtőn. Elgondolkodott minden isteni teremtmény egyediségéről, nagyszerűségéről, és arról, hogyan él az ő népe. Mohamed Próféta (béke reá) az első kinyilatkoztatást a keresztény időszámítás szerint 610-ben kapta. Allahtól, a Ramadan hónapban. Ekkor a Próféta (béke reá) 40 éves volt. Amikor a barlangban aludt megjelent előtte az angyal, és azt mondta: „Iqra!”, ami azt jelenti - olvass! Mint a legtöbb arab ebben az időben, a Próféta (béke reá) sem tudott sem olvasni, sem írni. Veled ellentétben Imran, neki soha sem beszéltek egyetlen vallásról sem, nem tanítottak meg neki egyetlen iskolai tantárgyat sem, és nem tanították meg neki azt sem, hogy hogyan lehet valakiből író vagy poéta. Ezért Mohamed Próféta (béke reá) azt mondta az angyalnak, hogy nem tud olvasni. Az angyal megfogta őt, és nagyon erősen megszorította, majd ismét mondta: „Olvass!”
- Nem tudok olvasni. - felelte ismét Mohamed Próféta (béke legyen vele). Az angyal ezután megint megszorította őt, majd elengedte és így szólt:

„Olvass Urad nevében, aki teremtett,
Vérrögből teremtette az embert.
Olvass! A te Urad a legnagylelkűbb,
Aki írótollal tanított,
Megtanította az embert arra, amit nem tudott.”

Az elhangzott szavak bevésődtek a Próféta (béke legyen vele) szívébe. Ezek voltak az Allah által kinyilatkoztatott Korán legelső versei. Velük kezdődik a Korán 96. szúrája, melynek a címe „A vérrög”. Ez a Korán egyik rövid szúrája.
- Mama! Allah az egész Koránt egyszerre nyilatkoztatta ki? - kérdezte Imran.
A mamája már sokat beszélt Imrannak a Korán tartalmáról. A Koránt terjedelmes, tartalmas könyvnek ismerte.
- Hogyan tudta Allah az egész Koránt egyszerre kinyilatkoztatni? Hiszen ez nagyon sok! - mondta a kisfiú.
- Allah természetesen mindenre képes, de az ember számára ez egyszerre túl nehéz feladat. Nem. A Korán szúrái különböző időkben lettek kinyilatkoztatva. Amikor a Próféta (béke reá) vagy a muszlimok nehéz helyzetbe kerültek, akkor Allah leküldött nekik egy-két verset a Koránból, vagy egy egész szúrát, hogy így segítsen nekik. A Prófétának (béke reá) 23 éven keresztül lett kinyilatkoztatva az egész Korán. Tehát attól kezdve, hogy Allah kinyilatkoztatta Mohamed Prófétának (béke reá) az első szúrát a Koránból, utána 23 éven át folyamatosan kapta a kinyilatkoztatásokat. A Korán egyes részei Mekkában más részei pedig Medinában lettek kinyilatkoztatva, ahol a Próféta (béke reá) hátralévő idejét töltötte, miután elhagyta Mekkát. Ezért a Korán azon részeit, amelyek Mekkában lettek kinyilatkoztatva a mekkai, amelyek pedig Medinában lettek kinyilatkoztatva medinai résznek nevezik. - felelt Imran kérdéseire édesanyja.
Mindez az információ már több volt, mint elég Imran számára. Azonban mindezek ellenére a kérdései még nem értek véget.
- És miről beszél Allah a Koránban, mama? - kérdezte Imran.
- A Korán Allah könyve, az Ő tanítását foglalja magába. Allah megtanít minket arra, hogy pontosan hogyan kell élnünk ahhoz, hogy méltón viseljük a muszlim nevet. Allah azt mondja, hogy ha mi szeretjük Őt, akkor követnünk kell a Prófétát (béke reá) és akkor Ő is szeretni fog minket. Allah elmondja, hogy szereti azokat, akik gondoskodnak másokról. Arra tanít, hogy imádkozzunk, olvassuk és tanuljuk a Koránt. Arra tanít még, hogy segítsük a nélkülözőket. Mindez megtalálható a Koránban. A Korán Allah szava. Amikor a Koránt hallgatod, vagy olvasod, akkor Allah egyenesen hozzád szól, Imran. Ezért mindannyiunk kötelessége arra törekedni, hogy megértsük Allah hozzánk intézett szavait.
Imrant lenyűgözték az elhangzott szavak.
- Mama! Nem mindenki ért arabul. - mondta Imran.
- Minden muszlimnak lehetősége van arra, hogy megtanuljon arabul. Fontos megérteni, hogy miről szólnak a Korán azon szúrái, amelyeket már megtanultál.
- Miről szól a Korán, mama? - kérdezte Imran.
- A Korán minden egyes szava Allahtól való. - mondta az édesanya. A Korán tele van nagyon érdekes ismeretekkel, információkkal. Allah elmeséli nekünk, hogyan teremtette a világot, hogy Ő rendkívül jó és kegyes a hívőkhöz, és azt, hogy nagyon haragszik azokra, akik nem hisznek benne. Allah mindig velünk van. Segít a hívőknek, ha segítségért fordulnak hozzá. Figyelmeztet minket arra, hogyan kerülhetjük el a rosszat, és megtanít minket arra, hogyan cselekedjünk jót. Allah megígérte nekünk a Paradicsomot jutalmul, hogyha a Korán útmutatásai szerint élünk. Allah a legszebb és a legcsodálatosabb formában beszél nekünk azokról a gyümölcsöktől, folyókról és más csodálatos dolgokról, amelyek a Paradicsom kertjeiben vannak. Allah ugyanilyen részletességgel beszél a szörnyű, félelmetes és lángoló Pokolról. A Korán tele van olyan emberek történeteivel, akik réges-régen éltek. Olvashatunk benne Iszárólról (béke reá), az ő csodás és rendkívüli születéséről, hiszen Iszának nem volt édesapja. Olvashatunk arról is, hogyan utasították el őt és tagadták meg Izráel fiai. Allah a Koránban emlékeztet minket arra, hogy milyen csodálatos is az általa megteremtett világ, hogy milyen apró kis magokból lesznek majd gyönyörű növények és arról, hogy időnként a föld teljesen kiszárad, kihal, majd Allah esőt küld a földre, melynek köszönhetően milliónyi gyönyörű zöld növény terem. Allah elmondja, hogy milyen csodálatos a Nap, a Hold, az egek és a milliónyi csillag. Allah emlékeztet minket arra, hogy Ő mindent tud. Tudja, hogy mikor hullanak le a fák levelei, hogy mélyen, a földben levő mag, mikor kezd csírázni. Sőt! Allahnak tudása van az emberek legmélyebb, legbelsőbb titkairól. Allah mesél nekünk arról, hogy mi lesz a Feltámadás Napján, azután, hogy meghalunk. Kérdezni fog minket arról, hogy hogyan éltünk itt, a földön. Allah beszél nekünk arról a szörnyű óráról, amely az egész világ végét jelzi. Allah elmeséli, hogyan pusztította el azokat az ősi népeket, akik nem követték a prófétákat. A Koránból megismerhetjük Mohamed Próféta (béke reá) és még sok más próféta történetét, és azt, hogy hogyan törekedtek Allah útján. Meghallhatjuk milyen nehézségeken mentek keresztül, és, hogy az emberek nem akarták őket követni.
- Mama! Hogyan hívják a Koránban említett többi prófétát? - kérdezte Imran, miközben papírt és tollat fogott, hogy leírja a nevüket.
Volt Imrannak egy titka, ami miatt föltette ezt a kérdést.
- Nagyon sok próféta volt. A világ különböző részein, különböző időkben élt népeinek, megvoltak a saját prófétái. A Koránban azonban nem minden prófétáról olvashatunk. Én most azokat sorolom el neked, akikről Allah is beszél a Koránban, ők a következők: Ádám, Idrisz, Nuh, Húd, Száleh, Ibrahim, Lót, Iszmail, Iszhák, Jákob, Júzsuf, Ajób, Dul-kifl, Jónusz, Suaib, Músza, Hárún, Dáwúd, Szulejmán, Iljász, Eljásza, Zakarija, Jáhja, és Isza ( béke rájuk). Mohamed Próféta (béke reá), ő volt a legutolsó próféta, a próféták pecsétje.
- Anyu! Az én nevem megtalálható a Koránban? - kérdezte Imran.
- Igen- felelte édesanyja.
A legelső, általad megtanult szúra neve: Al-Fatiha (A megnyitó). A második és egyben leghosszabb szúra neve: Al-Bakara (a Tehén) szúra, s ezt követi az Áli-Imran (Imran nemzetsége) szúra. A legutolsó szúra neve: Annasz (Az emberek).
Imran nagyon boldog volt. Mindent elmesélt az édesapjának, amire emlékezett az édesanyja beszédéből. Imran eldöntötte, hogy ma mindazt, amit hallott leírja, nehogy elfelejtse. A jegyzetét pedig majd megmutatja az arab-nyelvtanárának. De ezzel még egy kicsit várnia kellett, hiszen most végre elérkezett az idő, hogy elinduljanak a könyvesboltba. Az iszlám könyvek boltjában Imran saját maga vett magának egy plakátot, amelyen Mohamed Próféta (béke reá) mecsete látható Medinában.

 

Amikor Imran hazaért, egy rövid kis verset írt a Koránról. Ime:

A Korán Allah szava
A Koránban Allah hozzánk szól
A Korán igazság Allahtól
A Korán Allah tanítása
A Korán útmutatás az emberiség számára
A Korán segítségével közel kerülhetünk Allahhoz

 

Egyik alkalommal Imran a tanárával beszélgetett, és az kiegészítette az ismereteit.
- Imran! - mondta a tanár. Amikor a Koránt olvasod, figyelj, hallgass a szavaira! Olyan, mintha maga Allah beszélne veled, hiszen amikor a Koránt olvasod, Allah pontosan hozzád szól! Akkor is figyelj oda, amikor hallod, hogy valaki más olvassa a Koránt. Tanuld meg helyesen olvasni a Koránt! A Korán olvasását legjobban a mecsetben, vagy otthon gyakorolhatod. Imran nagyon lelkes volt. Csak tanulni és tanulni szerette volna a Koránt. Bízott abban, hogy hamar megtanul arabul, és megérti Allah hozzá intézett szavát.

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink