Mit mondtak róla a nem muszlimok?

A következő mondatok elfogulatlan kutatók és tudósok mondásai Allah Küldöttéről, Mohamedről (Allah áldása és békéje legyen vele):

• Mahatma Ghandi azt mondta a „Young India” című napilapban:

„Meg akartam ismerni annak az embernek a tulajdonságait, aki sok millió ember szívét hódította meg. Teljes mértékben meg vagyok arról győződve, hogy nem kard által szerezte meg az iszlám az általa elfoglalt rangot, hanem a Küldött egyszerűsége, ugyanakkor pontossága és ígéretének betartása által, továbbá őszinteségével barátai és követői iránt, bátorságával, valamint az Urába és az Üzenetbe vetett teljes bizalma által. Ezek azok a tulajdonságok, amelyek előkészítették az utat, és amelyek átlépték a nehézségeket, nem pedig a kard. Miután elolvastam a Küldött életéről szóló könyv második részét is, sajnáltam, hogy nincs még több könyv, amelyből még többet tudhatnék meg erről a nagyszerű életről.”

Bővebben...

Az emberekhez fűződő viszonya a békesség időszakában

Mohamed, a Küldött: az igazság és az igazságosság embere
Olyan ember volt, aki szerette az igazságot és az igazságosságot és aszerint ítélkezett. Nem vette figyelembe a szemrehányást, ha az igazságról volt szó. Senkinek sem hízelgett hatalma, vagyona vagy származása miatt. Aki pedig társadalmi helyzetét tekintve alacsony rangú volt, annak Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) a támasza volt mindaddig, amíg jogos követelésének érvényt nem szerzett. A magas rangú azonban mindaddig alacsony volt őelőtte, amíg vissza nem szerezte tőle mások jogos követelését.

Bővebben...

Családtagjai körében

11Aki Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) magánéletét veszi szemügyre, csodálattal tekint arra a férfira, aki a zord sivatagi és hegyvidéki környezetből származott, melyet tudatlanság és zűrzavar jellemzett, és mégis példátlanul sikeres volt családi életében.

Bővebben...

Jelleme

muhammed1Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) nagyszerű, kiváló ember volt, az elveibe vetett bizalmán és a mellettük való szilárd kitartásán keresztül olyan személyiséget testesített meg, amelyet a baráttal és az ellenséggel szembeni jó erkölcs és egyenes bánásmód ékesített, továbbá jellemző volt rá a szerénység és a könnyedség, ugyanakkor távol állt a körülményeskedéstől, az alakoskodástól és a színleléstől.

Bővebben...

Követendő példa

muhammed3Ahogy az összes prófétának, Mohamed Prófétának (Allah áldása és békéje legyen vele) is az volt a küldetése, hogy az Egyetlen Igaz Isten imádatára hívja az embereket. A tanításokat, melyeket ránk hagyott, ha valódi szellemüknek megfelelően és helyes módon valósítjuk meg, boldog életet biztosítanak ebben a világban, és mindemellett a halál utáni életben kétségtelen jutalmak várnak azokra, akik hisznek bennük.

Bővebben...

Mohamed Próféta (blv) halála után

quran1A Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) halála utáni megrázkódtatás volt talán az egyik legsúlyosabb válság, amellyel a muszlimoknak történelmük során meg kellett birkózniuk. De – ahogy akkoriban – Abu Bakr mondta: „Aki Mohamedet imádja, akkor ő meghalt. De aki Allahot imádja, akkor Ő él és soha nem hal meg.”.

Bővebben...

Mohamed Próféta (blv) halála

allah-muhammad-name-picMohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) a búcsúzarándoklat végeztével hazatért Medinába, és néhány hónap múlva megbetegedett. Hirtelen múlni nem akaró, heves fejfájásrohamok törtek rá. Áisa (Allah legyen elégedett vele) úgy emlékezett, egyszer maga is éppen egy erős migrénnel kínlódott, s a szobájában pihent. „Jaj, a fejem!” – nyöszörögte, mikor Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) a helyiségbe lépett. „Nem, nem Áisa – felelte a Próféta –, jaj az én fejem.”. Mohamed Prófétát (Allah áldása és békéje legyen vele) betegsége alatt mindig valamelyik felesége ápolta, de amikor rosszabbodott az állapota, engedélyt kért feleségeitől, hogy Áisa lakrészében ápolják tovább, és ők megengedték azt neki.

Bővebben...

Búcsúzarándoklat

allahu akbar arabic calligraphy-otherMohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) a Hidzsra utáni tizedik évében (i.sz. 632-ben) társaival teljesítette a haddzsot (a zarándoklatot). Ekkor jött le a következő Korán-idézet:
„Ezen a napon teljessé tettem vallásotokat, és kiteljesítettem kegyemet irántatok, és kiválasztottam számotokra vallásul az iszlámot.” (Korán 5: 3).

Bővebben...

Mekka megnyitása

kabaaAz iszlám a békeidőben hihetetlenül gyorsan elterjedt, hiszen az alatt a két év alatt több muszlim lett, mint az azt megelőző húsz évben. A kurajsiak szerződésszegését követően így Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) i.sz. 630-ban már egy hatalmas sereg élén, harc nélkül vonult be – méltóságteljesen, de lehajtott fővel – Mekkába, abba a szent városba, ahonnan nyolc évvel korábban kiűzték őt ellenségei. A mekkaiak nem tanúsítottak ellenállást, és az egész város megadta magát a Prófétának (Allah áldása és békéje legyen vele), aki általános amnesztiát hirdetett minden ellenségének, és nagylelkűen bánt a város lakóival. A bálványokat viszont lerombolta és véglegesen megtisztította a Kába szentélyét a politeizmustól, s azt az egyistenhit helyévé tette az egész világ számára.

Bővebben...

Új korszak

masjid-nabiA Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) első feladatának a mecset felépítését, illetve a testvériesség kihirdetését tűzte ki a kivándorlók (muhádzsirún) és a támogatók (anszár) között. A medinai mecset azonban nem csupán az istentiszteletnek adott helyet, hanem számos társadalmi funkciót is betöltött. Egyszerre volt a vallási oktatás, a bíráskodás, a küldöttségek fogadásának helye és az ünnepek helyszíne.

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink