Mekka megnyitása

kabaaAz iszlám a békeidőben hihetetlenül gyorsan elterjedt, hiszen az alatt a két év alatt több muszlim lett, mint az azt megelőző húsz évben. A kurajsiak szerződésszegését követően így Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) i.sz. 630-ban már egy hatalmas sereg élén, harc nélkül vonult be – méltóságteljesen, de lehajtott fővel – Mekkába, abba a szent városba, ahonnan nyolc évvel korábban kiűzték őt ellenségei. A mekkaiak nem tanúsítottak ellenállást, és az egész város megadta magát a Prófétának (Allah áldása és békéje legyen vele), aki általános amnesztiát hirdetett minden ellenségének, és nagylelkűen bánt a város lakóival. A bálványokat viszont lerombolta és véglegesen megtisztította a Kába szentélyét a politeizmustól, s azt az egyistenhit helyévé tette az egész világ számára.

Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) tehát megkegyelmezett mekkai ellenségeinek, a vérbosszú és a megtorlás, vagyis a pogánykor két látványos kifejeződését döntve romba. Mekka meghódításánál mutatkozott meg legjobban az iszlám diadala: különböző emberek egyesültek az Egyetlen Isten imádatában, egy vallás alá rendeződve és egy Ummát (közösséget) alkotva. Az iszlám véglegesen eltörölte a korábbi, származási alapon történő közösségi szerveződést, a kizsákmányolást, az elnyomást, a vallási és a törzsi fanatizmust, amely korábban uralkodott.

Ez azt jelentette, hogy mind társadalmi, mind pedig vallási téren új gondolatiság – az iszlám univerzális, egyenlőséget hirdető tanítása – jelent meg, amely nem tesz különbséget az emberek és a népek között származásuk alapján. Mekka felszabadítása után Arábia még ellenséges törzsei elkezdték felismerni az iszlám hit valóságát. Látták az iszlám nemes tanítását. A megbocsátókészség, a tolerancia, az igazságosság, a becsületesség, az állhatatosság és más jó tulajdonságok példája, melyet a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) és kísérői mutattak, nagy hatással volt több százezer ember szívére, akik végül muszlimok lettek. Ennek alkalmából jött a következő kinyilatkoztatás:

„Amikor eljön Allah győzelme és a megnyitás, s látod az embereket seregestül Allah vallásához csatlakozni, akkor magasztald az Urad dicsőségét és kérj Tőle bocsánatot! Ő bizony kiengesztelődő.” (Korán 110:1-3).

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink