Viselkedési szabályok az úton/utcán

testver4Az út/utca közterület. Mindenkinek joga van használni anélkül, hogy mások bántalmaznák, vagy erőszakkal feltartóztatnák útja során. Sőt, ha valakinek segítségre vagy támogatásra van szüksége, a testvéreinek - bármilyen jutalom reménye nélkül – kötelessége megadni azt. Az iszlámban külön szabályok vonatkoznak azokra, akik az utakon tartózkodnak.


1.) Egyszerűen, szerényen, békésen járjunk az utcán: Allah azt mondja: „Allah szolgái azok, akik alázattal és nyugalommal járnak a földön és, ha tudatlan emberek szólnak hozzájuk, békés szavakkal válaszolnak nekik.” Allah mondja:

„Ne járj a földön öntelt és fennhéjázó módon. Bizony nem vagy képes kettéhasítani a földet, és nem is érheted el a hegyek termetét.”


2.) Tekintetünket süssük le a tiltott dolgok elől: Például egy férfi ne nézzen idegen nőkre, akik nem tartoznak családjához, és ugyanígy egy nő ne nézzen idegen férfiakra. Allah azt mondja

„Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre…És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre…”

Az ilyen cselekedet ugyanis sérti a méltóságot, és paráználkodásra, házasságtörésre buzdíthat. Muszlim jegyezte le Szahíh gyűjteményében Dzsarir bin Abdullah al-Badzsali-tól, aki a következőt mondta: „Megkérdeztem a Prófétát (béke legyen vele) a váratlan, a véletlenszerű rátekintésről, s megparancsolta nekem, hogy fordítsam el tekintetemet.” Így jegyezte le Imám Ahmad, Abu Dávúd, at-Tirmidi és an-Naszái. Abu Dávúd jegyezte le Burajda-tól: A Próféta (béke legyen vele) ezt mondta Ali-nak: „A tekintet ne kövesse a tekintetet, hiszen tiéd az első, ám nem a tiéd az utolsó.” Néhányan a kegyes elődök közül mondták: A tekintet mérgezett nyíl a szív számára. Ezért parancsolta meg Allah a szemérem megőrzését, ahogyan megparancsolta azt, hogy ügyeljünk a tekintetünkre, mivel ez gonosz dolgokra ösztönözhet.


3.) Köszöntsük egymást békével (szalaam): Abdullah bin Amr bin Al-Á’sztól Al-Bukhari és Muszlim jegyezte le azt a hagyományt, mikor a Prófétától megkérdezte egy ember: „Mik azok a dolgok, amik a legjobbak az iszlámban?” Allah Küldötte (béke legyen vele) így válaszolt: „Etetni a szegényeket, és békével üdvözölni azokat, akiket ismersz és azokat, akiket nem.”


4.) Tartsuk tisztán az utakat/utcát: Nem szabad eldobni a szemetet az utcán, főleg, ha az sérülést vagy balesetet okozhat. Allah küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Ne legyen ártalom, és ne ártsunk másoknak!” A muszlim kötelessége eltávolítani minden ártalmas dolgot, amit az úton talál, legyen az egy kő, tüske, vagy bármi más. Abu Hurayrától Bukhari jegyezte fel, hogy a Próféta (béke legyen vele), azt mondta: „A hitnek több mint hetven ága van, köztük a legnagyobb, hogy nincs más isten csak Allah, és a legkisebb az akadályok eltávolítása az útról.”


5.) A veszély elkerülése: Az embernek körültekintő figyelemmel és óvatossággal kell közlekednie, és el kell kerülnie minden olyan tettet, amivel kárt okozhatna magában vagy egy másik személyben, állatban vagy járműben. A Korán azt írja: „És ne vessétek magatokat a pusztulásba.” A muszlimoknak másokat is meg kell óvni a veszélyektől. Figyelmeztetni kell embertársainkat a veszélyes dolgokra, és lehetőleg meg kell akadályozni őket abban, hogy efféléket tegyenek. Hiszen a muszlim kötelessége, hogy megparancsolja a jót és megtiltsa a rosszat.

Mindezekről Próféta (béke legyen vele) azt mondta egy tanításában (Abu Szaid Al-Khudritól): „Tartózkodjatok attól, hogy az utakon üldögéltek! Az emberek erre így szóltak: Ó Allah Küldötte! Szükségünk van ezekre a beszélgetésekre. A Próféta (béke legyen vele) erre azt válaszolta: Ha ezt nem teszitek meg (megtagadjátok), úgy adjátok meg az útnak, ami neki jár! Ó Allah Küldötte! Mi jár az útnak? – kérdezték. A tekintet lesütése, az ártalmas dolgok eltávolítása, a köszöntés viszonzása, a jó megparancsolása és a rossz eltiltása – válaszolta a Próféta (béke legyen vele)”

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink