Nyilatkozat az iraki válságról

A Könyörületes és Irgalmas Isten - Allah - nevében

Hála Allahnak, a teremtmények Urának. Allah áldása és békéje küldöttére, Mohamedre és a Próféták összességére.

Az erőszak, a terrorizmus és a biztonságban élők (bárki által való) megriasztásának elutasításából kiindulva és az emberi becsületességet megőrizve, a Magyarországi Muszlimok Egyháza komoly aggodalommal figyeli az Irak elleni háború megindítására irányuló katonai felkészülést.

Úgy látjuk, hogy az olajforrások, illetve a világ minden része fölötti uralkodási vágytól hajtott agresszív háború elleni, világszerte tapasztalható tiltakozások és tüntetések ellenére, a békés szót és a párbeszédet háttérbe szorítja a fenyegetés nyelvezete. Fennáll a veszélye egy olyan átfogó, Irak és az egész térség ellen irányuló, pusztító háború kirobbanásának, melynek a következményei katasztrofálisak: gyilkolás, rombolás, nők, gyerekek és ártatlan emberek megnyomorítása, jogainak megsértése, emigrációba kényszerítése. Mindezen túlmenően megromlanak az országok, a civilizációk közötti kapcsolatok is, fellángol a népek közötti gyűlölködés. Mindezt figyelembe véve, a Magyarországi Muszlimok Egyháza a következő nyilatkozatot teszi:

1. Irak megtámadása, infrastruktúrájának lerombolása - melynek következménye humanitárius katasztrófa – nem jogos háború. Ez a háború nemcsak Irak, hanem az egész iszlám világ ellen irányul. Ez a háború megsérti a világbékét, és megszűnteti a nemzetközi biztonságot. Olyan háború, amelyet nem támasztanak alá sem jogi, sem pedig erkölcsi érvek.
2. Ebben a háborúban részt venni nem szabad, hiszen a részvétel jogilag az erőszak és az igazságtalanság támogatását jelenti. A Magasztos Isten pedig azt mondja:
„Ám segítsétek egymást a jámborságban és az istenfélelemben, de ne legyetek egymás segítőtársai a bűnben és a túlkapásban! Féljétek Allahot! Allah büntetése rettenetes!” (Korán 5:2)
3. A Magyarországi Muszlimok Egyháza vallási, erkölcsi és emberi alapelveiből kiindulva elveti ezt a háborút, és szilárdan kiáll a nemzetközi béke és biztonság mellett. Kifejezi továbbá lelki együttérzését az iraki nép szenvedései iránt. Elismeri, hogy az iraki népnek joga van biztonságban és jólétben, idegen elnyomástól mentesen élni, továbbá joga van megválasztani az országát kormányzó rendszert.
4. A Magyarországi Muszlimok Egyháza nagyra értékeli a béke megszilárdítása érdekében tett, jóságtól vezérelt erőfeszítéseket Európában, Amerikában és az egész világon. Az Egyház ezek mellett áll, és minden lépésükben támogatja őket, hogy képesek legyünk megállítani ezt az igazságtalan és pusztító háborút.
5. A Magyarországi Muszlimok Egyháza felszólít minden jó és békeszerető embert, hogy sorakozzon fel a háború és a gonoszság erőivel szemben, és lépjen fel ellenük minden lehetséges békés és törvényes eszközzel. Felszólít minden muszlimot Európában és a világon a békét és a jóságot támogató erőkkel való együttműködésre, országuk törvényeinek betartásával, a társadalmi biztonság és rend megőrzésével.

 

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink