Az emberek című szúra recitálása (114. fejezet)

A fonetikus átiratban a nagybetűk azokat a magánhangzókat jelzik, amiket hosszan kell ejteni. Figyeljétek a kiejtést az előadónál, mivel a magyar beszédhangban nincs meg minden megfelelője az arab hangzásnak - így a fonetikus átirat csak jelzés értékű lehet.

szÚretun-nÁszi

114. fejezet – Az emberek

biszmillÁh-irrahmÁn-irrahÍm

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.
qul a’udu birabbin-nEsz 114:1 - Mondd!: „Oltalmat keresek az emberek Uránál,
melikin-nEsz 114:2 - az emberek Királyánál,
ilEhin-nEsz 114:3 - az emberek Istenénél,
min serril vászvÁszil-hánnEsz 114:4 - a sugalmazó, meghátráló (a Sátán) gonoszságától,
ElledÍ juvaszviszu fi szudÚrin-nEsz 114:5 - aki gonosz gondolatokat sugall az emberek keblébe,
minel dzsinneti vánnEsz 114:6 - a dzsinnektől és az emberektől.”
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink