Allahhoz vándorlás a bűnök elhagyásával (Muharram hónap kiválósága az iszlámban) 2010-12-10

kivandorlasSejk Ali Futaini szónoklatának összefoglalója

Ezen a héten vette kezdetét az 1432. hidzsri év. Ali Futaini Seikh a kivándorlás évfordulója alkalmából arról a kivándorlásról beszélt, amely a prófétaság kezdetén említést nyert a Koránban „elkerülés” értelemben: „És kerüld el a tisztátalanságot” (Korán 74: 5). Allah küldötte ugyanis azt mondta: „A kivándorló az, aki elvándorol mindattól, amit Allah megtiltott”. (al-Bukhárí).


Arról a kivándorlásról van szó, amely az istenszolgálatokhoz való folyamodást jelenti a viszályok, kísértések és az erkölcstelenség idején. Ennek a kivándorlásnak legalább olyan a jutalma, mint Allah küldöttének Mekkából Medinába való kivándorlása.

Azt mondta Allah küldötte: „Az istenszolgálatok a villongások idején olyan mint a hozzám való kivándorlás” (Muszlim). Ez a fajta kivándorlás jobb, mint egyik országból a másikba való vándorlás. Allah küldötte azt mondta: „A legjobb kivándorlás az, amikor elvándorolsz attól, amit Allah gyűlöl” (Ahmad).

A tudósok szerint két fajtája van a kivándorlásnak. Az első az országból országba való kivándorlás a vallás megőrzése céljából, a másik a bűnöktől és túlkapásoktól való kivándorlás, amely azért jobb mint az első, mert a Könyörületes Allah elégedettségének elnyerése rejlik benne, továbbá a vágyak, ösztönök és a sátán megfékezése.
Nem muszlim környezetben élve kifejezetten nagy szükségünk van erre a második fajtára. Szükségünk van a hitre, a kitartásra, állhatatosságra és az Allahra való hagyatkozásra továbbá arra, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk a muszlimokkal a mecseteken keresztül.
A Seikh több történetet mondott el azokról a jámbor elődeinkről, akik elhagyták a bűnöket, és „kivándoroltak” a jótettek felé. Ezek közül a jámborok közül említette Amr ibn al-Asz-t, aki iszlámba lépése előtt gyűlölte a Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse), de amikor Allah megnyitotta szívét az iszlámnak, elment Allah küldöttéhez, és felvette az iszlámot azzal a feltétellel, hogy Allah bocsássa meg korábbi bűneit. Azt mondta neki Allah küldötte: Ó Amr nem tudod, hogy a bűnbánat eltörli a korábbi dolgokat? Nem tudtad hogy a Haddzs (a mekkai nagy zarándoklat) és a kivándorlás eltörli mindazt, ami előtte volt?” Ez után Amr olyan prófétai társsá vált, aki igen jámbor vezető személyisége lett a muszlimoknak. Később ő lett Egyiptom kormányzója.

Volt egy fiatalember, aki sok rossztettet vitt véghez. Egyszer elment a prófétához és azt kérdezte tőle: „Mit gondolsz arról, aki mindenféle vétket elkövetett, egyetlen fajtát sem hagyott ki, mindent kipróbált a bűnökből, vajon létezik számára bűnbánat?” Azt kérdezte tőle Allah küldötte: „Már muszlim vagy?” Azt felelte: „Tanúsítom, hogy nincs más isten csak Allah, és hogy te Allah küldötte vagy!” Azt mondta neki: „Tegyél jótetteket, hagyd el a rosszakat, és akkor Allah a rosszakat is jókká cseréli fel neked.” Azt kérdezte a fiatalember: „Vajon a hűtlenségeimet és erkölcstelenségeimet is?” Azt felelte: „Igen!” Erre azt mondta férfi: „Allah hatalmasabb mindennél!” És ezt ismételte, amíg el nem távozott.

Egy harmadik történetben egy olyan férfiről beszélt a Seikh, aki az iszlámba lépése után tartózkodott a paráznaságtól, és soha többé nem tért vissza ehhez a főbűnhöz, annak ellenére, hogy erős érzelmek fűzték egy pogány parázna asszonyhoz Mekkában, mielőtt kivándorolt Medinába.

A Muharram (1. holdhónap) a tilalmas hónapok közé tartozik. Allah küldötte azt mondta: „A legjobb böjtölés Ramadán után, a Muharram hónapban való böjtölés”. A tizedik nap böjtölése ebből a hónapból rendkívüli jutalmat rejt magában. Ezen a napon mentette meg a magasságos Allah az izraelitákat a Fáraó üldözése elől. Mózes (béke legyen vele) hálából böjtölte ezt a napot. Ezért a muszlimok is böjtölhetnek ezen a napon, mellyel egy korábbi év bűneinek megbocsátása rejlik.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink