Az ima fajtái

ima21. Kötelező ima (Fard)(26), amibe beletartozik a napi 5 ima, és a pénteki ima.
2. Kötelességen felüli imák (at-Tatavu):
– Ajánlatos imák (Szunna)(27), vagyis olyan imák, melyeket a Próféta (béke legyen vele) mindig imádkozott, de sohasem tette kötelezővé. Ehhez tartozik az éjszakai virrasztás, a vitr, a kötelező imákat kísérő ima.

Azt mondta a Próféta (béke legyen vele): „Minden két imárahívás között (azán és ikáma között) van ima, minden két imárahívás között van ima, majd harmadszor azt mondta: annak, aki akarja.” (al-Buhári, Muszlim)
– Önként vállalt imák (náfileh), amelyek bármikor végezhetők – éjjel vagy nappal, kivéve egy-két napszakot, amikor nem szabad imádkozni.

Előnye:

A Feltámadás Napján az első dolog, amit Allah megnéz, az a kötelező ima, ha jó volt, akkor a gazdája megmenekült a Pokol szenvedéseitől és a Paradicsomba kerül. Ha rossz volt, akkor a gazdája vesztes és elkárhozó lesz. Ha hiányzik belőle valami, akkor szólni fog az angyaloknak, hogy egészítsék ki azt az önkéntes imákból (az ajánlatos imákból vagy a náfilehból), ami hiányzik a kötelezőből.

Megjegyzés:

Ajánlott otthon imádkozni az önkéntes imákat, a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Imádkozzatok az otthonotokban! Mert az ember legjobb imája az otthon elvégzett, kivéve az előírtakat.” (al-Buhári, Muszlim)


(26) A Fard az, ami határozottan megparancsoltatott és kötelező teljesíteni, elhanyagolása büntetést von maga után; be nem tartása „fiszk” bűn; és ha valaki nem hisz benne, az kufr-t (hitetlenséget) követ el. Köztudomású, hogy a „Fard”-nak két kategóriája van:

„Fard kifájah” (kollektív kötelesség) és „Fard ajn” (egyéni kötelesség).
(27) A Szunna ima olyan ima, melynek elhagyása nem jár büntetéssel, de elvégzéséért jutalom jár.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink