Az iszlám öt pillére

pillerAz Iszlám szerint a hit cselekvés és gyakorlati alkalmazás nélkül nem elegendő. A hit természeténél fogva nagyon érzékeny és sérülékeny, növekszik és csökken. Ha nem gyakoroljuk állandóan, ha nem használjuk, gyorsan veszít elevenségéből és ösztönző erejéből. A hit erejét az Iszlám öt pillérének betartása növeli. Ezek a következők:

1. A hit tanúsítása: muszlimként tanúsítjuk, hogy nincs más jogosan imádható isten, csakis Allah, és hogy Mohammed (béke legyen vele) az Ő Prófétája minden ember számára, egészen a Végítélet Napjáig. Mohammed (béke legyen vele) prófétasága kötelez bennünket muszlimokat arra, hogy példaadó életét vegyük alapul sajátunk mintájának.

2. A napi ötszöri ima: Ezek erősítik és éltetik a hitet Allahban, és ösztönöznek bennünket magasabb erkölcsre. Az imák megtisztítják a szívet, megóvnak a rossz cselekedetektől és a bűnök iránti kísértésektől.

3. Ramadan havi böjt: Ramadan hónapban tartózkodunk az ételtől, italtól és a házasélettől pirkadattól napnyugtáig, miközben igyekszünk csendességet keresni, megtalálni lelki békénket, és minél többet fordulni Isten felé. A böjt fejleszti az egészséges szociális érzéket, a türelmet, az önzetlenséget és az akaraterőt, tisztítja a testet és a lelket.

4. Zaka: A zaka szó szerinti egyszerű jelentése tisztaság, ártatlanság. A gyakorlatban kijelöli annak az évente természetben vagy pénzben adandó összeg nagyságát, amit egy muszlimnak oda kell adnia az arra jogosultaknak. Mindazonáltal a zaka vallási és lelki jelentősége sokkal mélyebb és élénkebb. Mint ilyennek emberbaráti és társadalmi értéke van.

5. Haddzs (Zarándoklat Mekkába): legalább életében egyszer minden muszlimnak, aki anyagilag, testileg és lelkileg képes ezt megtenni, el kell zarándokolnia Mekkába, és ott elvégeznie a zarándoklathoz kapcsolódó szertartásokat.

A mekkai zarándoklattal kapcsolatban szeretnék eloszlatni egy gyakorta előforduló félreértést. Akik nem ismerik az iszlám vallást, azok közül sokan úgy hiszik, hogy a muszlimok Mekkában egy hatalmas kocka alakú kő előtt borulnak le és ennek tisztelegnek. Mi muszlimok azonban csakis Isten előtt borulunk le. A Kába, a szent Ház valójában egy épület, (lásd a könyv borítóján), amelyet Isten parancsának engedelmeskedve Ábrahám próféta és a fia Izmail építette (béke legyen vele) vezérletként a teremtményeknek, imahelyül az Istenhez fohászkodóknak és a békét, biztonságot keresőknek. A híres fekete kővet (al-hadzsar al-aszwad), ami a Kába déli sarokkövét képzi, maga Gábriel (béke legyen vele) hozta el Ábrahámnak (béke legyen vele). A Ház tehát már jóval a Korán kinyilatkoztatása előtt híres zarándokhely volt. A Kábát Isten tette meg később, Mohammed (béke legyen vele) prófétasága idején a muszlimok imairányának. Isten parancsának engedelmeskedve ezért mi muszlimok mind a mai napig a Kába felé fordulva imádkozunk, legyünk bárhol is a világon.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink