A Paradicsomba vezető út - 2. rész

Korán, iszlám, Allah, hadísz, Paradicsom, muszlim, bűnbánat, megbocsátás, bűnA bűnbánat előfeltételei

Számos tudós említette a bűnbánat elfogadhatóságának feltételeit . Ezeket a feltételeket a Korán ájái és erős hadíszok alapján állapították meg. Természetesen a bűnbánat nem csak egyszerű kijelentés, amelyet a nyelvével tesz az ember. Kísérnie kell bizonyos cselekedeteknek is, amelyek bizonyítják a bűnbánatot végző személy komoly szándékát.

Bővebben...

A Paradicsomba vezető út - 1. rész

Paradicsomba vezető út2003-ban adták ki, és azóta sajnos régen elfogyott már az Iszlám Egyház kiadásában megjelent "A Paradicsomba vezető út" című, Mohammed Thahlawy által írt nagyszerű könyv a bűnbánatról. Az interneten elérhető az iszlam.hu oldalon letölthetőben a teljes könyv. Ramadán hónapja az elmélyülés hónapja. Sok mindenben számot kell adnunk magunkban, vajon mindent megteszünk-e ami módunkban áll, vajon jól, helyesen tesszük-e Istenszolgálatunkat. Ebben kívánunk segítséget nyújtani e nagyszerű könyv részleteinek cikkekben való felelevenítésével - insa Allah.

 

Bővebben...

DUL HIJJAH hónapja

racka1.jpg

Dul Hijjah hónapja nemcsak azoknak a muszlimoknak jelentős akik elvégzik a Zarándoklatot, nem csak ők azok akik nagyon fontos és Allahnak nagyon kedves cselekedetet végezhetnek.
Azok a muszlimok akiknek nem áll módjukban, hogy elvégezzék a Zarándoklatot szintén ad lehetőséget Allah arra, hogy minél több jócselekedetet végezzenek és azt Allah különösképpen jutalmazza.
A dul Hijjah hónap első tíz napja nagy jelentőséggel bír az Allah felé való imádatunkban.
Az első tíz napja e hónapnak különleges időszak, Allah előnyben részesíti bármely más nappal szemben az évben.

Bővebben...

Lányok felnevelése

Egy másik változat szerint a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Akinek van három leánya, kiket elszállásol, ellátja őket és könyörületesen bánik velük, annak bizonny jár a Paradicsom.”. Ekkor azt kérdezte az egyik férfi a társaságból: „És két leány esetében, Ó Allah Küldötte?” A Próféta (béke legyen vele) azt felelte: „Két leány esetében is.”
Bővebben...

A reggeli és esti közösségi imák

A Nemes Küldött (béke legyen vele) örömhírt hozott a Paradicsomról azon (férfi) imádkozó számára, aki ügyel arra, hogy reggel és este közösségben imádkozzon a mecsetben. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki a mecsetbe jár reggel vagy este, annak Allah helyet készít a Paradicsomban minden egyes alkalomkor, amikor a mecsetbe megy.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Köszöntés

Abu Hurejrára való hivatkozással jegyezték fel, miszerint azt mondta: a Próféta (béke legyen vele) mondta: „Esküszöm arra, Akinek kezében van az életem, hogy nem léptek be a Paradicsomba, amíg nem vagytok hívők, és nem lesztek hívők, amíg nem szeretitek egymást.
Bővebben...

A vezetők magatartása

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Minden olyan ember számára, akire Allah ráhagyja nyáját (vezetői pozíciót szán neki), és úgy hal meg, hogy becsapja nyáját, Allah megtiltja a Paradicsomot.” (al-Bukhári és Muszlim). Egy másik változat szerint:
Bővebben...

Nagyképűség

Ibn Maszúdra való hivatkozással jegyezték fel, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem lép be a Paradicsomba, akinek egyetlen porszemnyi nagyképűség van a szívében.”
Bővebben...

Megbocsátás

Allah Küldötte (béke legyen vele) így szólt: „A Paradicsom kapui hétfőn és csütörtökön nyittatnak ki, és megbocsátásban részesül minden szolga, aki nem helyez semmit Allah mellé társnak, kivéve azt, aki ellenségeskedésben van hittestvérével.
Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink