Ramadán és a Szent Korán - 2012-07-27

koran-fatiha2012. július 27. Pénteki szónoklat – Ahmed seikh szónoklatának összefoglalója

A hónap, amelyben vagyunk, az a hónap amelyben a Szent Korán kinyilatkoztatást nyert. Mit is jelent a Korán?

A Korán Allah beszéde, amely lebocsátásra került Mohamednek (Allah dicsérje és üdvözítse), amelynek szavai utánozhatatlanok, és amelynek recitálása istenszolgálat, valamint és amelyet több hagyományláncon keresztül adtak tovább, és amelyet a kötetekbe írtak, kezdve a Megnyitó c. szúrától, egészen Az emberek c. szúráig.

A magasságos Allah több néven is említette a Koránt, melyek közé tartozik:

Bővebben...

Böjtölés a forró napokon – közeledik a Ramadán hónap 2012-07-06

tuz2012. július 6. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Ezekben a napokban tanulságokban gazdag időszakot élünk meg. Az intő nem más, mint a nyár hősége, de vajon hallgat a szívünk erre az intésre, és felfogjuk azt?

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha erősödik a forróság, akkor hűvösben végezzétek (késleltessétek) az imádkozást, mert bizony a nagy forróság a Gyehenna fuvallatából való” (al-Bukhári és Muszlim); Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így fohászkodott: „Ó Allah, menedéket kérek nálad a sír próbája elől, a Hamis (al-dedzsdzsál) próbája elől, az élet és a halál próbái elől, és a Gyehenna forrósága elől” (al-Naszáí).

Bővebben...

Megérkezett Ramadán hónap - 2012-07-20

ramadant2012. július 20. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Megérkezett a várva várt böjthónap, a Ramadán. Ez a hónap a Korán recitálásának a hava, hiszen a magasságos Allah ebben a hónapban küldte el Gábriel angyallal a Szent Koránt Mohamed Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse).

Allah azt mondta a Koránban: „[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberiség számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra” (Korán 2: 185);
Há-mím. A nyilvánvaló Írásra (Koránra). Egy áldott éjszaka bocsátottuk le azt, mi bizony intők vagyunk [az emberek számára]. Akkor dől el minden bölcs dolog, parancsként tőlünk – bizony mi vagyunk, akik elküldjük [az üzenetet], irgalom gyanánt a te Uradtól...”  (Korán 44: 1-6).

Bővebben...

Tanulságok az Éjszakai utazás és az Égbe emelkedés történetéből - 2012-06-15

mecset112012. június 15. Pénteki szónoklat – Seikh Ahmad szónoklatának összefoglalója

A Fenséges és a Mindenható Allah így szólt:
„Magasztaltassék az, aki éjszakai utazásra vitte szolgáját (Mohamed prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse) a Tilalmas mecsetből a Legtávolabbi mecsetbe (al-Akszá Mecset), amelynek környékét áldásossá tettük, hogy mutassunk néki a jeleinkből! Bizony, ő Mindent halló és Mindent látó” (Korán 17: 1)

Ez az csodás esemény az egyik legfontosabb esemény volt Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) életében, sőt prófétaságának egyik leghatalmasabb bizonyítéka. Az Iszrá és a Mi'rádzs (az Éjszakai utazás és az Égbe emelkedés) történetét számos hadísz örökítette meg.

Bővebben...

Omar ibn al-Khattáb iszlámra térése 2012-06-01

shahadaSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

Történt, hogy Omar ibn al-Khattáb távozott a barátaitól, hogy bort igyon. A Tilalmas mecsetnél azonban ott találta Mohamed prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse), aki éppen imádkozott, és a Koránból a következő ájákat recitálta:

Bővebben...

Hogyan vihetjük győzelemre az iszlámot 2012-05-25

fohasz1Pénteki szónoklat – Seikh Fares szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah azt mondta a Koránban: „Mohamed csupán egy küldött, eltávoztak előtte a küldöttek az élők sorából. Hát, hogyha meghalna, vagy megöletne, akkor sarkon fordultok? Ám aki sarkon fordul, az nem árt semmiben Allahnak, és Allah pedig meg fogja jutalmazni azokat, akik hálát adnak” (Korán 3: 144).

Bővebben...

Mit jelent az iszlámért élni? - 2012-05-18

basmala2012. május 18. Pénteki szónoklat – Seikh Fares szónoklatának összefoglalója

Mi a feladatunk vallásunk iránt? Mit tehetünk az iszlám minél jobb népszerűsítése érdekében? A legelső feladatunk az, hogy ne foglaljanak le minket az evilági dolgok, és az evilági élvezeteket. Fel kell fognunk az evilág és a túlvilág értéke közötti különbségét.
Allah így szólt a Koránban:
„Vajon megelégedtetek az evilági életettel, a túlvilág helyett? Pedig az evilági élet holmija csekély a túlvilágéhoz képest” (Korán 9: 38).
„Ami a ti kezetekben van, az elfogy, ami pedig Allahnál van az maradandó”
„Ez az evilági élet holmija, ám ami Allahnál van az jobb és maradandóbb”.

Bővebben...

A jótett fogalma az iszlámban - 2012-05-04

jotett2012. május 4. Pénteki szónoklat – Seikh Fares szónoklatának összefoglalója

Az iszlám a törvényei, szabályai és iránymutatásai által olyan muszlim társadalmat kíván létrehozni, amely békés, biztonságos, és nyugalmat sugároz és amelynek tagjai között szeretet, együttműködés és barátság honol, amelyben mindenki együttérez a másikkal, és örömet kíván szerezni testvérének. Az iszlámban ez a cél a vallás szerves részét képezi, és elérése fejében evilági és túlvilági jutalmazást helyez kilátásba.

Tudni kell, hogy az iszlám kiterjesztette a jóság és helyénvaló tettek körét, amely túlmutat az egyén hitéletén. Allah így szólt a Koránban:
„Nem az a jámborság, hogy arcotokat napkelet és napnyugat felé fordítjátok, hanem a [valódi] jámborság [azé], aki hisz Allahban, az Utolsó Napban, az angyalokban, az Írásban, a prófétákban és aki javait – bármily kedvesek is azok néki – odaadja a rokonainak, az árváknak, a szegényeknek, az úton lévőknek, azoknak, akik kérnek és a rabszolgák [kiváltására]; és megtartja az imádkozást, megadja az alamizsnát, és [azoké] akik betartják egyezségüket, ha egyezséget kötnek, és akik türelmesek a nyomorúságban, a bajban és a harci csapás idején. Ők azok, akik igazak és ők az istenfélők” (Korán 2: 177).

Bővebben...

A könyörületesség - 2012-04-27

gyerekek12012. április 27. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Az emberben van egy lényegi elem, amely megkülönbözteti őt az élettelen gépektől és érzéketlen kövektől. A magasságos Allah ugyanis megajándékozta az embert az érző lélekkel, amely által képessé tette az érzékenységre, a meghatódásra, a szomorúság és az öröm érzésére és az együttérzésre valamint a könyörületességre. A hívő muszlim embert ezen felül az jellemzi, hogy rendkívül kifinomult, lágy szívvel rendelkezik, amely által együtt él az őt körülvevő eseményekkel és személyekkel, ezért megszánja az elesett embert, fájdalommal tölti el, ha valaki szomorú, és segítő kezet nyújt a rászorulónak. Irgalmas szíve meggátolja attól, hogy megbántson bárkit, vagy hogy bűncselekményt kövessen el, továbbá a jó, a jámborság és a békesség forrásává válik a környezete számára, legyen szó akár emberekről, akár más teremtményekről.

Bővebben...

A jó társasághoz való tartozás jelentősége - 2012-04-20

baratsag2012. április 20. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Az embernek szüksége van arra, hogy keresse más emberek társaságát, és hogy barátokra tegyen szert, akikkel megoszthatja élményeit, akár szomorú, akár vidám eseményekben van része.

Sajnálatos módon sok ember került tévútra és züllött el amiatt, hogy rossz barátra tett szert, és ezért mondta Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt, hogy: „Az ember a barátja vallásán van, nézze hát meg jól egyikőtök, kivel barátkozik!” (Ahmed). Számos arab vers szól arról, hogy az embert a társairól lehet megismerni (Madarat tolláról, embert barátjáról – szól a magyar mondás).

Bővebben...

Az adakozás jelentősége és jutalmazása Allahnál 2012-04-06

adakozasSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

Az adakozás az egyik legjelentősebb útja a jótetteknek és az engedelmességnek az iszlám vallásban. Olyan cselekedet, amely megtisztítja a lelket, közelebb viszi a hívőt a Paradicsomhoz, távol tartja őt a Pokolt-tűztől, és ami által szeretettel gondolnak rá az emberek. Allah elhárítja az adakozó emberről a csapásokat, betegségeket, és a rossz végzetet, továbbá az evilági és a túlvilági sikerességhez vezeti őt.

Bővebben...

A tudósok rangja az iszlámban 2012-03-30

madrasa quran2012. március 30. - Fares seikh pénteki szónoklatának összefoglalója

A tudásnak és a tudósoknak az iszlámban kiemelt helyük van, és a tudósok érdemei szinte megszámlálhatatlanok. Ők Allah tanúi közé tartoznak, akik tanúsítják a legjelentősebb tanúsítható dolgot, az egyistenhitet: „Allah tanúsítja, hogy nincs más isten csak Ő, és az angyalok, és a tudás birtokosai [is tanúsítják]. Gondoskodik a méltányosságról. Nincs más isten csak Ő, a Mindenható, a Bölcs!” (Korán 3: 18)

Bővebben...

Elérhetőségeink