Az Áldozati ünnep (Eid al-Adhá) szónoklatának összefoglalója

eid-mubarak-2014Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ahbar, lá iláha ill Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ua lilláhi-l-hamd

(Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, nincs más [jogosan imádott] istenség, kivéve Allah. Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, és Allahot illeti a hálatelt dicséret!)

A hálatelt dicséret Allahot illeti, aki megkönnyítette szolgáinak az istenszolgálat útjait, és aki olyan időszakokat jelölt ki számukra, amelyekben a Neki való engedelmességgel töltik el idejüket. A hálatelt dicséret illeti Allahot, annyiszor, ahányan csak elzarándokolnak az Ő Szent Házához, sőt még annál is többször. A hálatelt dicséret illeti Allahot az Ő kegyeiért, melyek megszámlálhatatlanok, és köszönet Neki jótéteményeiért, amelyek száma megbecsülhetetlen. Tanúsítom, hogy nincs más [jogosan imádott] istenség, kivéve Allah, Egyedül Ő, nincs Neki társa, és tanúsítom hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte.

Ti, muszlimok!

Áldott legyen ünnepetek, és Allah fogadja el tőlünk és tőletek a jócselekedeteket! Ez az ünnep egy iskola, amelyben a muszlim világközösség, az Umma egy teljes tanfolyamon vesz részt az emelkedett értékekről és elvekről.
Az ünnep, amely számos kimagasló jelentést foglal magában, egy nemes meghívás a szeretet és egymás iránti tiszta érzések megvalósítására, továbbá a visszatérésre a szolidaritás, az egység és a testvériesség mezejére, valamint a szivek gyülőlködéstől való megtisztítására, és az örömszerzésre az Umma számára, amelyet beárnyékolnak a próbatételek és csapások.

Ti, muszlimok!

Minden ember természetes szükséglete az, hogy békés és biztonságos élete legyen, amely nem valósulhat meg, csupán akkor, amikor minden egyes személy kiveszi a részét a megvalósításából azáltal, hogy megvalósítja saját életében az odaadást, a példakövetést, az istenfélelmet, a jótékonyságot, a másokkal való szeretetteljes kapcsolatot, összefogást és kölcsönös könyörületet, továbbá olyanná válik, aki tartja a kapcsolatot a rokonaival, aki gondoskodik a családjáról, törődik a nőkkel, megőrzi a közrendet és megóvja az emberi életet. Ezek azonban áldozathozatalt követelnek, ugyanis anélkül mindez terméketlen beszéd marad.

Ezt az áldozathozatalt testesíti meg az Adhá (áldozati) ünnep, hiszen az áldozat/áldozati állatok kifejezés utal az áldozathozatalra. Ezzel összefüggésben tíz üzenetet (kívánalmat) kívánok megosztani veletek, és a közösséggel, valamint a társadalommal:

1. „Lá iláha ill Allah”-ot és „Allah Akbar”-t mondani az ünnep napján, amely azon cselekedet közé tartozik, amelyek a Próféta hagyományához tartoznak. Ezeket az istenemlegetéseket minden egyes előírt imádkozást követően ajánlatos mondani, az ünnep negyedik napjáig, a délutáni (aszr) imádkozásig. Ezek a szavak Allah egyedülvalóságát és az őszinte egyistenhitet hirdetik.
2. A példakövetés: A prófétának a példáját követni az áldozás tekinitetében, akinek Allah azt mondta: „És imádkozz Uradnak és áldozz”, ami arra ösztönöz minket hogy az élet minden egyes területén kövessük őt.

3. Az istenfélelem és a jótékonyság: ügyelni kell arra, hogy az áldozati állatok mentesek legyenek a hibáktól, mint például a betegség, a vakság, vagy a sántaság, amely arra sarkall minket, hogy ellenőrizzük cselekedeteinket, amelyeket Allah elé viszünk, nehogy semmissé tegyük azokat kártevő tettekkel. A magasságos Allah azt mondta: „Nem ér el Allahhoz sem a húsuk, sem pedig a vérük, hanem az istenfélelem ér el Hozzá tőletek, ekképpen rendelte  azokat szolgálatotokra, hogy és Allah nagyságát dicsőítsétek, amiért [az igaz] útra vezetett titeket, és hogy jótevők lehessetek”

4. A kölcsönös szeretet, összefogás és könyörületesség: az áldozati állat húsának három részre való felosztásában nevelés rejlik a muszlim ember számára arra nézve, hogy miként élhet magának és másoknak egyszerre. Ebben a szertartásban nyílvánul meg a kölcsönös gondoskodás a társadalom tagjai részéről, és a rászorulókra való odafigyelés az idősek, az árvák és a fogyatékkal élők, a nincstelenek és szegények közül. A húsból való ajándékozás muszlim és nem muszlim szomszédok részére a mások iránti nyitottságra és jótékonyságra utal.

5. A rokoni szálak ápolása: Az ünnep nagy lehetőség a család összehozására és a rokonokkal való kapcsolattartásra. A rokoni kapcsolat megtartása alatt nem csak a velünk kapcsolatot ápolókkal való kapcsolattartást értjük, hanem azokkal is, akik nem keresik a társaságunkat.

6. A családról való gondoskodás: Mint tudjuk a család a társadalom magja, amely meghatározza mely tulajdonságok jellemzőek rá, hogy vajon a jóság vagy romlottság, az erő vagy gyengeség jellemzi. Ezért összpontosított vallásunk a családra, hiszen Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Mindannyian pásztorok vagytok, és mindannyian felelősek vagytok nyájatokért. A férfi pásztor a házában, és felelős nyájáért, és a nő is pásztor a férje házábanm és felelős a nyájáért”

7. A nők iránti törődés: A nők ugyanis a férfiak testvérei. Allah azt mondja a Koránban: „A nőknek ugyanolyan jog jár [a férjük részéről] mint amivel ők tartoznak [a férjüknek], helyénvaló módon. Ám a férfiak egy fokkal felettük állnak [a főség és a felelősség terén]. És Allah Méltóságteljes, Bölcs.” amely fok a nők szükségletei ellátása iránti felelősség, valamint a róluk való gondoskodás és a védelmezésük.

8. A közrend betartása: A muszlim egyén felel a közrend betartásáért abban a társadalomban, amelyben él, és arról a viselkedésről is, amely veszélyeztetheti a társadalmat, vagy akadályozhatja működését. Allah azt mondta: „És segítsétek egymást a jámborságban az istenfélelemben, ám ne segítsétek egymást a bűnben és az ellenségeskedésben!”

9. Az emberi élet megóvása: Ez az elv azon elvek közé tartozik, amelyeket Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) éppen ezekben a napokban hirdetett ki: „Ó, emberek! Életetek és vagyonotok szent, úgy ahogy ezt a napot, ezt a hónapot és ezt a várost is szentnek tekintitek.”

10. A Magyarországi Muszlimok Egyháza fennállásának 15. évfordulóját ünnepli, amely időszak alatt hatékony és eredményes munkát végzett, amely elsősorban Allahnak köszönhető, és nektek, jótékony testvérek. Folytassátok hát továbbra is az egyház anyagi vagy erkölcsi, vagyonnal vagy ötletekkel történő támogatását!

Ti, muszlimok!

Mindaz, amiről eddig szó esett, kizárólag áldozatkészséggel, erőfeszítést, időt és vagyont nem kímélve érhető el. Ezt tanulhatjuk meg Ibráhímtól -  béke reá – mert a mai nap, az áldozás napja. Az a muszlim, aki betartja imádkozását, ezzel áldozatot hoz; az alkalmazott, aki becsületesen és pontosan végzi el munkáját, áldozatot hoz; a munkás, aki lelkiismeretesen, csalás nélkül teszi a dolgát, áldozatot hoz; az orvos, aki tudása által szolgálja az embereket, áldozatot hoz; a férj, aki dolgozik, hogy tisztességben éljen ő és családja, áldozatot hoz; a feleség, aki engedelmes férjének, és kiszolgálja, áldozatot hoz; a gyermek, aki minden erejével azon van, hogy elnyerje szülei elégedettségét, áldozatot hoz; a muszlim, aki megbocsát másoknak, áldozatot hoz; és minden muszlim aki felajánl egy szolgálatot Allahnak, a társadalmának és világközösségének, az is áldozatot hoz.

Allah fogadja el tőlünk és tőletek is a jócselekedeteket!
Allahot illeti a hálatelt dicséret!

Magyarországi Muszlimok Egyháza, BUDAPEST MECSET
Sheikh Fares Ali Malek al-Qudaimi
2015.09.24/1436.12.10

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink